Södra BB ska värnas

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) skriver tillsammans med övriga Alliansen i Stockholms läns landsting i Dagens Samhälle om Södra BB, med anledning av personalens oro över förändringar där.

Så här skriver de i debattartikeln:

 

Självklart ska Södra BB värnas

Vårdförbundets Sineva Robeiro med flera skriver i Dagens Samhälle (2 december) om förändringar på Södra BB. De oroas över ett beslut från ledningen för kvinnokliniken på Södersjukhuset om att använda två av BB Södras förlossningsrum till kvinnor med avancerade förlossningar. För Södra BB skulle det enligt debattörerna innebära negativa konsekvenser.

Södra BB är en fantastisk verksamhet som har lyckats skapa en hemlik miljö för födande kvinnor, med en modell som är unik och en förebild för andra förlossningsenheter i landet. Vi i Alliansen vill värna den, så att Stockholm har kvar det goda exempel på hur förlossningsvård kan bedrivas som Södra BB utgör.

Förlossningsvården i Stockholms län står inför stora utmaningar, främst på grund av ett positivt faktum: Det föds många barn. För att underlätta situationen har Alliansen arbetat för att öppna fler platser för förlossningar. Ett stort och välkommet tillskott som kom förra året var BB Sophia, som inte minst blev en stor avlastning under de ansträngda sommarmånaderna. BB Sophia tar emot förlossningar där det inte finns några kända komplikationer.

De positiva effekterna med att BB Sophia öppnade har alltså lett till att koncentrationen av komplicerade förlossningar har blivit större på Södersjukhusets kvinnoklinik. Där har man stuckit ut i statistiken när det gäller antalet hänvisningar till andra sjukhus. Därför arbetar kliniken på Södersjukhuset aktivt med att dra ner på antalet hänvisningar till andra sjukhus. Ledningen för Södersjukhusets kvinnoklinik har uppenbarligen gjort bedömningen att två förlossningsrum på Södra BB tillfälligt är nödvändiga för att uppnå målet.

Vad vi ser här är alltså en komplicerad situation där politisk ledning, sjukhusledning och Södra BB strävar efter att uppnå förlossningsvård av hög kvalitet för alla som behöver, samtidigt som utmaningar i vården tvingar oss till prioriteringar. Alliansen värnar Södra BB:s modell och vill att enheten ska finnas kvar som en möjlighet att välja för Stockholms läns födande mammor. Vi kräver därför en konsekvensanalys av ledningen för Södersjukhusets kvinnoklinik innan beslutet kan fattas.

Det faktum att många barn föds i Stockholm är mycket glädjande. Vi vet att det innebär att förlossningsvården måste byggas ut. I Alliansens landstingsbudget för 2015 skriver vi att nya arbetssätt och organisationsformer, exempelvis barnmorskeledda enheter, ska uppmuntras. Där är Södra BB en viktig aktör.

Ella Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD)

Marie Ljungberg Schött
sjukvårdslandstingsråd (M)

Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdslandstingsråd (FP)

Karin Fälldin
gruppledare hälso- sjukvårdsnämnden (C)


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin