Sommaren 2011 inte avgörande för KD

Victor Muller med Saab har det svårare än Göran Hägglund. Här föreligger inget konkurshot. Det är bra att debatten om partiets framtid förs och debatten behövs. Men jag tycker att allt för många av partiets företrädare ställer alltför höga förväntningar enbart på partiledaren. Vi har ett gemensamt ansvar, alla vi som haft och har både partiets och väljarnas förtroende att driva den politik vi gick till val på. Och när man mäter partiets politiska framgångar i och genom alliansen, så borde opinionsläget vara bättre. En självkritisk fråga jag ställer mig själv är om jag själv bidrar till ökande kunskap om vad kristdemokraterna faktiskt har gjort och gör. Vi är många som kan bli bättre på det. Med den insikten, så kan vi alla bidra till en lysande framtid för KD.

Sommaren i år är på intet vis avgörande för KD inför nästa val. Det är inte i september i år som formtoppen ska nås. Med sikte på valdagen 2014, så behöver vi målmedveten och beslutsam träning.

Riksting i Umeå
Ett prov på utvecklingsområden, personellt och politiskt kommer att kunna visas när KD samlar till riksting i Umeå torsdag-lördag den här veckan. Intresset från massmedia torde komma att fokuseras på frågor om HBTQ och abortfrågor och kanske frågan huruvida rikstinget ska samlas vartannat år i stället för varje år som varit fallet de senaste snart 50 åren.

Framtidsfrågorna i övrigt kan komma att skymmas av detta. Ansvaret för att framtidsfrågorna lyfts till de nivåer som behövs för nytändning ligger inte enbart på partiledningen. Ombudens engagemang och medverkan blir avgörande.

Nästa vecka i Almedalen
På tisdag nästa vecka mellan kl. 10 och 12 medverkar jag och några av ledamöterna i kommitten för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt. Vi fokuserar på ett par av frågorna i våra direktiv, nämligen det kommunala partistödets användning och frågor som rör utvecklingen av fullmäktiges roll och ansvar. Vi möts i Vinterträdgården i Clarion Hotel Wisby.

Tänkvärt citat för:
”Vill du lära känna dig själv, så lägg märke till vad du helst och oftast tänker på.”
-J.P. Richter

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin