Sluta att lura studenterna i Stockholm!

Den Svenska högskolan har gått från att vara ett elituniversitet till att bli massuniversitet. Att fler får en examen från högskolan är positivt för både individen och samhället, men matchningen av universitetsutbildningar mot arbetsmarknaden måste förbättras. Att studera på universitet ska inte i första hand vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Genom att ge blivande studenter en förbättrad information om vart framtidens arbeten kommer att finnas förbättras anställningsbarhet efter avslutade studier. Samtidigt kan näringslivet och det offentligas behov av kvalificerad arbetskraft i Stockholmsregionen tillgodoses.
Utbyggnaden av högskoleplatser har i högre grad styrts av studenternas efterfrågan än av arbetsmarknadens behov. Om inte den bristande kopplingen mellan näringsliv och högskola åtgärdas ”luras” studenterna att gå utbildningar som inte leder till arbete utan utanförskap.

Malin Appelgren (KD), ersättare i landstingsstyrelsen.

Fakta:
Fram till 1940-talet universitetsutbildades mindre än 1 procent. Vid slutet av 1990-talet utbildades 40 procent vid universitetet. I Stockholms län år 2010 var övergången från gymnasiet till högre utbildning inom 3 år 44,9 procent. Inom Stockholms läns landsting råder det brist på utbildade läkare inom anestesi, allmänmedicin, psykiatri och ögon, distriktssköterskor, sjuksköterskor inom psykiatri och barnsjuksköterskor samt tandläkare. Stockholms läns landsting har haft svårt att rekrytera strategiska kompetenser såsom erfarna fastighetsförvaltare, projektledare, kvalificerade ekonomer och IT-projektledare.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer