Södra BB ska värnas

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) skriver tillsammans med övriga Alliansen i Stockholms läns landsting i Dagens Samhälle om Södra BB, med anledning av personalens oro över förändringar där.

Så här skriver de i debattartikeln:

 

Självklart ska Södra BB värnas

Vårdförbundets Sineva Robeiro med flera skriver i Dagens Samhälle (2 december) om förändringar på Södra BB. De oroas över ett beslut från ledningen för kvinnokliniken på Södersjukhuset om att använda två av BB Södras förlossningsrum till kvinnor med avancerade förlossningar. För Södra BB skulle det enligt debattörerna innebära negativa konsekvenser.

Södra BB är en fantastisk verksamhet som har lyckats skapa en hemlik miljö för födande kvinnor, med en modell som är unik och en förebild för andra förlossningsenheter i landet. Vi i Alliansen vill värna den, så att Stockholm har kvar det goda exempel på hur förlossningsvård kan bedrivas som Södra BB utgör.

Förlossningsvården i Stockholms län står inför stora utmaningar, främst på grund av ett positivt faktum: Det föds många barn. För att underlätta situationen har Alliansen arbetat för att öppna fler platser för förlossningar. Ett stort och välkommet tillskott som kom förra året var BB Sophia, som inte minst blev en stor avlastning under de ansträngda sommarmånaderna. BB Sophia tar emot förlossningar där det inte finns några kända komplikationer.

De positiva effekterna med att BB Sophia öppnade har alltså lett till att koncentrationen av komplicerade förlossningar har blivit större på Södersjukhusets kvinnoklinik. Där har man stuckit ut i statistiken när det gäller antalet hänvisningar till andra sjukhus. Därför arbetar kliniken på Södersjukhuset aktivt med att dra ner på antalet hänvisningar till andra sjukhus. Ledningen för Södersjukhusets kvinnoklinik har uppenbarligen gjort bedömningen att två förlossningsrum på Södra BB tillfälligt är nödvändiga för att uppnå målet.

Vad vi ser här är alltså en komplicerad situation där politisk ledning, sjukhusledning och Södra BB strävar efter att uppnå förlossningsvård av hög kvalitet för alla som behöver, samtidigt som utmaningar i vården tvingar oss till prioriteringar. Alliansen värnar Södra BB:s modell och vill att enheten ska finnas kvar som en möjlighet att välja för Stockholms läns födande mammor. Vi kräver därför en konsekvensanalys av ledningen för Södersjukhusets kvinnoklinik innan beslutet kan fattas.

Det faktum att många barn föds i Stockholm är mycket glädjande. Vi vet att det innebär att förlossningsvården måste byggas ut. I Alliansens landstingsbudget för 2015 skriver vi att nya arbetssätt och organisationsformer, exempelvis barnmorskeledda enheter, ska uppmuntras. Där är Södra BB en viktig aktör.

Ella Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD)

Marie Ljungberg Schött
sjukvårdslandstingsråd (M)

Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdslandstingsråd (FP)

Karin Fälldin
gruppledare hälso- sjukvårdsnämnden (C)


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin