Spännande nyheter inom färdtjänsten

– Vi kan se fram emot ett spännande år inom färdtjänsten. I februari startar ett nytt taxiavtal, i maj ett nytt avtal för rullstolstaxi och i juni en nytt callcenteravtal. Därutöver kommer att ses över möjligheter till nya former av ”linjelagt” färdtjänstresande samt rese-coachning säger Karl Henriksson (KD) ordförande i färdtjänstnämnden.

– Vårt mål är att den vanliga kollektivtrafiken ska vara så tillgänglig att den fungerar även för resenärer med funktionsnedsättning. För att alla ska våga lita på SL-trafiken kommer vi marknadsföra vår tillgänglighetsgaranti med större kraft under 2012.

– Inom färdtjänsten i Stockholms läns landsting har rullstolstaxi blivit en stor succé. Detta beror i hög grad på att resenärerna fritt kan välja bland de godkända taxibolagen. Vi vill gå vidare och införa kundval inom färdtjänsten så att färdtjänstens alla resenärer kan få del av valfrihet och en förbättrad kvalité.

Fakta:
Färdtjänstberedningen stödjer trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor samt samverkar med handikapp- och pensionärsorganisationerna.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin