Skärgårdstrafiken

Strax innan jul beslutade Alliansen att landstingets trafikförvaltning skulle genomföra en grundlig informationsinsamling kring skärgårdstrafiken. Syftet var att ta fram ett bra beslutsunderlag för kommande upphandlingar. Sedan dess har landstinget haft mängder av kontakter med skärgårdsbor, resenärer, företagare, organisationer och redare. Synpunkter har strömmat in från olika håll. Materialet har nu bearbetats och vi har en solid grund att stå på för att gå till beslut. Det är nu dags att formulera ett beslut om upphandling av skärgårdstrafiken utifrån den information som kommit in.
– Under vintern har jag lyssnat på skärgårdsborna, från Ornö i söder till Arholma i norr, hur de ser på skärgårdstrafiken. Det ska gå att bo och arbeta i skärgården, arbetspendlingen måste fungera bättre. Dessutom måste samordningen med landtrafiken vid våra bytespunkter förbättras, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Att mindre aktörer har möjlighet att lägga anbud är viktigt. Småredarna har stor betydelse för skärgården. Vi slår nu också fast att skärgårdstrafiken självklart ska finnas kvar vid Strömkajen. Och även fortsättningsvis kommer vi att värna det historiska tonnaget, de anrika fartyg som är levande skärgårds- och Stockholmshistoria, säger Lennart Rohdin (Fp).

– En förbättrad båttrafik i Stockholms inre – och yttre vattenvägar gynnar både boende och besökare till vår region. Vi vill genomföra en effektivisering av WÅAB:s organisation, linjenät, samordning och dess egna fartyg så att beställarrollen tydliggörs. Vi vill ge leverantörerna ansvar för exempelvis kundtjänst och biljettförsäljning säger Karl Henriksson (Kd).

– En välkommen nord-sydlig tvärförbindelse införs sommaren 2014. Det förbättrar möjligheten för både fastboende och besökare att ta sig mellan skärgårdens öar. Tillsammans med trafiken till Strömkajen får skärgården ett lyft som besöksmål, säger Lars Carlsson (C) gruppledare Trafiknämnden.

– Socialdemokraternas besked är att ingenting ska förbättras. Det vore ett hårt slag mot alla skärgårdsbor jag har träffat. Jag är stolt över att vi som allians berättar hur vi ska förbättra skärgårdstrafiken, säger Christer G Wennerholm (M).


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin