Sterilisera luften i SL-trafiken

Pressmeddelande
20 januari 2015

Kristdemokraterna vill genomföra ett försök med att sterilisera luften i bussar för att förhindra smittspridning i SL-trafiken.

Karl Henriksson frilagd web– Det är framför allt olika typer av influensor som smittar genom luften. Att sätta in utrustning som steriliserar luften skulle kunna vara ett sätt att få en friskare befolkning och till och med förhindra framtida pandemier, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Tekniken för att rena luften från smittsamma ämnen har använts i Houston, USA. Karl Henriksson berättar i dag om förslaget i tidningen Mitt i.

– Med den teknik som använts i Texas hoppas vi få bort 99 procent av de smittsamma ämnena, men det måste naturligtvis testas vetenskapligt under svenska förhållanden, gärna i samarbete med till exempel Karolinska Institutet och Europeiska Smittskyddsinstitutet (ECDC) i Solna. Det finns många sätt att utveckla kollektivtrafiken och om det här försöket faller väl ut kan vi förbättra både stockholmarnas hälsa och upplevelse av SL-trafiken, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Karl Henriksson intervjuas om förslaget i P4 Stockholm:


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin