Skärgårdstrafiken

I dagens Dagens Nyheter låter en bloggare och kåsör göra gällande att Kristdemokraterna stöder ett förslag som inte finns. För att inte fler ska missförstå kanske vi måste förtydliga oss. Det råder ingen tvekan om att Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting vill utveckla kollektivtrafiken till Sjöss. Tack vare ett initiativ från Kristdemokraterna har pendelbåtstrafiken mellan Nybrokajen – Nacka Strand – Lidingö och Frihamnen utvecklats till stor glädje för dagliga pendlare, besökare och näringslivet.


Kristdemokraterna vill gå vidare och utveckla fler snabba och effektiva pendelbåtslinjer både på Stockholms inre vattenvägar och i Skärgården. Dagens skärgårdstrafik är uppbyggd med en långsam trafik som ska serva både skärgårdsbor som bor permanent eller har fritidshus i skärgården och turister.

Vi menar att dessa båda grupper delvis har olika intressen. Vi vill att kollektivtrafiken för de boende och verksamma i skärgården ska vara snabb och effektiv med en utökad turtäthet. Det skulle avsevärt förbättra möjligheterna att bo och verka i Skärgården. För Waxholmsbolagets del kan det leda till att långsamma båtlinjer kan komma att ersättas med mindre och effektiva pendelbåtar till knutpunkter i skärgården, exempelvis till Stavsnäs och Vaxholm. Därifrån kan sedan expressbussar ta resenärerna vidare in mot Stockholms city eller andra regionala kärnor. Ett minst lika intressant alternativ kan vara att samla mer båttrafik till Vaxholm så att det därifrån går snabbgående pendelbåtar mot Slussen som vi vill utveckla till ett nav för pendelbåtstrafiken i både Saltsjön och på Mälaren.

Turister i skärgården har delvis andra behov. En del av turister i Skärgården reser för att de vill ha en långsam sightseeingtur i Skärgården. Andra vill komma ut till sitt resmål så fort som möjligt. Båda allternativen ska erbjudas. Kommersiella rederier måste i framtiden få bättre förutsättningar att utveckla sin trafik genom att Waxholmsbolaget renodlar sin verksamhet till att vara kollektivtrafik för länets invånare samt boende och verksamma i Skärgården.

Genom att den kommersiella trafiken får bättre möjlighet att utvecklas kan fler besökare och turister komma ut i skärgården. Waxholmsbolaget trafik måste därför bli både snabbare än idag, mer effektiv och med en utökad turtäthet. Givetvis ska besökare i skärgården även i framtiden välkomnas att resa med den av landstinget subventionerade skärgårdstrafiken.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en levande skärgård vill Kristdemokraterna att Waxholmsbolagets trafik på sikt ska ingå i SL:s periodkort. Vi i Stockholm borde förstå det Göteborgarna redan har insett: Kollektivtrafiken till sjöss ska vara fullt integrerad i den vanliga kollektivtrafiken.

Michael Stjernström (KD)

Gruppledare i Trafiknämnden


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer