Skärgårdstrafiken

Strax innan jul beslutade Alliansen att landstingets trafikförvaltning skulle genomföra en grundlig informationsinsamling kring skärgårdstrafiken. Syftet var att ta fram ett bra beslutsunderlag för kommande upphandlingar. Sedan dess har landstinget haft mängder av kontakter med skärgårdsbor, resenärer, företagare, organisationer och redare. Synpunkter har strömmat in från olika håll. Materialet har nu bearbetats och vi har en solid grund att stå på för att gå till beslut. Det är nu dags att formulera ett beslut om upphandling av skärgårdstrafiken utifrån den information som kommit in.
– Under vintern har jag lyssnat på skärgårdsborna, från Ornö i söder till Arholma i norr, hur de ser på skärgårdstrafiken. Det ska gå att bo och arbeta i skärgården, arbetspendlingen måste fungera bättre. Dessutom måste samordningen med landtrafiken vid våra bytespunkter förbättras, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Att mindre aktörer har möjlighet att lägga anbud är viktigt. Småredarna har stor betydelse för skärgården. Vi slår nu också fast att skärgårdstrafiken självklart ska finnas kvar vid Strömkajen. Och även fortsättningsvis kommer vi att värna det historiska tonnaget, de anrika fartyg som är levande skärgårds- och Stockholmshistoria, säger Lennart Rohdin (Fp).

– En förbättrad båttrafik i Stockholms inre – och yttre vattenvägar gynnar både boende och besökare till vår region. Vi vill genomföra en effektivisering av WÅAB:s organisation, linjenät, samordning och dess egna fartyg så att beställarrollen tydliggörs. Vi vill ge leverantörerna ansvar för exempelvis kundtjänst och biljettförsäljning säger Karl Henriksson (Kd).

– En välkommen nord-sydlig tvärförbindelse införs sommaren 2014. Det förbättrar möjligheten för både fastboende och besökare att ta sig mellan skärgårdens öar. Tillsammans med trafiken till Strömkajen får skärgården ett lyft som besöksmål, säger Lars Carlsson (C) gruppledare Trafiknämnden.

– Socialdemokraternas besked är att ingenting ska förbättras. Det vore ett hårt slag mot alla skärgårdsbor jag har träffat. Jag är stolt över att vi som allians berättar hur vi ska förbättra skärgårdstrafiken, säger Christer G Wennerholm (M).


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin