St.Göran och Socialdemokraternas kritik

Lyssna: Upphandlingen av S:t Göran

Sannolikt är inte sanning.
Genom att stapla i sak ogrundade påståenden om bl.a. upphandlingen av St. Göran drar dagens ledarskribent, Eva Franchell, fullständigt uppseendeväckande slutsatser. Att tidningen gärna ger sig på Filippa Reinfeldt kan förstås utifrån partipolitiska ståndpunkter eller föreställningar. Men när jag läste dagens ledare i Aftonbladet, så undrar jag var tidningens sanningssträvan finns. Slutsats: Den finns inte. För om den fanns så skulle kraven på ledarskribenterna behöva ligga i klass med de kvalitetskrav som landstinget ställer i samband med upphandlingar av t.ex. akutsjukvård, som i St. Göranfallet. Och det är riktigt starka och bärande kvalitetskrav.

När man friskt blandar påståenden om förhållanden som man hävdar gäller innehållet i förfrågningsunderlaget med händelser innan det fanns något förfrågningsunderlag, så kan man ju skapa nästan vilken bild som helst. Och det är uppenbarligen det som är avsikten.

I samma ledare hävdas att de 16 miljarder som upphandlingen handlar om under 9+4 år kommer att ”gå till riskkapitalägda vårdbolaget Capio.” Jaså!? Jag har hört att Capio St. Göran AB, som får intäkterna från landstinget i enlighet med upphandlingsresultat och vårdavtal, faktiskt betalar sina anställda anständiga löner. Det mesta av pengarna kommer alltså att gå till många medarbetares bankkonton, en hel del kommer att gå till landstinget i betalning för hyra av sjukhuset och någon del går väl till löner och arvoden till sjukhusledningen och styrelsen. Jag vet att det är en fåfäng tanke, men jag inbillar mig att vi skulle kunna få en mycket mer konstruktiv debatt och ett mer fruktbärande politiskt samtal och massmedia kunde medverka till sanningssökande kring politiska reformer och politiska beslut.

Stig Nyman (KD) Forskning- och äldrelandstingsråd


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin