SL brister när det gäller rullstolsburna

År 2013 ska vi med självklarhet kunna kräva att den som sitter i rullstol eller färdas med rullator ska kunna åka med i SL-trafiken. På Kristdemokraternas initiativ ger Alliansen i trafiknämnden i dag stark kritik till både SL och de företag som sköter kollektivtrafiken.

I en skrivelse som Kristdemokraterna tillsammans med övriga Alliansen i dag lägger fram i trafiknämnden kräver vi att SL säkerställer att varenda förare hos de entreprenörer som sköter trafiken ska få kunskap om att rullstolsburna resenärer alltid är välkomna att resa med SL-trafiken.

Karl Henriksson (KD) provar att åka rullstol på SL-bussarna.

Karl Henriksson (KD), som sitter i trafiknämnden och är ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, provade för några veckor sedan att åka rullstol på SL-bussarna. Anledningen var de uppgifter om att personer med rullstol blivit avvisade eller nekade hjälp på bussarna. Karl Henriksson upptäckte på sin provtur att det fanns brister i bemötandet. Kristdemokraterna har sedan uppgifterna började dyka upp under hösten drivit frågan om ett bättre bemötande av rullstolsburna resenärer i SL-trafiken, och nu har vi fått med oss övriga Alliansen på det här kravet.

SL:s webbsida säger att den som använder en rullstol eller rollator får ta med den när hen åker med SL-trafiken. Informationen till resenärerna är tydlig, men tyvärr verkar det som att alla som arbetar inom kollektivtrafiken ännu inte lever upp till det löftet.

Kristdemokraterna arbetar mot diskriminering och för dem som är mest utsatta i Stockholm. Vi tycker inte att det är okej att någon som har rätt att åka med SL-trafiken nekas eller avvisas. Det är glädjande att tunnelbanorna byggs om så att fler rullstolar och rullatorer får plats, men vi vill också förbättra bemötandet – särskilt inom busstrafiken. Rullstolsburna resenärer är välkomna att resa med SL-trafiken.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin