Stadshuset i Almedalen

Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus deltog i Almedalsveckan 2013. Ewa Samuelsson och Erik Slottner deltog i panelerna under flera seminarier och följde åtskilliga seminarier, inte minst inom sociala frågor och tillgänglighet (Ewa) och stadsbyggnad/bostadspolitik (Erik).

Almedalsveckan inleddes med Kristdemokraternas dag i Almedalen (30/6). Göran Hägglund höll ett inspirerande tal där han bland annat tog upp vikten av mindre barngrupper i förskolan, värdet av en klassikerlista i skolan, hjälp till utsatta grupper, sänkt skatt för pensionärer och ytterligare ett jobbskatteavdrag. Hela talet finns tillgängligt här: http://kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Goran-Hagglund-talar-i-Almedalen-30-juni-2013/


Göran Hägglund talar i Almedalen 2013
Foto: kristdemokraterna.se

På tisdagen (2/7) medverkade Ewa Samuelsson i ett samtal med föreningen JAG, en ideell riksförening för människor med de största funktionsnedsättningarna. Denna diskussion kan ses här: http://bambuser.com/v/3708056 

Ewa Samuelsson hos JAG i Almedalen
Ewa Samuelsson i samtal om funktionshindersfrågor
Foto: Föreningen JAG.

Ewa Samuelsson deltog i en debatt på torsdagen (4/7) som Humana bjöd in till om hur landets kommuner arbetar med barnperspektiv i beslut och verksamhet som rör barn och unga i utsatta situationer. Humana presenterade delar av en ny undersökning som visade att många kommuner fortfarande har en hel del arbete att utföra för att fullt ut ta hänsyn till barnperspektivet i de beslut som angår just barn.

Utöver Ewa Samuelsson medverkade:
Oscar Bengtsson, ungdom som gav perspektiv med sin egen berättelse
Åsa Jernbring, Gruppledare, Stockholms stad (MP)
Emma Schönberg, Barnrättsjurist, UNICEF

Ewa medverkade också i ett seminarium samma dag med rubriken ”När skyddsnäten brister”. I panelsen deltog även Marie Willermark, ledare för Frälsningsarmén, Christer Karlsson, förbundsordförande KRIS och Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör tidningen Dagen. Seminariet anordnades av tidningen Dagen.

Erik Slottner diskuterade ”social housing”, dvs bostäder riktade särskilt till personer med låga inkomster. Seminariet anordnades av Fastighetsägarna på onsdagen (3/7) och i panelsen deltog även Ulf Kamne (MP), ordförande för Stadsbyggnadsnämnden i Göteborg, Veronica Palm (S) och Sonny Modig, VD på MKB. Fastighetstidningen skrev om seminariet: http://www.fastighetstidningen.se/delade-meningar-om-social-housing/

  untitled
Erik Slottner i panelsamtal med bland annat Veronica Palm (S).
Foto: David Grossman

Erik medverkade även i ett seminarium på temat ”Kan vi bygga förskolor och äldreboenden på stadens alla tak?”. Arrangör var Hemsö, ett företag som förvaltar lokaler där stat, kommun och  landsting är hyresgäster eller huvudmän för verksamheten. En sammanfattning av detta seminarium finns på Hemsös hemsida: http://www.hemso.se/press/alemdalen-2013/almedalen-2013-onsdag-37/

Veckan bjöd på flera inspirerande möten och på många nya tankar och idéer som kan användas politiskt framöver.

Ewa Samuelsson och Carolinje Szyber i Almedalen
Ewa Samuelsson och Caroline Szyber samtalar.
Foto: Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin