Sjukhusledningen måste förklara väntetiderna på akuten

Efter uppgifterna om väntetider på akuten på Karolinska Universitetssjukhuset föreslår Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting att sjukhusledningen kallas in för en förklaring och redovisning av planeringen för att komma till rätta med väntetiderna.

Stig Nyman (KD)– Som ansvarig för vården av äldre, som har varit mest utsatta för långa väntetider, blir jag mycket upprörd när de avtal som landstinget har inte efterföljs. Någonstans har det brustit, så nu är det dags för sjukhusledningen att komma till landstingsrådsberedningen och berätta vad som har gått snett och vad man tänker göra för att det här inte ska upprepas nästa år, säger äldre- och forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD).

Karolinska Universitetssjukhuset har både för 2012 och 2013 fått i uppdrag att ha ett äldreperspektiv på sin akutmottagning och pengar för att utföra uppdraget. Till och med 31 augusti hade tio gånger fler avvikelserapporter om långa väntetider lämnats in jämfört med sommaren 2012, enligt den granskning som Dagens Nyheter har gjort.

Malin Appelgren (KD)– Jag blev så arg när jag hörde om det här. Vi uppmuntrar sjukhusen att ta fram avvikelserapporter, för att missarna i processen ska kunna rättas till, men en så stor ökning är orimlig. Här finns flera frågor att få svar på, som varför de äldre inte har skickats direkt till geriatriken eller varför inte läkare på akuten har kunnat göra en initial bedömning i syfte att öka genomströmningen av patienter, säger Malin Appelgren (KD), ledamot i produktionsutskottet i Stockholms läns landsting.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer