Statlig sjukvård en fråga om politiskt mod

Reflexioner
2013:18

Staten eller regioner? En fråga om politiskt mod!

I en sammanställning av riksdagspartiernas hållning till ett förstatligande av sjukvårdens finansiering i veckans utgåva av Dagens Medicin finner jag de tämligen traditionella svaren.

Moderaterna vill inte fokusera på organisation och säger än en gång att det är viktigt att en förändring kommer ur ett underifrånperspektiv. Centerpartiet anser att strukturomvandlingar avskräcker. Både Moderaterna och Centern anser att det inte är staten som ska svara för omorganisationen. Socialdemokraterna aviserar initiativbefrielse i frågan. De vill inte väcka frågan nu eller om de vinner valet nästa år. Folkpartiet vill ha mer statligt inflytande, och anser att regionfrågan är död. Miljöpartiet vill ha beslut om sjukvården nära patienterna.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglunds utspel sammanfattas med antingen ökat statligt inflytande eller färre regioner. Vänsterpartiet förefaller vara för större regioner än dagens landsting. Sverigedemokraterna vet inte.

Hälso- och sjukvården behöver en organisation som stärker och utvecklar i stället för nuvarande ordning med 21 landsting och regioner som försvagar och avvecklar.

Den norska modellen borde studeras närmare, inte då i första hand för att finna en lösning med statlig finansiering, som Norge hade även innan den nuvarande ordningen med fyra vårdföretag/-regioner. Erfarenheterna har till stor del varit gagneliga för patienterna och det är ju det vi vill.

Vården i Norge är till exempel mer jämlik än den vi erbjuder i Sverige. Att Norge i de reformsteg som man tagit de senaste tio-tolv åren också medfört förhållandevis stora resurstillskott är viktigt att notera.

Det moderata kravet på underifrånperspektiv är manifest. Kan det bli tydligare för patienterna och deras närstående att det är allra närmast vården, i mötet mellan patient och läkekonst, som reformbehovet är uppenbart? Vidsynthet, framsynthet i kombination med politiskt mod är vad som behövs på alla nivåer.

Om inte mina politikerkollegor i de 18 landsting som har mindre än en halv miljon invånare (14 av dem har färre än 300 000 invånare, som framgår av sammanställningen nedan) har eller skaffar sig en politisk vilja att reformera till gagn för förbättrade förutsättningar att möta framtidens behov av en säker och jämlik vård, då återstår en enbart en statligt finansierad hälso- och sjukvård med Norges modell. Det skulle ta många år att nå dit. Vilka patienter har tid att vänta på det?

Min övertygelse är att det skulle kunna gå relativt snabbt, inom en mandatperiod, att genomföra en regionreform med helst fyra-fem, men högst sex regioner med bibehållen beskattningsrätt och ett statligt ansvar för någon form av skatteutjämning, som troligen skulle kunna begränsas till den norra sjukvårdsregionen.

Vi har sex sjukvårdsregioner sedan lång tid och det kan vara en utgångspunkt. Patienterna skulle bli de stora vinnarna. Demokratin skulle tjäna på det, vårdens yrken skulle gynnas av det och förutsättningarna för forskning, utveckling och utbildning skulle kunna förbättras avsevärt.

 

”Vital kommunal demokrati” – ett riksdagsbeslut

Så har det utredningsbetänkande som blev resultatet av den parlamentariska utredning som jag hade förmånen att få leda, efter proposition, lagrådsremiss och utskottsbetänkande debatterats och beslutats av riksdagen. Och riksdagsbeslutet följer i allt väsentligt utredningsförslagen. Trevligt, tycker jag och ser fram emot nya uppdrag, till exempel mitt förslag om en reformerad Ädel-reform, ”Ädel 2.0”.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”Det skulle innebära en genomgripande politisk reform om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden.”

Sir Winston Churchill


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin