SommarReflektion 2

Senast i Almedalen

Senast jag delade med mig av reflexioner var jag i Visby och Almedalsveckan. Tack för responsen från några av er på mitt förslag om att inrätta ett hälsodepartement efter valet 2010, ett departement som tar över nuvarande Socialdepartementets uppgifter utom pensionsfrågorna och Systembolaget som lyfts över till Näringsdepartementet. Det nya hälsodepartementet bör ta över frågorna om medicinsk/klinisk forskning från Utbildningsdepartementet. Se där, en konsultslutsats utan arvode.

Nytt lönsamhetsbegrepp

Innan Dagens Medicin stängde för sommaruppehåll i utgivningen, så hade jag ett inlägg i tidningen där jag bl.a. skrev: ”Det behövs ett nytt lönsamhetsbegrepp i hälso- och sjukvården, nämligen värde och vinst för patienten, inte bara retoriskt, utan bokstavligt. God kvalitet är inte dyrare än dålig kvalitet, snarare tvärtom. God kvalitet är mindre kostsam därför att diagnoserna blir säkrare, misstag i behandlingen färre, det medför färre komplikationer och snabbare återhämtning och ”onödiga” ingrepp kan minimeras. Även för samhället blir det vinster: kvalitetsutveckling behöver inte leda till ständigt ökande kostnader.
Jag kom att tänka på artikeln när jag för någon vecka sedan läste Carin Jämtins (S) idé om att förbjuda vinst för privata aktörer aktiva inom välfärdssektorn. Inte ens Mona Sahlin verkade gilla utspelet. I DN i går läser jag Göran Rosenbergs kolumn om ”vinsten med vården” och kan konstatera, att vinst, överskott eller lönsamhet inom välfärdens sektorer är kontroversiella begrepp. Numera är väl alla partier utom Ohlyvänstern för att välfärdens tjänster kan erbjudas av både kommer, landsting och privata företag. Oavsett driftform så är balans mellan intäkter och kostnader ett kriterium för överlevnad. Och om det behövs investeringar, ja då behövs vinst, överskott och tydlig lönsamhet i krass mening.

Extra landstingsfullmäktige på tisdag om maten

Har ni hört talas om upphandlingen av patientmat i Stockholms läns landsting, fas 1? Det har jag. Och på tisdag, den 25 augusti, fyra dagar efter årets surströmmingspremiär… Visst ska upphandlingar ske på ett oantastligt och formellt korrekt sätt, visst ska resultatet av en patientmatupphandling kunna uppskattas av patienterna på våra sjukhus och fungera med den kvalitet och säkerhet som känns mycket naturlig i sammanhanget.
Men nu har landstingsoppositionen surnat till. Extra landstingsfullmäktige, hot om JO-anmälan av ledande tjänstemän, avgångskrav för landstingsråd etc. Upptrappningen av oppositionens agerande har tappat alla proportioner. Det förtjänar att påpekas, att S och V i fullmäktiges beslut om upphandlingen för ca två år sedan, faktiskt röstade för samma upphandlingsprocedur som Alliansen föreslog. Och man var lika överens i besluten om Kostpolicy och Kostförsörjningspolicy. Men nu är det som det är och debatten på tisdag hoppas jag kan medföra, att frågan får rätt proportioner. Till frågan om och diskussionen om matens kvalitet, återkommer jag.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin