Stig Nyman (kd): Imponerande tillgänglighetsarbete på Södersjukhuset

2011-01-18
PRESSMEDDELANDE

Stockholms läns landsting delade idag ut bemötandepriset till de verksamheter som på bästa sätt arbetar med tillgänglighetsfrågor. Diabetescentrum Södersjukhuset tilldelas årets bemötandepris för ett framgångsrikt arbete med patientmedverkan. Även SL och Kris- och samtalsmottagning vid Handikapp & Habilitering belönades för sina insatser på området.

-Det är mycket uppmuntrande att se hur stora framsteg som gjorts på tillgänglighetsområdet. Jag hoppas att priset även fortsättningsvis kan fungera som uppmuntran för att nå våra mycket högt ställda mål om en tillgänglig region, säger Stig Nyman, forsknings- och äldrelandstingsråd, tillika ordförande i juryn för bemötandepriset.

I samband med landstingsfullmäktiges möte delades Stockholms läns landstings bemötandepris 2010. Priset är landstingets bidrag till att uppmuntra och belöna initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättningar och ökar den fysiska och kommunikativa tillgängligheten till landstingets olika verksamheter. Priset består av ett diplom, en statyett och en prissumma på 100~000 kronor.

Presskontakt:
David Winks 070-7374186
landstingsrådssekreterare (kd)

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin