Städning på sjukhusen. . .igen

Ny artikelserie har under några dagar figurerat i DN med städningen på sjukhus som fokus. En synnerligen angelägen fråga, som måste få en lösning. Enligt rapporteringen är det ett ynka fåtal som lever upp till mer eller mindre självskrivna regler. Socialministern, Göran Hägglund, lyfter fram McDonalds restaurangstädning som en förebild. För ca 35 år sedan arbetade jag som hotellchef. I den branschen städas dagligen och efter varje gäst. Otänkbart att hälsa gäster välkomna till smutsiga hotellrum. Jag undrar vad det är som gör att städningsfrågan för sjukhus dyker upp som ett problem. Hur svårt kan det vara? Två skall-krav föreslås: Håll rent! Håll bakteriefritt!

Vårdrelaterade infektioner är ett gissel. Att eliminera förekomsten bör vara ett mål, att minimera en daglig uppgift.

Intressant möte
För kort tid sedan mötte jag Lars Lööw, som nu är vd i Peritos Ungdomsrekrytering. Jag mötte Lars för flera år sedan när han var Handikappombudsman. Lars har en intressant bakgrund för sitt nuvarande uppdrag. Läs gärna mer på [ http://www.peritos.se ]www.peritos.se . Att finna lösningar på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning är angeläget. Jag hoppas, att Peritos vinner framgång med sitt speciella koncept.

Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
“It is not enough to do your best; you must know what to do, and then do your best. “
W. Edwards Deming

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin