Sjövägen kan ta ut kursen för framtida pendelbåtar

Snabbgående pendelbåt. Konceptbild: Magnus Forsberg, SSPA

SL:s pendelbåtslinje Sjövägen får enligt Södermalmsnytt tätare trafik på grund av det stora passagerartrycket och kommer från och med nästa vecka att sätta in ytterligare en båt i trafik. Kristdemokraterna, som under sommaren föreslagit att Stockholm satsar på mer pendelbåtstrafik, ser Sjövägen som ett kvitto på pendelbåtarnas attraktivitet.

– Vi tog initiativ till Sjövägen och har följt utvecklingen noga sedan starten 2010. Vi vill komplettera kollektivtrafiken med en möjlighet att arbetspendla på de naturliga vattenvägar som finns i Stockholm, säger Karl Henriksson (KD) som sitter i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Sjövägen går sträckan Nybroplan – Nacka – Lidingö – Frihamnen. Under de två och ett halvt åren som båten trafikerat sträckan har resandet stadigt ökat. Därför vill Kristdemokraterna gå vidare med katamaraner som i hög hastighet trafikerar sträckan Ekerö och Gamla stan.

 – Snabbgående pendelbåtar kan nästintill halvera restiden och få fler att välja att resa kollektivt. I dag åker människor omvägar med bil, buss, tunnelbana och pendeltåg. Pendelbåtarna är bra för miljön och utnyttjar resurser effektivt, säger Karl Henriksson.

 

Kristdemokraternas förslag om mer pendelbåtstrafik >>

 

Uppdaterat:

Fler har rapporterat om att Sjövägen får tätare trafik.

TV4 Stockholm (1 minut och 20 sekunder in i sändningen):
”Under sommaren har trycket varit så hårt att rederiet hela tiden har fått sätta in extra trafik.”

Lidingösidan:
”Under våren och sommaren har trycket under lör- och söndagar varit hårt på att få komma med på den enda båt som trafikerat. Därför har SjöVägen ofta satt in en extrabåt.”

 


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin