Sjukvården och den forskande industrin samarbetar mer

Stig Nyman (KD), Torbjörn Rosdahl (M) och Jacob Tellgren, MSD

Pressmeddelande
Stockholm 2014-05-22

Ett gemensamt ”Letter of Intent” är startskottet för ett närmare samarbete mellan Stockholms Läns landsting och läkemedelsföretaget MSD. Det gemensamma målet för det utökade samarbete är att uppnå ökad kvalitet i vården av Stockholms äldre och sjuka, med särskilt fokus på terapiområden där det finns ett uppdämt och växande behov av bättre behandling eller diagnostik.

– I Sverige finns en unik vårdmiljö med ett stort samhällsengagemang för forskning, och möjlighet att följa upp behandling med register som är i världsklass. Med ett samarbete genom hela värdekedjan i hälso- och sjukvården finns stora möjligheter att optimera vården för Stockholms patienter och samtidigt samla kunskap som kan hjälpa många patienter inte bara i Sverige utan i andra länder, säger Jacob Tellgren, vd MSD.

– De senaste årens läkemedelsutveckling präglas av allt dyrare utvecklingskostnader utan motsvarande ökning av nya produkter eller terapeutiska genombrott. Hälso-och sjukvården behöver bättre definiera sina medicinska behov och samverka med läkemedelsindustrin i att uppnå dem genom gemensamma ansträngningar. Genom att samarbeta kan vi effektivisera och förbilliga utvecklingskostnaderna till gagn för bättre hälsa. Vi hoppas att detta skall bli nyckeln till en bättre vård för Stockholms patienter, säger Jan Andersson, forskningsdirektör i Stockholms läns landsting.

– Alliansen i Stockholms läns landsting fortsätter att bygga ut sjukvården i Stockholmsregionen. Som en del i detta utvecklar vi nu ett tätare samarbete mellan sjukvården, akademin och forskningen. Genom att kombinera landstingets kunskap om patienternas behov med läkemedelföretagens kompetens kommer vi utnyttja våra gemensamma resurser mer effektivt än hittills, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M). 

– Att bygga partnerskap mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin visar på nya vägar för forskning och utveckling till gagn för vårdens patienter. Vi är övertygade om att detta vägval kommer att visa positiva effekter och ser fram emot att flera liknande avsiktsförklaringar kommer till stånd, säger forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD).

 

Kontaktpersoner:

Simon Olsson
Presskontakt för forskningslandstingsråd Stig Nyman (KD)
070-737 4321

Jacob Tellgren
vd MSD
070-3550811

Jan Andersson
forskningsdirektör SLL
070-486 79 59

Charles Westerberg
Presskontakt för finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M)
070-737 30 12

 

Mer information:

Stockholms läns landsting bygger ut sjukvården med 28 miljarder de närmaste fem åren, exklusive Nya Karolinska universitetssjukhuset. Forskningen som kommer ske i Hagastaden ska integreras med akademin på Karolinska Institutet och sjukvården på NKS. Ett tätare samarbete mellan landstinget och MSD är ett steg i den utvecklingen. När Stockholms läns landsting tecknar ett Letter of Intent med MSD, så är detta det tredje på tre år. Tidigare har liknande avtal tecknats med Novartis och Astra Zeneca. Ett viktigt syfte med satsningen är att hitta nya vägar att nå goda vårdresultat inom områden där det finns ett uppdämt behov av bättre vård och behandling. Diskussioner har förts kring bland annat diabetes, hepatit C, osteoporos och Alzheimers sjukdom. Det fördjupade samarbetet med MSD passar väl in i landstingets prioriterade forsknings- och utvecklingsprojekt 4D.

Stockholms län växer med ungefär 35 000 individer per år samtidigt som medellivslängden ökar. För att upprätthålla en god kvalitet i vården och nå uppsatta behandlingsmål krävs fler och bättre samarbeten mellan vården, akademin och den forskande läkemedelsindustrin. Därför har SLL och MSD skrivit ett gemensamt ”Letter of Intent” där man enas om att samarbete är nyckeln till en bättre vård för Stockholms patienter.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Företaget har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och är representerat i mer än 140 länder.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer