Städning på sjukhusen. . .igen

Ny artikelserie har under några dagar figurerat i DN med städningen på sjukhus som fokus. En synnerligen angelägen fråga, som måste få en lösning. Enligt rapporteringen är det ett ynka fåtal som lever upp till mer eller mindre självskrivna regler. Socialministern, Göran Hägglund, lyfter fram McDonalds restaurangstädning som en förebild. För ca 35 år sedan arbetade jag som hotellchef. I den branschen städas dagligen och efter varje gäst. Otänkbart att hälsa gäster välkomna till smutsiga hotellrum. Jag undrar vad det är som gör att städningsfrågan för sjukhus dyker upp som ett problem. Hur svårt kan det vara? Två skall-krav föreslås: Håll rent! Håll bakteriefritt!

Vårdrelaterade infektioner är ett gissel. Att eliminera förekomsten bör vara ett mål, att minimera en daglig uppgift.

Intressant möte
För kort tid sedan mötte jag Lars Lööw, som nu är vd i Peritos Ungdomsrekrytering. Jag mötte Lars för flera år sedan när han var Handikappombudsman. Lars har en intressant bakgrund för sitt nuvarande uppdrag. Läs gärna mer på [ http://www.peritos.se ]www.peritos.se . Att finna lösningar på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning är angeläget. Jag hoppas, att Peritos vinner framgång med sitt speciella koncept.

Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
“It is not enough to do your best; you must know what to do, and then do your best. “
W. Edwards Deming

Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin