Stig Nyman invigde satsning på tandvård för äldre

Stig Nyman (KD) inviger Centrum för äldretandvård genom att knyta ihop band.

I dag invigde forsknings- och äldrelandstingsrådet Stig Nyman (KD) Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) genom att knyta ihop fyra band vid en ceremoni vid det nya forsknings- och tandvårdscentret.

Symboliken i att knyta ihop band i stället för att klippa band betonar samarbetet. Ett rött band står för Stockholms sjukhem, där centret och kliniken ligger. Ett blått band står för Stockholms läns landsting, som via Stig Nymans forskningsbudget finansierar satsningen. Ett violett band står för Karolinska Institutet, där Institutionen för odontologi leder forskningsverksamheten. Slutligen står ett grönt band för själva centret ACT, vars inredning och grafiska profil går i grönt. Genom det unika samarbetet ska de olika aktörerna dra nytta av varandras enheter och resurser.

Stig Nyman representerade tillsammans med tandvårdsberedningens ordförande Catrin Mattsson (C) Stockholms läns landsting. Han beskrevs av ACT:s styrelseordförande Kjell Bjerrehorn som ”tandvårdens höga beskyddare”, tack vare sitt mångåriga arbete med tandvårdsreformer för att förbättra stockholmarnas munhälsa. Stig Nyman har också arbetat länge från politiskt håll med att få ACT på plats. Han berättade i sitt tal något om hur man planerat och förhandlat under processen.

Medelåldern i Stockholms län ökar. Det påverkar tandvården. Tidigare förvarade äldre sina tänder i ett glas om natten. I dag sitter tänderna kvar även när man är till åren kommen. Sammantaget behövs kvalificerad vård för att ta hand om de äldres behov, samtidigt som kunskapen om äldres tandhälsa behöver förbättras. Centret ska möta behoven av såväl forskning som tandvård.

Margaretha Åkerberg (KD) provar en av tandläkarstolarna på Centrum för Äldretandvård.

Kristdemokraternas ledamot i tandvårdsberedningen Margaretha Åkerberg provar en av tandläkarstolarna på Centrum för Äldretandvård.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin