SjöVägen i hamn igen!

– Båtpendling är ett klimatsmart, snabbt och trevligt sätt att resa på. Behovet av fler nya båtförbindelser är uppenbart när man betänker att vi är nordens Venedig. Kristdemokraterna välkomnar att SL nu har förlängt pilotprojektet med pendelbåtar, SjöVägen i ytterligare 3 månader i avvaktan på att framtidens pendelbåtstrafik kommer att beslutas av Trafiknämnden , säger Michael Stjernström, gruppledare (KD) i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Att resa med pendelbåt mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Stockholm är en ny tvärförbindelse som har blivit en stor succé. Kristdemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för att SjöVägen permanentas och att fler pendelbåtslinjer kan utvecklas under år 2012, fortsätter Michael Stjernström.

– Kristdemokraterna är initiativtagare till att resenärer med SL:s 30-dagarskort ska kunna resa ombord på Sjövägen. Möjligheten att ta sig till arbetet med båt innebär rejäla tidsvinster. Boende på Lidingö som ska till Nacka Strand sparar upp till 49 minuter enkel väg genom att de inte behöver resa runt eller genom hela innerstaden. Att åka kollektivt på vattnet sparar både tid också miljö, säger Jessica Nyberg, (KD) kommunalråd på Lidingö

– Vi Kristdemokrater hoppas att denna typ av nyskapande satsning på~ kollektivtrafik tillsammans med näringslivet även kan bidra till att göra Stockholmsregionen till en mer attraktiv region för både boende och besökande, avslutar Jan-Eric Jansson (KD) kommunalråd i Nacka.

Fakta:
SjöVägen är ett samarbete med Stockholms Läns Landsting och SL, Nacka Kommun och ett antal Intressenter från näringslivet – Vasakronan, HSB, JM, Kvarnholmen Utvecklings AB, Elite Hotel Marina Tower och Telegrafberget Fastighets AB.

Den 23 augusti 2010 inleddes ett pilotprojekt, mellan Vasakronan och SL, på linjen i syfte att pröva förutsättningarna för pendelbåtstrafik i Stockholms inre farvatten inom ramen för SL:s trafik. Sedan dess har resenärer kunnat båtpendla på SL:s periodkort och M/S Ballerina tillsammans med M/S Mysing har trafikerat linjen med omkring en avgång i timmen mellan 06.00 och 19.00 på vardagar. Under pilotprojektetsförsta år reste över 178 000 resenärer med SjöVägen.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin