Statlig vård löser inte alla problem

I dag skriver Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman i Dagens Samhälle att Sverige bör delas in i fyra eller fem regioner där varje region har koppling till ett universitetssjukhus. På så sätt får vi kraftfulla regioner som kan erbjuda en jämlik och högspecialiserad vård. Här är artikeln:

Förra helgen hörde jag Kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund, tala på partiets riksting i Karlstad. Han fick stor uppmärksamhet för sina tankar om att ge alla patienter i landet god vård på lika villkor, och sin slutsats att överväga ett förstatligande av sjukvården.

Jag kan som landstingspolitiker i Stockholm sedan 22 år tillbaka intyga att Göran Hägglund är ute på rätt spår. Det finns för stora skillnader i kvalitet mellan olika delar av landet. Sverige håller på att hamna på efterkälken när det gäller den högspecialiserade, vården. Vi har också en lång väg att gå på IT-området.

Sverige har nio miljoner invånare. Det motsvarar en medelstor kinesisk stad. Ändå är vi indelade i 21 landsting/regioner. Det här innebär med naturlighet snuttifiering och svårigheter att få kunnig personal på plats.. Det innebär stafettläkare, administrativt krångel och onödigt dubbelarbete. Det gynnar vare sig vården, forskningen eller patienterna .

Däremot tror jag inte på att Göran Hägglunds tankar om förstatligande går att omsätta i praktiken inom en rimlig tidsperiod. Med tanke på det politiska läget i Sverige och de låsta strukturer som råder i alla landsändar bedömer jag att ett förstatligande skulle ta minst tre mandatperioder att genomföra. Jag tror inte att en statlig sjukvård varken snabbt eller enkelt skulle vara lösningen på de problem vården brottas med, speciellt med tanke på de inte alltför goda erfarenheter som Norge har av att ha förstatligat sjukvården.

Karta över länsindelning i Sverige. Det var tråkigt att det arbete som utfördes av Ansvarskommittén, som 2003–2007 analyserade fördelningen av uppgifter och struktur i samhället, inte ledde till mer kraftfulla förändringar. Vi är många som arbetar inom landsting och kommuner och som ser stora behov av att regeringen tydligt sätter ner foten om regionfrågan. Så har inte skett, och därför hänger frågan om ansvaret och strukturen för sjukvården i luften.

Nyligen berättade en annan av mina partikamrater, civilminister Stefan Attefall, om regeringens inställning till att bilda nya regioner. Jag tycker att det man har kommit fram till är fegt. Förslaget från regeringen går ut på att sex av dagens landsting bildar regioner, men faktum är att sjukvården behöver en betydligt mer radikal förändring än så.

Sverige bör därför vara indelat i fyra eller fem regioner. Med så stor indelning skulle vi få kraftfulla regioner som är mer jämställda med staten. De skulle innebära en effektivisering i flera avseenden. Vi kan på så sätt underlätta administrationen, undvika fragmentiseringen och undanbe oss eftersatt forskning och utveckling.

Ett liknande system, som jag har studerat, finns i Danmark. Genom att låta varje region ha koppling till ett universitetssjukhus kan vi erbjuda alla personer i Sverige jämlik, högspecialiserad vård som innehåller alla väsentliga medicinska specialiteter. Samtidigt ökar vi den folkliga förankringen för det regionala utvecklingsarbetet, som länsstyrelserna i dag har ansvar för. Det finns goda demokratiska skäl att låta folkvalda församlingar ha hand om sådant arbete i stället för statliga myndigheter.

Jag är inte förvånad över att den bästa socialminister som Sverige har haft har insett var de stora utmaningarna ligger för att förbättra sjukvården i landet. Jag har stora förhoppningar om att det missnöje som finns kommer att leda till att fler vågar titta på hur strukturerna kan förändras. En del möjliga förändringar är genomförbara först långt fram i tiden, så låt oss använda de medel som finns för att få förbättringar till stånd inom en snar framtid.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd, Stockholm

 


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer