Stig Nyman (kd): Imponerande tillgänglighetsarbete på Södersjukhuset

2011-01-18
PRESSMEDDELANDE

Stockholms läns landsting delade idag ut bemötandepriset till de verksamheter som på bästa sätt arbetar med tillgänglighetsfrågor. Diabetescentrum Södersjukhuset tilldelas årets bemötandepris för ett framgångsrikt arbete med patientmedverkan. Även SL och Kris- och samtalsmottagning vid Handikapp & Habilitering belönades för sina insatser på området.

-Det är mycket uppmuntrande att se hur stora framsteg som gjorts på tillgänglighetsområdet. Jag hoppas att priset även fortsättningsvis kan fungera som uppmuntran för att nå våra mycket högt ställda mål om en tillgänglig region, säger Stig Nyman, forsknings- och äldrelandstingsråd, tillika ordförande i juryn för bemötandepriset.

I samband med landstingsfullmäktiges möte delades Stockholms läns landstings bemötandepris 2010. Priset är landstingets bidrag till att uppmuntra och belöna initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättningar och ökar den fysiska och kommunikativa tillgängligheten till landstingets olika verksamheter. Priset består av ett diplom, en statyett och en prissumma på 100~000 kronor.

Presskontakt:
David Winks 070-7374186
landstingsrådssekreterare (kd)

Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin