Stadshus

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus ansvarar, under ledning av biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson, för frågor som rör bland annat tillgänglighet. Kristdemokraterna arbetar för att göra Stockholm till en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök. En viktig hjärtfråga för oss är familjepolitiken.