Sjukhusledningen måste förklara väntetiderna på akuten

Efter uppgifterna om väntetider på akuten på Karolinska Universitetssjukhuset föreslår Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting att sjukhusledningen kallas in för en förklaring och redovisning av planeringen för att komma till rätta med väntetiderna.

Stig Nyman (KD)– Som ansvarig för vården av äldre, som har varit mest utsatta för långa väntetider, blir jag mycket upprörd när de avtal som landstinget har inte efterföljs. Någonstans har det brustit, så nu är det dags för sjukhusledningen att komma till landstingsrådsberedningen och berätta vad som har gått snett och vad man tänker göra för att det här inte ska upprepas nästa år, säger äldre- och forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD).

Karolinska Universitetssjukhuset har både för 2012 och 2013 fått i uppdrag att ha ett äldreperspektiv på sin akutmottagning och pengar för att utföra uppdraget. Till och med 31 augusti hade tio gånger fler avvikelserapporter om långa väntetider lämnats in jämfört med sommaren 2012, enligt den granskning som Dagens Nyheter har gjort.

Malin Appelgren (KD)– Jag blev så arg när jag hörde om det här. Vi uppmuntrar sjukhusen att ta fram avvikelserapporter, för att missarna i processen ska kunna rättas till, men en så stor ökning är orimlig. Här finns flera frågor att få svar på, som varför de äldre inte har skickats direkt till geriatriken eller varför inte läkare på akuten har kunnat göra en initial bedömning i syfte att öka genomströmningen av patienter, säger Malin Appelgren (KD), ledamot i produktionsutskottet i Stockholms läns landsting.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin