Städning på sjukhusen. . .igen

Ny artikelserie har under några dagar figurerat i DN med städningen på sjukhus som fokus. En synnerligen angelägen fråga, som måste få en lösning. Enligt rapporteringen är det ett ynka fåtal som lever upp till mer eller mindre självskrivna regler. Socialministern, Göran Hägglund, lyfter fram McDonalds restaurangstädning som en förebild. För ca 35 år sedan arbetade jag som hotellchef. I den branschen städas dagligen och efter varje gäst. Otänkbart att hälsa gäster välkomna till smutsiga hotellrum. Jag undrar vad det är som gör att städningsfrågan för sjukhus dyker upp som ett problem. Hur svårt kan det vara? Två skall-krav föreslås: Håll rent! Håll bakteriefritt!

Vårdrelaterade infektioner är ett gissel. Att eliminera förekomsten bör vara ett mål, att minimera en daglig uppgift.

Intressant möte
För kort tid sedan mötte jag Lars Lööw, som nu är vd i Peritos Ungdomsrekrytering. Jag mötte Lars för flera år sedan när han var Handikappombudsman. Lars har en intressant bakgrund för sitt nuvarande uppdrag. Läs gärna mer på [ http://www.peritos.se ]www.peritos.se . Att finna lösningar på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning är angeläget. Jag hoppas, att Peritos vinner framgång med sitt speciella koncept.

Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
“It is not enough to do your best; you must know what to do, and then do your best. “
W. Edwards Deming

Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer