Sjukvården och den forskande industrin samarbetar mer

Stig Nyman (KD), Torbjörn Rosdahl (M) och Jacob Tellgren, MSD

Pressmeddelande
Stockholm 2014-05-22

Ett gemensamt ”Letter of Intent” är startskottet för ett närmare samarbete mellan Stockholms Läns landsting och läkemedelsföretaget MSD. Det gemensamma målet för det utökade samarbete är att uppnå ökad kvalitet i vården av Stockholms äldre och sjuka, med särskilt fokus på terapiområden där det finns ett uppdämt och växande behov av bättre behandling eller diagnostik.

– I Sverige finns en unik vårdmiljö med ett stort samhällsengagemang för forskning, och möjlighet att följa upp behandling med register som är i världsklass. Med ett samarbete genom hela värdekedjan i hälso- och sjukvården finns stora möjligheter att optimera vården för Stockholms patienter och samtidigt samla kunskap som kan hjälpa många patienter inte bara i Sverige utan i andra länder, säger Jacob Tellgren, vd MSD.

– De senaste årens läkemedelsutveckling präglas av allt dyrare utvecklingskostnader utan motsvarande ökning av nya produkter eller terapeutiska genombrott. Hälso-och sjukvården behöver bättre definiera sina medicinska behov och samverka med läkemedelsindustrin i att uppnå dem genom gemensamma ansträngningar. Genom att samarbeta kan vi effektivisera och förbilliga utvecklingskostnaderna till gagn för bättre hälsa. Vi hoppas att detta skall bli nyckeln till en bättre vård för Stockholms patienter, säger Jan Andersson, forskningsdirektör i Stockholms läns landsting.

– Alliansen i Stockholms läns landsting fortsätter att bygga ut sjukvården i Stockholmsregionen. Som en del i detta utvecklar vi nu ett tätare samarbete mellan sjukvården, akademin och forskningen. Genom att kombinera landstingets kunskap om patienternas behov med läkemedelföretagens kompetens kommer vi utnyttja våra gemensamma resurser mer effektivt än hittills, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M). 

– Att bygga partnerskap mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin visar på nya vägar för forskning och utveckling till gagn för vårdens patienter. Vi är övertygade om att detta vägval kommer att visa positiva effekter och ser fram emot att flera liknande avsiktsförklaringar kommer till stånd, säger forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD).

 

Kontaktpersoner:

Simon Olsson
Presskontakt för forskningslandstingsråd Stig Nyman (KD)
070-737 4321

Jacob Tellgren
vd MSD
070-3550811

Jan Andersson
forskningsdirektör SLL
070-486 79 59

Charles Westerberg
Presskontakt för finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M)
070-737 30 12

 

Mer information:

Stockholms läns landsting bygger ut sjukvården med 28 miljarder de närmaste fem åren, exklusive Nya Karolinska universitetssjukhuset. Forskningen som kommer ske i Hagastaden ska integreras med akademin på Karolinska Institutet och sjukvården på NKS. Ett tätare samarbete mellan landstinget och MSD är ett steg i den utvecklingen. När Stockholms läns landsting tecknar ett Letter of Intent med MSD, så är detta det tredje på tre år. Tidigare har liknande avtal tecknats med Novartis och Astra Zeneca. Ett viktigt syfte med satsningen är att hitta nya vägar att nå goda vårdresultat inom områden där det finns ett uppdämt behov av bättre vård och behandling. Diskussioner har förts kring bland annat diabetes, hepatit C, osteoporos och Alzheimers sjukdom. Det fördjupade samarbetet med MSD passar väl in i landstingets prioriterade forsknings- och utvecklingsprojekt 4D.

Stockholms län växer med ungefär 35 000 individer per år samtidigt som medellivslängden ökar. För att upprätthålla en god kvalitet i vården och nå uppsatta behandlingsmål krävs fler och bättre samarbeten mellan vården, akademin och den forskande läkemedelsindustrin. Därför har SLL och MSD skrivit ett gemensamt ”Letter of Intent” där man enas om att samarbete är nyckeln till en bättre vård för Stockholms patienter.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Företaget har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och är representerat i mer än 140 länder.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin