Städning på sjukhusen. . .igen

Ny artikelserie har under några dagar figurerat i DN med städningen på sjukhus som fokus. En synnerligen angelägen fråga, som måste få en lösning. Enligt rapporteringen är det ett ynka fåtal som lever upp till mer eller mindre självskrivna regler. Socialministern, Göran Hägglund, lyfter fram McDonalds restaurangstädning som en förebild. För ca 35 år sedan arbetade jag som hotellchef. I den branschen städas dagligen och efter varje gäst. Otänkbart att hälsa gäster välkomna till smutsiga hotellrum. Jag undrar vad det är som gör att städningsfrågan för sjukhus dyker upp som ett problem. Hur svårt kan det vara? Två skall-krav föreslås: Håll rent! Håll bakteriefritt!

Vårdrelaterade infektioner är ett gissel. Att eliminera förekomsten bör vara ett mål, att minimera en daglig uppgift.

Intressant möte
För kort tid sedan mötte jag Lars Lööw, som nu är vd i Peritos Ungdomsrekrytering. Jag mötte Lars för flera år sedan när han var Handikappombudsman. Lars har en intressant bakgrund för sitt nuvarande uppdrag. Läs gärna mer på [ http://www.peritos.se ]www.peritos.se . Att finna lösningar på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning är angeläget. Jag hoppas, att Peritos vinner framgång med sitt speciella koncept.

Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
“It is not enough to do your best; you must know what to do, and then do your best. “
W. Edwards Deming

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin