SL brister när det gäller rullstolsburna

År 2013 ska vi med självklarhet kunna kräva att den som sitter i rullstol eller färdas med rullator ska kunna åka med i SL-trafiken. På Kristdemokraternas initiativ ger Alliansen i trafiknämnden i dag stark kritik till både SL och de företag som sköter kollektivtrafiken.

I en skrivelse som Kristdemokraterna tillsammans med övriga Alliansen i dag lägger fram i trafiknämnden kräver vi att SL säkerställer att varenda förare hos de entreprenörer som sköter trafiken ska få kunskap om att rullstolsburna resenärer alltid är välkomna att resa med SL-trafiken.

Karl Henriksson (KD) provar att åka rullstol på SL-bussarna.

Karl Henriksson (KD), som sitter i trafiknämnden och är ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, provade för några veckor sedan att åka rullstol på SL-bussarna. Anledningen var de uppgifter om att personer med rullstol blivit avvisade eller nekade hjälp på bussarna. Karl Henriksson upptäckte på sin provtur att det fanns brister i bemötandet. Kristdemokraterna har sedan uppgifterna började dyka upp under hösten drivit frågan om ett bättre bemötande av rullstolsburna resenärer i SL-trafiken, och nu har vi fått med oss övriga Alliansen på det här kravet.

SL:s webbsida säger att den som använder en rullstol eller rollator får ta med den när hen åker med SL-trafiken. Informationen till resenärerna är tydlig, men tyvärr verkar det som att alla som arbetar inom kollektivtrafiken ännu inte lever upp till det löftet.

Kristdemokraterna arbetar mot diskriminering och för dem som är mest utsatta i Stockholm. Vi tycker inte att det är okej att någon som har rätt att åka med SL-trafiken nekas eller avvisas. Det är glädjande att tunnelbanorna byggs om så att fler rullstolar och rullatorer får plats, men vi vill också förbättra bemötandet – särskilt inom busstrafiken. Rullstolsburna resenärer är välkomna att resa med SL-trafiken.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin