Sjövägen kan ta ut kursen för framtida pendelbåtar

Snabbgående pendelbåt. Konceptbild: Magnus Forsberg, SSPA

SL:s pendelbåtslinje Sjövägen får enligt Södermalmsnytt tätare trafik på grund av det stora passagerartrycket och kommer från och med nästa vecka att sätta in ytterligare en båt i trafik. Kristdemokraterna, som under sommaren föreslagit att Stockholm satsar på mer pendelbåtstrafik, ser Sjövägen som ett kvitto på pendelbåtarnas attraktivitet.

– Vi tog initiativ till Sjövägen och har följt utvecklingen noga sedan starten 2010. Vi vill komplettera kollektivtrafiken med en möjlighet att arbetspendla på de naturliga vattenvägar som finns i Stockholm, säger Karl Henriksson (KD) som sitter i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Sjövägen går sträckan Nybroplan – Nacka – Lidingö – Frihamnen. Under de två och ett halvt åren som båten trafikerat sträckan har resandet stadigt ökat. Därför vill Kristdemokraterna gå vidare med katamaraner som i hög hastighet trafikerar sträckan Ekerö och Gamla stan.

 – Snabbgående pendelbåtar kan nästintill halvera restiden och få fler att välja att resa kollektivt. I dag åker människor omvägar med bil, buss, tunnelbana och pendeltåg. Pendelbåtarna är bra för miljön och utnyttjar resurser effektivt, säger Karl Henriksson.

 

Kristdemokraternas förslag om mer pendelbåtstrafik >>

 

Uppdaterat:

Fler har rapporterat om att Sjövägen får tätare trafik.

TV4 Stockholm (1 minut och 20 sekunder in i sändningen):
”Under sommaren har trycket varit så hårt att rederiet hela tiden har fått sätta in extra trafik.”

Lidingösidan:
”Under våren och sommaren har trycket under lör- och söndagar varit hårt på att få komma med på den enda båt som trafikerat. Därför har SjöVägen ofta satt in en extrabåt.”

 


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin