Sommaren 2011 inte avgörande för KD

Victor Muller med Saab har det svårare än Göran Hägglund. Här föreligger inget konkurshot. Det är bra att debatten om partiets framtid förs och debatten behövs. Men jag tycker att allt för många av partiets företrädare ställer alltför höga förväntningar enbart på partiledaren. Vi har ett gemensamt ansvar, alla vi som haft och har både partiets och väljarnas förtroende att driva den politik vi gick till val på. Och när man mäter partiets politiska framgångar i och genom alliansen, så borde opinionsläget vara bättre. En självkritisk fråga jag ställer mig själv är om jag själv bidrar till ökande kunskap om vad kristdemokraterna faktiskt har gjort och gör. Vi är många som kan bli bättre på det. Med den insikten, så kan vi alla bidra till en lysande framtid för KD.

Sommaren i år är på intet vis avgörande för KD inför nästa val. Det är inte i september i år som formtoppen ska nås. Med sikte på valdagen 2014, så behöver vi målmedveten och beslutsam träning.

Riksting i Umeå
Ett prov på utvecklingsområden, personellt och politiskt kommer att kunna visas när KD samlar till riksting i Umeå torsdag-lördag den här veckan. Intresset från massmedia torde komma att fokuseras på frågor om HBTQ och abortfrågor och kanske frågan huruvida rikstinget ska samlas vartannat år i stället för varje år som varit fallet de senaste snart 50 åren.

Framtidsfrågorna i övrigt kan komma att skymmas av detta. Ansvaret för att framtidsfrågorna lyfts till de nivåer som behövs för nytändning ligger inte enbart på partiledningen. Ombudens engagemang och medverkan blir avgörande.

Nästa vecka i Almedalen
På tisdag nästa vecka mellan kl. 10 och 12 medverkar jag och några av ledamöterna i kommitten för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt. Vi fokuserar på ett par av frågorna i våra direktiv, nämligen det kommunala partistödets användning och frågor som rör utvecklingen av fullmäktiges roll och ansvar. Vi möts i Vinterträdgården i Clarion Hotel Wisby.

Tänkvärt citat för:
”Vill du lära känna dig själv, så lägg märke till vad du helst och oftast tänker på.”
-J.P. Richter

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer