St.Göran och Socialdemokraternas kritik

Lyssna: Upphandlingen av S:t Göran

Sannolikt är inte sanning.
Genom att stapla i sak ogrundade påståenden om bl.a. upphandlingen av St. Göran drar dagens ledarskribent, Eva Franchell, fullständigt uppseendeväckande slutsatser. Att tidningen gärna ger sig på Filippa Reinfeldt kan förstås utifrån partipolitiska ståndpunkter eller föreställningar. Men när jag läste dagens ledare i Aftonbladet, så undrar jag var tidningens sanningssträvan finns. Slutsats: Den finns inte. För om den fanns så skulle kraven på ledarskribenterna behöva ligga i klass med de kvalitetskrav som landstinget ställer i samband med upphandlingar av t.ex. akutsjukvård, som i St. Göranfallet. Och det är riktigt starka och bärande kvalitetskrav.

När man friskt blandar påståenden om förhållanden som man hävdar gäller innehållet i förfrågningsunderlaget med händelser innan det fanns något förfrågningsunderlag, så kan man ju skapa nästan vilken bild som helst. Och det är uppenbarligen det som är avsikten.

I samma ledare hävdas att de 16 miljarder som upphandlingen handlar om under 9+4 år kommer att ”gå till riskkapitalägda vårdbolaget Capio.” Jaså!? Jag har hört att Capio St. Göran AB, som får intäkterna från landstinget i enlighet med upphandlingsresultat och vårdavtal, faktiskt betalar sina anställda anständiga löner. Det mesta av pengarna kommer alltså att gå till många medarbetares bankkonton, en hel del kommer att gå till landstinget i betalning för hyra av sjukhuset och någon del går väl till löner och arvoden till sjukhusledningen och styrelsen. Jag vet att det är en fåfäng tanke, men jag inbillar mig att vi skulle kunna få en mycket mer konstruktiv debatt och ett mer fruktbärande politiskt samtal och massmedia kunde medverka till sanningssökande kring politiska reformer och politiska beslut.

Stig Nyman (KD) Forskning- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer