Stig Nyman invigde satsning på tandvård för äldre

Stig Nyman (KD) inviger Centrum för äldretandvård genom att knyta ihop band.

I dag invigde forsknings- och äldrelandstingsrådet Stig Nyman (KD) Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) genom att knyta ihop fyra band vid en ceremoni vid det nya forsknings- och tandvårdscentret.

Symboliken i att knyta ihop band i stället för att klippa band betonar samarbetet. Ett rött band står för Stockholms sjukhem, där centret och kliniken ligger. Ett blått band står för Stockholms läns landsting, som via Stig Nymans forskningsbudget finansierar satsningen. Ett violett band står för Karolinska Institutet, där Institutionen för odontologi leder forskningsverksamheten. Slutligen står ett grönt band för själva centret ACT, vars inredning och grafiska profil går i grönt. Genom det unika samarbetet ska de olika aktörerna dra nytta av varandras enheter och resurser.

Stig Nyman representerade tillsammans med tandvårdsberedningens ordförande Catrin Mattsson (C) Stockholms läns landsting. Han beskrevs av ACT:s styrelseordförande Kjell Bjerrehorn som ”tandvårdens höga beskyddare”, tack vare sitt mångåriga arbete med tandvårdsreformer för att förbättra stockholmarnas munhälsa. Stig Nyman har också arbetat länge från politiskt håll med att få ACT på plats. Han berättade i sitt tal något om hur man planerat och förhandlat under processen.

Medelåldern i Stockholms län ökar. Det påverkar tandvården. Tidigare förvarade äldre sina tänder i ett glas om natten. I dag sitter tänderna kvar även när man är till åren kommen. Sammantaget behövs kvalificerad vård för att ta hand om de äldres behov, samtidigt som kunskapen om äldres tandhälsa behöver förbättras. Centret ska möta behoven av såväl forskning som tandvård.

Margaretha Åkerberg (KD) provar en av tandläkarstolarna på Centrum för Äldretandvård.

Kristdemokraternas ledamot i tandvårdsberedningen Margaretha Åkerberg provar en av tandläkarstolarna på Centrum för Äldretandvård.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer