Sjukhusledningen måste förklara väntetiderna på akuten

Efter uppgifterna om väntetider på akuten på Karolinska Universitetssjukhuset föreslår Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting att sjukhusledningen kallas in för en förklaring och redovisning av planeringen för att komma till rätta med väntetiderna.

Stig Nyman (KD)– Som ansvarig för vården av äldre, som har varit mest utsatta för långa väntetider, blir jag mycket upprörd när de avtal som landstinget har inte efterföljs. Någonstans har det brustit, så nu är det dags för sjukhusledningen att komma till landstingsrådsberedningen och berätta vad som har gått snett och vad man tänker göra för att det här inte ska upprepas nästa år, säger äldre- och forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD).

Karolinska Universitetssjukhuset har både för 2012 och 2013 fått i uppdrag att ha ett äldreperspektiv på sin akutmottagning och pengar för att utföra uppdraget. Till och med 31 augusti hade tio gånger fler avvikelserapporter om långa väntetider lämnats in jämfört med sommaren 2012, enligt den granskning som Dagens Nyheter har gjort.

Malin Appelgren (KD)– Jag blev så arg när jag hörde om det här. Vi uppmuntrar sjukhusen att ta fram avvikelserapporter, för att missarna i processen ska kunna rättas till, men en så stor ökning är orimlig. Här finns flera frågor att få svar på, som varför de äldre inte har skickats direkt till geriatriken eller varför inte läkare på akuten har kunnat göra en initial bedömning i syfte att öka genomströmningen av patienter, säger Malin Appelgren (KD), ledamot i produktionsutskottet i Stockholms läns landsting.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin