Statlig sjukvård en fråga om politiskt mod

Reflexioner
2013:18

Staten eller regioner? En fråga om politiskt mod!

I en sammanställning av riksdagspartiernas hållning till ett förstatligande av sjukvårdens finansiering i veckans utgåva av Dagens Medicin finner jag de tämligen traditionella svaren.

Moderaterna vill inte fokusera på organisation och säger än en gång att det är viktigt att en förändring kommer ur ett underifrånperspektiv. Centerpartiet anser att strukturomvandlingar avskräcker. Både Moderaterna och Centern anser att det inte är staten som ska svara för omorganisationen. Socialdemokraterna aviserar initiativbefrielse i frågan. De vill inte väcka frågan nu eller om de vinner valet nästa år. Folkpartiet vill ha mer statligt inflytande, och anser att regionfrågan är död. Miljöpartiet vill ha beslut om sjukvården nära patienterna.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglunds utspel sammanfattas med antingen ökat statligt inflytande eller färre regioner. Vänsterpartiet förefaller vara för större regioner än dagens landsting. Sverigedemokraterna vet inte.

Hälso- och sjukvården behöver en organisation som stärker och utvecklar i stället för nuvarande ordning med 21 landsting och regioner som försvagar och avvecklar.

Den norska modellen borde studeras närmare, inte då i första hand för att finna en lösning med statlig finansiering, som Norge hade även innan den nuvarande ordningen med fyra vårdföretag/-regioner. Erfarenheterna har till stor del varit gagneliga för patienterna och det är ju det vi vill.

Vården i Norge är till exempel mer jämlik än den vi erbjuder i Sverige. Att Norge i de reformsteg som man tagit de senaste tio-tolv åren också medfört förhållandevis stora resurstillskott är viktigt att notera.

Det moderata kravet på underifrånperspektiv är manifest. Kan det bli tydligare för patienterna och deras närstående att det är allra närmast vården, i mötet mellan patient och läkekonst, som reformbehovet är uppenbart? Vidsynthet, framsynthet i kombination med politiskt mod är vad som behövs på alla nivåer.

Om inte mina politikerkollegor i de 18 landsting som har mindre än en halv miljon invånare (14 av dem har färre än 300 000 invånare, som framgår av sammanställningen nedan) har eller skaffar sig en politisk vilja att reformera till gagn för förbättrade förutsättningar att möta framtidens behov av en säker och jämlik vård, då återstår en enbart en statligt finansierad hälso- och sjukvård med Norges modell. Det skulle ta många år att nå dit. Vilka patienter har tid att vänta på det?

Min övertygelse är att det skulle kunna gå relativt snabbt, inom en mandatperiod, att genomföra en regionreform med helst fyra-fem, men högst sex regioner med bibehållen beskattningsrätt och ett statligt ansvar för någon form av skatteutjämning, som troligen skulle kunna begränsas till den norra sjukvårdsregionen.

Vi har sex sjukvårdsregioner sedan lång tid och det kan vara en utgångspunkt. Patienterna skulle bli de stora vinnarna. Demokratin skulle tjäna på det, vårdens yrken skulle gynnas av det och förutsättningarna för forskning, utveckling och utbildning skulle kunna förbättras avsevärt.

 

”Vital kommunal demokrati” – ett riksdagsbeslut

Så har det utredningsbetänkande som blev resultatet av den parlamentariska utredning som jag hade förmånen att få leda, efter proposition, lagrådsremiss och utskottsbetänkande debatterats och beslutats av riksdagen. Och riksdagsbeslutet följer i allt väsentligt utredningsförslagen. Trevligt, tycker jag och ser fram emot nya uppdrag, till exempel mitt förslag om en reformerad Ädel-reform, ”Ädel 2.0”.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”Det skulle innebära en genomgripande politisk reform om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden.”

Sir Winston Churchill


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer