Snabba ryck för att ge barn vård


Inte längre möjligt hindra barn vård
Dagens Nyheter
29 Mar 2012
Ett beslut möjligör nu för socialstyrelsen att hjälpa barn…
read more…

Den 1 maj 2012 träder en ny lag ikraft där Alliansen med Kristdemokraterna i spetsen och med barnens bästa i fokus, låter socialnämnden få besluta om vård får vidtas, om det krävs när föräldrarna inte kommer överens.
När ett barn har två vårdnadshavare, ska dessa utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet tillsammans. Det förekommer då att barn inte får den hälso- och

sjukvård och de sociala insatser som krävs eftersom föräldrarna inte är överens. Problemet har under en längre tid påtalats av Stockholms läns landsting, barnrättsorganisationer och vårdgivare.

Nu ges möjligheter ,även om den ena vårdnadshavaren inte samtycker,att ge stöd till barnet.Samhället kan  gå in och bestämma  vilka insatser som kan anses vara behövliga. Det kan vara stöd från psykiatrin, psykologisk utredning och behandling, liksom för behandling i öppna former samt utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.

Det är med stor tillförsikt jag välkomnar detta beslut och hoppas att fler barn och unga får den hjälp och stöd de har rätt till.

Margaretha Åkerberg (KD)

1.e vice ordf Beredningen för Barn, unga och kvinnor.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer