Statlig sjukvård en fråga om politiskt mod

Reflexioner
2013:18

Staten eller regioner? En fråga om politiskt mod!

I en sammanställning av riksdagspartiernas hållning till ett förstatligande av sjukvårdens finansiering i veckans utgåva av Dagens Medicin finner jag de tämligen traditionella svaren.

Moderaterna vill inte fokusera på organisation och säger än en gång att det är viktigt att en förändring kommer ur ett underifrånperspektiv. Centerpartiet anser att strukturomvandlingar avskräcker. Både Moderaterna och Centern anser att det inte är staten som ska svara för omorganisationen. Socialdemokraterna aviserar initiativbefrielse i frågan. De vill inte väcka frågan nu eller om de vinner valet nästa år. Folkpartiet vill ha mer statligt inflytande, och anser att regionfrågan är död. Miljöpartiet vill ha beslut om sjukvården nära patienterna.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglunds utspel sammanfattas med antingen ökat statligt inflytande eller färre regioner. Vänsterpartiet förefaller vara för större regioner än dagens landsting. Sverigedemokraterna vet inte.

Hälso- och sjukvården behöver en organisation som stärker och utvecklar i stället för nuvarande ordning med 21 landsting och regioner som försvagar och avvecklar.

Den norska modellen borde studeras närmare, inte då i första hand för att finna en lösning med statlig finansiering, som Norge hade även innan den nuvarande ordningen med fyra vårdföretag/-regioner. Erfarenheterna har till stor del varit gagneliga för patienterna och det är ju det vi vill.

Vården i Norge är till exempel mer jämlik än den vi erbjuder i Sverige. Att Norge i de reformsteg som man tagit de senaste tio-tolv åren också medfört förhållandevis stora resurstillskott är viktigt att notera.

Det moderata kravet på underifrånperspektiv är manifest. Kan det bli tydligare för patienterna och deras närstående att det är allra närmast vården, i mötet mellan patient och läkekonst, som reformbehovet är uppenbart? Vidsynthet, framsynthet i kombination med politiskt mod är vad som behövs på alla nivåer.

Om inte mina politikerkollegor i de 18 landsting som har mindre än en halv miljon invånare (14 av dem har färre än 300 000 invånare, som framgår av sammanställningen nedan) har eller skaffar sig en politisk vilja att reformera till gagn för förbättrade förutsättningar att möta framtidens behov av en säker och jämlik vård, då återstår en enbart en statligt finansierad hälso- och sjukvård med Norges modell. Det skulle ta många år att nå dit. Vilka patienter har tid att vänta på det?

Min övertygelse är att det skulle kunna gå relativt snabbt, inom en mandatperiod, att genomföra en regionreform med helst fyra-fem, men högst sex regioner med bibehållen beskattningsrätt och ett statligt ansvar för någon form av skatteutjämning, som troligen skulle kunna begränsas till den norra sjukvårdsregionen.

Vi har sex sjukvårdsregioner sedan lång tid och det kan vara en utgångspunkt. Patienterna skulle bli de stora vinnarna. Demokratin skulle tjäna på det, vårdens yrken skulle gynnas av det och förutsättningarna för forskning, utveckling och utbildning skulle kunna förbättras avsevärt.

 

”Vital kommunal demokrati” – ett riksdagsbeslut

Så har det utredningsbetänkande som blev resultatet av den parlamentariska utredning som jag hade förmånen att få leda, efter proposition, lagrådsremiss och utskottsbetänkande debatterats och beslutats av riksdagen. Och riksdagsbeslutet följer i allt väsentligt utredningsförslagen. Trevligt, tycker jag och ser fram emot nya uppdrag, till exempel mitt förslag om en reformerad Ädel-reform, ”Ädel 2.0”.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”Det skulle innebära en genomgripande politisk reform om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden.”

Sir Winston Churchill


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin