Sommaren 2011 inte avgörande för KD

Victor Muller med Saab har det svårare än Göran Hägglund. Här föreligger inget konkurshot. Det är bra att debatten om partiets framtid förs och debatten behövs. Men jag tycker att allt för många av partiets företrädare ställer alltför höga förväntningar enbart på partiledaren. Vi har ett gemensamt ansvar, alla vi som haft och har både partiets och väljarnas förtroende att driva den politik vi gick till val på. Och när man mäter partiets politiska framgångar i och genom alliansen, så borde opinionsläget vara bättre. En självkritisk fråga jag ställer mig själv är om jag själv bidrar till ökande kunskap om vad kristdemokraterna faktiskt har gjort och gör. Vi är många som kan bli bättre på det. Med den insikten, så kan vi alla bidra till en lysande framtid för KD.

Sommaren i år är på intet vis avgörande för KD inför nästa val. Det är inte i september i år som formtoppen ska nås. Med sikte på valdagen 2014, så behöver vi målmedveten och beslutsam träning.

Riksting i Umeå
Ett prov på utvecklingsområden, personellt och politiskt kommer att kunna visas när KD samlar till riksting i Umeå torsdag-lördag den här veckan. Intresset från massmedia torde komma att fokuseras på frågor om HBTQ och abortfrågor och kanske frågan huruvida rikstinget ska samlas vartannat år i stället för varje år som varit fallet de senaste snart 50 åren.

Framtidsfrågorna i övrigt kan komma att skymmas av detta. Ansvaret för att framtidsfrågorna lyfts till de nivåer som behövs för nytändning ligger inte enbart på partiledningen. Ombudens engagemang och medverkan blir avgörande.

Nästa vecka i Almedalen
På tisdag nästa vecka mellan kl. 10 och 12 medverkar jag och några av ledamöterna i kommitten för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt. Vi fokuserar på ett par av frågorna i våra direktiv, nämligen det kommunala partistödets användning och frågor som rör utvecklingen av fullmäktiges roll och ansvar. Vi möts i Vinterträdgården i Clarion Hotel Wisby.

Tänkvärt citat för:
”Vill du lära känna dig själv, så lägg märke till vad du helst och oftast tänker på.”
-J.P. Richter

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin