Sluta att lura studenterna i Stockholm!

Den Svenska högskolan har gått från att vara ett elituniversitet till att bli massuniversitet. Att fler får en examen från högskolan är positivt för både individen och samhället, men matchningen av universitetsutbildningar mot arbetsmarknaden måste förbättras. Att studera på universitet ska inte i första hand vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Genom att ge blivande studenter en förbättrad information om vart framtidens arbeten kommer att finnas förbättras anställningsbarhet efter avslutade studier. Samtidigt kan näringslivet och det offentligas behov av kvalificerad arbetskraft i Stockholmsregionen tillgodoses.
Utbyggnaden av högskoleplatser har i högre grad styrts av studenternas efterfrågan än av arbetsmarknadens behov. Om inte den bristande kopplingen mellan näringsliv och högskola åtgärdas ”luras” studenterna att gå utbildningar som inte leder till arbete utan utanförskap.

Malin Appelgren (KD), ersättare i landstingsstyrelsen.

Fakta:
Fram till 1940-talet universitetsutbildades mindre än 1 procent. Vid slutet av 1990-talet utbildades 40 procent vid universitetet. I Stockholms län år 2010 var övergången från gymnasiet till högre utbildning inom 3 år 44,9 procent. Inom Stockholms läns landsting råder det brist på utbildade läkare inom anestesi, allmänmedicin, psykiatri och ögon, distriktssköterskor, sjuksköterskor inom psykiatri och barnsjuksköterskor samt tandläkare. Stockholms läns landsting har haft svårt att rekrytera strategiska kompetenser såsom erfarna fastighetsförvaltare, projektledare, kvalificerade ekonomer och IT-projektledare.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin