Stig Nyman invigde satsning på tandvård för äldre

Stig Nyman (KD) inviger Centrum för äldretandvård genom att knyta ihop band.

I dag invigde forsknings- och äldrelandstingsrådet Stig Nyman (KD) Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) genom att knyta ihop fyra band vid en ceremoni vid det nya forsknings- och tandvårdscentret.

Symboliken i att knyta ihop band i stället för att klippa band betonar samarbetet. Ett rött band står för Stockholms sjukhem, där centret och kliniken ligger. Ett blått band står för Stockholms läns landsting, som via Stig Nymans forskningsbudget finansierar satsningen. Ett violett band står för Karolinska Institutet, där Institutionen för odontologi leder forskningsverksamheten. Slutligen står ett grönt band för själva centret ACT, vars inredning och grafiska profil går i grönt. Genom det unika samarbetet ska de olika aktörerna dra nytta av varandras enheter och resurser.

Stig Nyman representerade tillsammans med tandvårdsberedningens ordförande Catrin Mattsson (C) Stockholms läns landsting. Han beskrevs av ACT:s styrelseordförande Kjell Bjerrehorn som ”tandvårdens höga beskyddare”, tack vare sitt mångåriga arbete med tandvårdsreformer för att förbättra stockholmarnas munhälsa. Stig Nyman har också arbetat länge från politiskt håll med att få ACT på plats. Han berättade i sitt tal något om hur man planerat och förhandlat under processen.

Medelåldern i Stockholms län ökar. Det påverkar tandvården. Tidigare förvarade äldre sina tänder i ett glas om natten. I dag sitter tänderna kvar även när man är till åren kommen. Sammantaget behövs kvalificerad vård för att ta hand om de äldres behov, samtidigt som kunskapen om äldres tandhälsa behöver förbättras. Centret ska möta behoven av såväl forskning som tandvård.

Margaretha Åkerberg (KD) provar en av tandläkarstolarna på Centrum för Äldretandvård.

Kristdemokraternas ledamot i tandvårdsberedningen Margaretha Åkerberg provar en av tandläkarstolarna på Centrum för Äldretandvård.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin