Sjuk? I framtiden får du surfa och bo i eget rum

Sjuk? I framtiden får du surfa och bo i eget rum
Annika Folcker Aschan an annika.folcker@dn.se
Dagens Nyheter
3 Oct 2012

De nya platserna erbjuder en form av smygtitt på Nya Karolinska universitetssjukhuset. Så som rummen är utformade, så ska de se ut på det nya sjukhuset. I varje rum finns en egen dusch och toalett. Här finns också en extrabädd för anhöriga. Alla…read more…

Jag är stolt över den stora satsning som Nya Karolinska Sjukhuset innebär för patientsäkerheten och arebtsmiljön för landstingets medarbetare. Det är lätt  att förblindas av de stora satsningarna, på de organisationsförändringar som ska ske och på den högspecialiserade vård som ska erbjduas.
För mig finns det dock ett synsätt som alltför ofta kommer bort i debatten och det är den enskilt viktigaste principen bakom NKS: Patienten i centrum. Jag har varit med på dussintalet, kanske hundratalet tillfällen och talat om detta nya sjukhus, och vid varje enskilt tillfälle har ledningen för NKS-projektet, inlett med den visionen. Jag tycker att dagens artikel i Dagens Nyheter ger en liten fingervisning om vad som komma skall. Det är helt enkelt så att välbefinnande är av stor vikt för en god tillfriskningsprocess och det har vi tagit Kristdemokrater och Alliansen tagit fasta på.

Stig Nyman (KD)

Äldre och forskningslandstingsråd


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin