Statlig vård löser inte alla problem

I dag skriver Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman i Dagens Samhälle att Sverige bör delas in i fyra eller fem regioner där varje region har koppling till ett universitetssjukhus. På så sätt får vi kraftfulla regioner som kan erbjuda en jämlik och högspecialiserad vård. Här är artikeln:

Förra helgen hörde jag Kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund, tala på partiets riksting i Karlstad. Han fick stor uppmärksamhet för sina tankar om att ge alla patienter i landet god vård på lika villkor, och sin slutsats att överväga ett förstatligande av sjukvården.

Jag kan som landstingspolitiker i Stockholm sedan 22 år tillbaka intyga att Göran Hägglund är ute på rätt spår. Det finns för stora skillnader i kvalitet mellan olika delar av landet. Sverige håller på att hamna på efterkälken när det gäller den högspecialiserade, vården. Vi har också en lång väg att gå på IT-området.

Sverige har nio miljoner invånare. Det motsvarar en medelstor kinesisk stad. Ändå är vi indelade i 21 landsting/regioner. Det här innebär med naturlighet snuttifiering och svårigheter att få kunnig personal på plats.. Det innebär stafettläkare, administrativt krångel och onödigt dubbelarbete. Det gynnar vare sig vården, forskningen eller patienterna .

Däremot tror jag inte på att Göran Hägglunds tankar om förstatligande går att omsätta i praktiken inom en rimlig tidsperiod. Med tanke på det politiska läget i Sverige och de låsta strukturer som råder i alla landsändar bedömer jag att ett förstatligande skulle ta minst tre mandatperioder att genomföra. Jag tror inte att en statlig sjukvård varken snabbt eller enkelt skulle vara lösningen på de problem vården brottas med, speciellt med tanke på de inte alltför goda erfarenheter som Norge har av att ha förstatligat sjukvården.

Karta över länsindelning i Sverige. Det var tråkigt att det arbete som utfördes av Ansvarskommittén, som 2003–2007 analyserade fördelningen av uppgifter och struktur i samhället, inte ledde till mer kraftfulla förändringar. Vi är många som arbetar inom landsting och kommuner och som ser stora behov av att regeringen tydligt sätter ner foten om regionfrågan. Så har inte skett, och därför hänger frågan om ansvaret och strukturen för sjukvården i luften.

Nyligen berättade en annan av mina partikamrater, civilminister Stefan Attefall, om regeringens inställning till att bilda nya regioner. Jag tycker att det man har kommit fram till är fegt. Förslaget från regeringen går ut på att sex av dagens landsting bildar regioner, men faktum är att sjukvården behöver en betydligt mer radikal förändring än så.

Sverige bör därför vara indelat i fyra eller fem regioner. Med så stor indelning skulle vi få kraftfulla regioner som är mer jämställda med staten. De skulle innebära en effektivisering i flera avseenden. Vi kan på så sätt underlätta administrationen, undvika fragmentiseringen och undanbe oss eftersatt forskning och utveckling.

Ett liknande system, som jag har studerat, finns i Danmark. Genom att låta varje region ha koppling till ett universitetssjukhus kan vi erbjuda alla personer i Sverige jämlik, högspecialiserad vård som innehåller alla väsentliga medicinska specialiteter. Samtidigt ökar vi den folkliga förankringen för det regionala utvecklingsarbetet, som länsstyrelserna i dag har ansvar för. Det finns goda demokratiska skäl att låta folkvalda församlingar ha hand om sådant arbete i stället för statliga myndigheter.

Jag är inte förvånad över att den bästa socialminister som Sverige har haft har insett var de stora utmaningarna ligger för att förbättra sjukvården i landet. Jag har stora förhoppningar om att det missnöje som finns kommer att leda till att fler vågar titta på hur strukturerna kan förändras. En del möjliga förändringar är genomförbara först långt fram i tiden, så låt oss använda de medel som finns för att få förbättringar till stånd inom en snar framtid.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd, Stockholm

 


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin