Skärgårdstrafiken

I dagens Dagens Nyheter låter en bloggare och kåsör göra gällande att Kristdemokraterna stöder ett förslag som inte finns. För att inte fler ska missförstå kanske vi måste förtydliga oss. Det råder ingen tvekan om att Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting vill utveckla kollektivtrafiken till Sjöss. Tack vare ett initiativ från Kristdemokraterna har pendelbåtstrafiken mellan Nybrokajen – Nacka Strand – Lidingö och Frihamnen utvecklats till stor glädje för dagliga pendlare, besökare och näringslivet.


Kristdemokraterna vill gå vidare och utveckla fler snabba och effektiva pendelbåtslinjer både på Stockholms inre vattenvägar och i Skärgården. Dagens skärgårdstrafik är uppbyggd med en långsam trafik som ska serva både skärgårdsbor som bor permanent eller har fritidshus i skärgården och turister.

Vi menar att dessa båda grupper delvis har olika intressen. Vi vill att kollektivtrafiken för de boende och verksamma i skärgården ska vara snabb och effektiv med en utökad turtäthet. Det skulle avsevärt förbättra möjligheterna att bo och verka i Skärgården. För Waxholmsbolagets del kan det leda till att långsamma båtlinjer kan komma att ersättas med mindre och effektiva pendelbåtar till knutpunkter i skärgården, exempelvis till Stavsnäs och Vaxholm. Därifrån kan sedan expressbussar ta resenärerna vidare in mot Stockholms city eller andra regionala kärnor. Ett minst lika intressant alternativ kan vara att samla mer båttrafik till Vaxholm så att det därifrån går snabbgående pendelbåtar mot Slussen som vi vill utveckla till ett nav för pendelbåtstrafiken i både Saltsjön och på Mälaren.

Turister i skärgården har delvis andra behov. En del av turister i Skärgården reser för att de vill ha en långsam sightseeingtur i Skärgården. Andra vill komma ut till sitt resmål så fort som möjligt. Båda allternativen ska erbjudas. Kommersiella rederier måste i framtiden få bättre förutsättningar att utveckla sin trafik genom att Waxholmsbolaget renodlar sin verksamhet till att vara kollektivtrafik för länets invånare samt boende och verksamma i Skärgården.

Genom att den kommersiella trafiken får bättre möjlighet att utvecklas kan fler besökare och turister komma ut i skärgården. Waxholmsbolaget trafik måste därför bli både snabbare än idag, mer effektiv och med en utökad turtäthet. Givetvis ska besökare i skärgården även i framtiden välkomnas att resa med den av landstinget subventionerade skärgårdstrafiken.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en levande skärgård vill Kristdemokraterna att Waxholmsbolagets trafik på sikt ska ingå i SL:s periodkort. Vi i Stockholm borde förstå det Göteborgarna redan har insett: Kollektivtrafiken till sjöss ska vara fullt integrerad i den vanliga kollektivtrafiken.

Michael Stjernström (KD)

Gruppledare i Trafiknämnden


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin