Skärgårdstrafiken

I dagens Dagens Nyheter låter en bloggare och kåsör göra gällande att Kristdemokraterna stöder ett förslag som inte finns. För att inte fler ska missförstå kanske vi måste förtydliga oss. Det råder ingen tvekan om att Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting vill utveckla kollektivtrafiken till Sjöss. Tack vare ett initiativ från Kristdemokraterna har pendelbåtstrafiken mellan Nybrokajen – Nacka Strand – Lidingö och Frihamnen utvecklats till stor glädje för dagliga pendlare, besökare och näringslivet.


Kristdemokraterna vill gå vidare och utveckla fler snabba och effektiva pendelbåtslinjer både på Stockholms inre vattenvägar och i Skärgården. Dagens skärgårdstrafik är uppbyggd med en långsam trafik som ska serva både skärgårdsbor som bor permanent eller har fritidshus i skärgården och turister.

Vi menar att dessa båda grupper delvis har olika intressen. Vi vill att kollektivtrafiken för de boende och verksamma i skärgården ska vara snabb och effektiv med en utökad turtäthet. Det skulle avsevärt förbättra möjligheterna att bo och verka i Skärgården. För Waxholmsbolagets del kan det leda till att långsamma båtlinjer kan komma att ersättas med mindre och effektiva pendelbåtar till knutpunkter i skärgården, exempelvis till Stavsnäs och Vaxholm. Därifrån kan sedan expressbussar ta resenärerna vidare in mot Stockholms city eller andra regionala kärnor. Ett minst lika intressant alternativ kan vara att samla mer båttrafik till Vaxholm så att det därifrån går snabbgående pendelbåtar mot Slussen som vi vill utveckla till ett nav för pendelbåtstrafiken i både Saltsjön och på Mälaren.

Turister i skärgården har delvis andra behov. En del av turister i Skärgården reser för att de vill ha en långsam sightseeingtur i Skärgården. Andra vill komma ut till sitt resmål så fort som möjligt. Båda allternativen ska erbjudas. Kommersiella rederier måste i framtiden få bättre förutsättningar att utveckla sin trafik genom att Waxholmsbolaget renodlar sin verksamhet till att vara kollektivtrafik för länets invånare samt boende och verksamma i Skärgården.

Genom att den kommersiella trafiken får bättre möjlighet att utvecklas kan fler besökare och turister komma ut i skärgården. Waxholmsbolaget trafik måste därför bli både snabbare än idag, mer effektiv och med en utökad turtäthet. Givetvis ska besökare i skärgården även i framtiden välkomnas att resa med den av landstinget subventionerade skärgårdstrafiken.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en levande skärgård vill Kristdemokraterna att Waxholmsbolagets trafik på sikt ska ingå i SL:s periodkort. Vi i Stockholm borde förstå det Göteborgarna redan har insett: Kollektivtrafiken till sjöss ska vara fullt integrerad i den vanliga kollektivtrafiken.

Michael Stjernström (KD)

Gruppledare i Trafiknämnden


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin