Stadshuset i Almedalen

Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus deltog i Almedalsveckan 2013. Ewa Samuelsson och Erik Slottner deltog i panelerna under flera seminarier och följde åtskilliga seminarier, inte minst inom sociala frågor och tillgänglighet (Ewa) och stadsbyggnad/bostadspolitik (Erik).

Almedalsveckan inleddes med Kristdemokraternas dag i Almedalen (30/6). Göran Hägglund höll ett inspirerande tal där han bland annat tog upp vikten av mindre barngrupper i förskolan, värdet av en klassikerlista i skolan, hjälp till utsatta grupper, sänkt skatt för pensionärer och ytterligare ett jobbskatteavdrag. Hela talet finns tillgängligt här: http://kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Goran-Hagglund-talar-i-Almedalen-30-juni-2013/


Göran Hägglund talar i Almedalen 2013
Foto: kristdemokraterna.se

På tisdagen (2/7) medverkade Ewa Samuelsson i ett samtal med föreningen JAG, en ideell riksförening för människor med de största funktionsnedsättningarna. Denna diskussion kan ses här: http://bambuser.com/v/3708056 

Ewa Samuelsson hos JAG i Almedalen
Ewa Samuelsson i samtal om funktionshindersfrågor
Foto: Föreningen JAG.

Ewa Samuelsson deltog i en debatt på torsdagen (4/7) som Humana bjöd in till om hur landets kommuner arbetar med barnperspektiv i beslut och verksamhet som rör barn och unga i utsatta situationer. Humana presenterade delar av en ny undersökning som visade att många kommuner fortfarande har en hel del arbete att utföra för att fullt ut ta hänsyn till barnperspektivet i de beslut som angår just barn.

Utöver Ewa Samuelsson medverkade:
Oscar Bengtsson, ungdom som gav perspektiv med sin egen berättelse
Åsa Jernbring, Gruppledare, Stockholms stad (MP)
Emma Schönberg, Barnrättsjurist, UNICEF

Ewa medverkade också i ett seminarium samma dag med rubriken ”När skyddsnäten brister”. I panelsen deltog även Marie Willermark, ledare för Frälsningsarmén, Christer Karlsson, förbundsordförande KRIS och Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör tidningen Dagen. Seminariet anordnades av tidningen Dagen.

Erik Slottner diskuterade ”social housing”, dvs bostäder riktade särskilt till personer med låga inkomster. Seminariet anordnades av Fastighetsägarna på onsdagen (3/7) och i panelsen deltog även Ulf Kamne (MP), ordförande för Stadsbyggnadsnämnden i Göteborg, Veronica Palm (S) och Sonny Modig, VD på MKB. Fastighetstidningen skrev om seminariet: http://www.fastighetstidningen.se/delade-meningar-om-social-housing/

  untitled
Erik Slottner i panelsamtal med bland annat Veronica Palm (S).
Foto: David Grossman

Erik medverkade även i ett seminarium på temat ”Kan vi bygga förskolor och äldreboenden på stadens alla tak?”. Arrangör var Hemsö, ett företag som förvaltar lokaler där stat, kommun och  landsting är hyresgäster eller huvudmän för verksamheten. En sammanfattning av detta seminarium finns på Hemsös hemsida: http://www.hemso.se/press/alemdalen-2013/almedalen-2013-onsdag-37/

Veckan bjöd på flera inspirerande möten och på många nya tankar och idéer som kan användas politiskt framöver.

Ewa Samuelsson och Carolinje Szyber i Almedalen
Ewa Samuelsson och Caroline Szyber samtalar.
Foto: Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin