SjöVägen i hamn igen!

– Båtpendling är ett klimatsmart, snabbt och trevligt sätt att resa på. Behovet av fler nya båtförbindelser är uppenbart när man betänker att vi är nordens Venedig. Kristdemokraterna välkomnar att SL nu har förlängt pilotprojektet med pendelbåtar, SjöVägen i ytterligare 3 månader i avvaktan på att framtidens pendelbåtstrafik kommer att beslutas av Trafiknämnden , säger Michael Stjernström, gruppledare (KD) i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Att resa med pendelbåt mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Stockholm är en ny tvärförbindelse som har blivit en stor succé. Kristdemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för att SjöVägen permanentas och att fler pendelbåtslinjer kan utvecklas under år 2012, fortsätter Michael Stjernström.

– Kristdemokraterna är initiativtagare till att resenärer med SL:s 30-dagarskort ska kunna resa ombord på Sjövägen. Möjligheten att ta sig till arbetet med båt innebär rejäla tidsvinster. Boende på Lidingö som ska till Nacka Strand sparar upp till 49 minuter enkel väg genom att de inte behöver resa runt eller genom hela innerstaden. Att åka kollektivt på vattnet sparar både tid också miljö, säger Jessica Nyberg, (KD) kommunalråd på Lidingö

– Vi Kristdemokrater hoppas att denna typ av nyskapande satsning på~ kollektivtrafik tillsammans med näringslivet även kan bidra till att göra Stockholmsregionen till en mer attraktiv region för både boende och besökande, avslutar Jan-Eric Jansson (KD) kommunalråd i Nacka.

Fakta:
SjöVägen är ett samarbete med Stockholms Läns Landsting och SL, Nacka Kommun och ett antal Intressenter från näringslivet – Vasakronan, HSB, JM, Kvarnholmen Utvecklings AB, Elite Hotel Marina Tower och Telegrafberget Fastighets AB.

Den 23 augusti 2010 inleddes ett pilotprojekt, mellan Vasakronan och SL, på linjen i syfte att pröva förutsättningarna för pendelbåtstrafik i Stockholms inre farvatten inom ramen för SL:s trafik. Sedan dess har resenärer kunnat båtpendla på SL:s periodkort och M/S Ballerina tillsammans med M/S Mysing har trafikerat linjen med omkring en avgång i timmen mellan 06.00 och 19.00 på vardagar. Under pilotprojektetsförsta år reste över 178 000 resenärer med SjöVägen.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin