Snabba ryck för att ge barn vård


Inte längre möjligt hindra barn vård
Dagens Nyheter
29 Mar 2012
Ett beslut möjligör nu för socialstyrelsen att hjälpa barn…
read more…

Den 1 maj 2012 träder en ny lag ikraft där Alliansen med Kristdemokraterna i spetsen och med barnens bästa i fokus, låter socialnämnden få besluta om vård får vidtas, om det krävs när föräldrarna inte kommer överens.
När ett barn har två vårdnadshavare, ska dessa utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet tillsammans. Det förekommer då att barn inte får den hälso- och

sjukvård och de sociala insatser som krävs eftersom föräldrarna inte är överens. Problemet har under en längre tid påtalats av Stockholms läns landsting, barnrättsorganisationer och vårdgivare.

Nu ges möjligheter ,även om den ena vårdnadshavaren inte samtycker,att ge stöd till barnet.Samhället kan  gå in och bestämma  vilka insatser som kan anses vara behövliga. Det kan vara stöd från psykiatrin, psykologisk utredning och behandling, liksom för behandling i öppna former samt utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.

Det är med stor tillförsikt jag välkomnar detta beslut och hoppas att fler barn och unga får den hjälp och stöd de har rätt till.

Margaretha Åkerberg (KD)

1.e vice ordf Beredningen för Barn, unga och kvinnor.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin