Snabba ryck för att ge barn vård


Inte längre möjligt hindra barn vård
Dagens Nyheter
29 Mar 2012
Ett beslut möjligör nu för socialstyrelsen att hjälpa barn…
read more…

Den 1 maj 2012 träder en ny lag ikraft där Alliansen med Kristdemokraterna i spetsen och med barnens bästa i fokus, låter socialnämnden få besluta om vård får vidtas, om det krävs när föräldrarna inte kommer överens.
När ett barn har två vårdnadshavare, ska dessa utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet tillsammans. Det förekommer då att barn inte får den hälso- och

sjukvård och de sociala insatser som krävs eftersom föräldrarna inte är överens. Problemet har under en längre tid påtalats av Stockholms läns landsting, barnrättsorganisationer och vårdgivare.

Nu ges möjligheter ,även om den ena vårdnadshavaren inte samtycker,att ge stöd till barnet.Samhället kan  gå in och bestämma  vilka insatser som kan anses vara behövliga. Det kan vara stöd från psykiatrin, psykologisk utredning och behandling, liksom för behandling i öppna former samt utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.

Det är med stor tillförsikt jag välkomnar detta beslut och hoppas att fler barn och unga får den hjälp och stöd de har rätt till.

Margaretha Åkerberg (KD)

1.e vice ordf Beredningen för Barn, unga och kvinnor.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin