Sjukvården och den forskande industrin samarbetar mer

Stig Nyman (KD), Torbjörn Rosdahl (M) och Jacob Tellgren, MSD

Pressmeddelande
Stockholm 2014-05-22

Ett gemensamt ”Letter of Intent” är startskottet för ett närmare samarbete mellan Stockholms Läns landsting och läkemedelsföretaget MSD. Det gemensamma målet för det utökade samarbete är att uppnå ökad kvalitet i vården av Stockholms äldre och sjuka, med särskilt fokus på terapiområden där det finns ett uppdämt och växande behov av bättre behandling eller diagnostik.

– I Sverige finns en unik vårdmiljö med ett stort samhällsengagemang för forskning, och möjlighet att följa upp behandling med register som är i världsklass. Med ett samarbete genom hela värdekedjan i hälso- och sjukvården finns stora möjligheter att optimera vården för Stockholms patienter och samtidigt samla kunskap som kan hjälpa många patienter inte bara i Sverige utan i andra länder, säger Jacob Tellgren, vd MSD.

– De senaste årens läkemedelsutveckling präglas av allt dyrare utvecklingskostnader utan motsvarande ökning av nya produkter eller terapeutiska genombrott. Hälso-och sjukvården behöver bättre definiera sina medicinska behov och samverka med läkemedelsindustrin i att uppnå dem genom gemensamma ansträngningar. Genom att samarbeta kan vi effektivisera och förbilliga utvecklingskostnaderna till gagn för bättre hälsa. Vi hoppas att detta skall bli nyckeln till en bättre vård för Stockholms patienter, säger Jan Andersson, forskningsdirektör i Stockholms läns landsting.

– Alliansen i Stockholms läns landsting fortsätter att bygga ut sjukvården i Stockholmsregionen. Som en del i detta utvecklar vi nu ett tätare samarbete mellan sjukvården, akademin och forskningen. Genom att kombinera landstingets kunskap om patienternas behov med läkemedelföretagens kompetens kommer vi utnyttja våra gemensamma resurser mer effektivt än hittills, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M). 

– Att bygga partnerskap mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin visar på nya vägar för forskning och utveckling till gagn för vårdens patienter. Vi är övertygade om att detta vägval kommer att visa positiva effekter och ser fram emot att flera liknande avsiktsförklaringar kommer till stånd, säger forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD).

 

Kontaktpersoner:

Simon Olsson
Presskontakt för forskningslandstingsråd Stig Nyman (KD)
070-737 4321

Jacob Tellgren
vd MSD
070-3550811

Jan Andersson
forskningsdirektör SLL
070-486 79 59

Charles Westerberg
Presskontakt för finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M)
070-737 30 12

 

Mer information:

Stockholms läns landsting bygger ut sjukvården med 28 miljarder de närmaste fem åren, exklusive Nya Karolinska universitetssjukhuset. Forskningen som kommer ske i Hagastaden ska integreras med akademin på Karolinska Institutet och sjukvården på NKS. Ett tätare samarbete mellan landstinget och MSD är ett steg i den utvecklingen. När Stockholms läns landsting tecknar ett Letter of Intent med MSD, så är detta det tredje på tre år. Tidigare har liknande avtal tecknats med Novartis och Astra Zeneca. Ett viktigt syfte med satsningen är att hitta nya vägar att nå goda vårdresultat inom områden där det finns ett uppdämt behov av bättre vård och behandling. Diskussioner har förts kring bland annat diabetes, hepatit C, osteoporos och Alzheimers sjukdom. Det fördjupade samarbetet med MSD passar väl in i landstingets prioriterade forsknings- och utvecklingsprojekt 4D.

Stockholms län växer med ungefär 35 000 individer per år samtidigt som medellivslängden ökar. För att upprätthålla en god kvalitet i vården och nå uppsatta behandlingsmål krävs fler och bättre samarbeten mellan vården, akademin och den forskande läkemedelsindustrin. Därför har SLL och MSD skrivit ett gemensamt ”Letter of Intent” där man enas om att samarbete är nyckeln till en bättre vård för Stockholms patienter.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Företaget har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och är representerat i mer än 140 länder.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin