Södra BB ska värnas

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) skriver tillsammans med övriga Alliansen i Stockholms läns landsting i Dagens Samhälle om Södra BB, med anledning av personalens oro över förändringar där.

Så här skriver de i debattartikeln:

 

Självklart ska Södra BB värnas

Vårdförbundets Sineva Robeiro med flera skriver i Dagens Samhälle (2 december) om förändringar på Södra BB. De oroas över ett beslut från ledningen för kvinnokliniken på Södersjukhuset om att använda två av BB Södras förlossningsrum till kvinnor med avancerade förlossningar. För Södra BB skulle det enligt debattörerna innebära negativa konsekvenser.

Södra BB är en fantastisk verksamhet som har lyckats skapa en hemlik miljö för födande kvinnor, med en modell som är unik och en förebild för andra förlossningsenheter i landet. Vi i Alliansen vill värna den, så att Stockholm har kvar det goda exempel på hur förlossningsvård kan bedrivas som Södra BB utgör.

Förlossningsvården i Stockholms län står inför stora utmaningar, främst på grund av ett positivt faktum: Det föds många barn. För att underlätta situationen har Alliansen arbetat för att öppna fler platser för förlossningar. Ett stort och välkommet tillskott som kom förra året var BB Sophia, som inte minst blev en stor avlastning under de ansträngda sommarmånaderna. BB Sophia tar emot förlossningar där det inte finns några kända komplikationer.

De positiva effekterna med att BB Sophia öppnade har alltså lett till att koncentrationen av komplicerade förlossningar har blivit större på Södersjukhusets kvinnoklinik. Där har man stuckit ut i statistiken när det gäller antalet hänvisningar till andra sjukhus. Därför arbetar kliniken på Södersjukhuset aktivt med att dra ner på antalet hänvisningar till andra sjukhus. Ledningen för Södersjukhusets kvinnoklinik har uppenbarligen gjort bedömningen att två förlossningsrum på Södra BB tillfälligt är nödvändiga för att uppnå målet.

Vad vi ser här är alltså en komplicerad situation där politisk ledning, sjukhusledning och Södra BB strävar efter att uppnå förlossningsvård av hög kvalitet för alla som behöver, samtidigt som utmaningar i vården tvingar oss till prioriteringar. Alliansen värnar Södra BB:s modell och vill att enheten ska finnas kvar som en möjlighet att välja för Stockholms läns födande mammor. Vi kräver därför en konsekvensanalys av ledningen för Södersjukhusets kvinnoklinik innan beslutet kan fattas.

Det faktum att många barn föds i Stockholm är mycket glädjande. Vi vet att det innebär att förlossningsvården måste byggas ut. I Alliansens landstingsbudget för 2015 skriver vi att nya arbetssätt och organisationsformer, exempelvis barnmorskeledda enheter, ska uppmuntras. Där är Södra BB en viktig aktör.

Ella Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD)

Marie Ljungberg Schött
sjukvårdslandstingsråd (M)

Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdslandstingsråd (FP)

Karin Fälldin
gruppledare hälso- sjukvårdsnämnden (C)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer