St.Göran och Socialdemokraternas kritik

Lyssna: Upphandlingen av S:t Göran

Sannolikt är inte sanning.
Genom att stapla i sak ogrundade påståenden om bl.a. upphandlingen av St. Göran drar dagens ledarskribent, Eva Franchell, fullständigt uppseendeväckande slutsatser. Att tidningen gärna ger sig på Filippa Reinfeldt kan förstås utifrån partipolitiska ståndpunkter eller föreställningar. Men när jag läste dagens ledare i Aftonbladet, så undrar jag var tidningens sanningssträvan finns. Slutsats: Den finns inte. För om den fanns så skulle kraven på ledarskribenterna behöva ligga i klass med de kvalitetskrav som landstinget ställer i samband med upphandlingar av t.ex. akutsjukvård, som i St. Göranfallet. Och det är riktigt starka och bärande kvalitetskrav.

När man friskt blandar påståenden om förhållanden som man hävdar gäller innehållet i förfrågningsunderlaget med händelser innan det fanns något förfrågningsunderlag, så kan man ju skapa nästan vilken bild som helst. Och det är uppenbarligen det som är avsikten.

I samma ledare hävdas att de 16 miljarder som upphandlingen handlar om under 9+4 år kommer att ”gå till riskkapitalägda vårdbolaget Capio.” Jaså!? Jag har hört att Capio St. Göran AB, som får intäkterna från landstinget i enlighet med upphandlingsresultat och vårdavtal, faktiskt betalar sina anställda anständiga löner. Det mesta av pengarna kommer alltså att gå till många medarbetares bankkonton, en hel del kommer att gå till landstinget i betalning för hyra av sjukhuset och någon del går väl till löner och arvoden till sjukhusledningen och styrelsen. Jag vet att det är en fåfäng tanke, men jag inbillar mig att vi skulle kunna få en mycket mer konstruktiv debatt och ett mer fruktbärande politiskt samtal och massmedia kunde medverka till sanningssökande kring politiska reformer och politiska beslut.

Stig Nyman (KD) Forskning- och äldrelandstingsråd


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin