Stigs reflektioner

2010-11-04

Nomineringar och val till landstingsrådMed stor tillförsikt ser jag fram emot den nya, för min del den femte, mandatperioden som landstingsråd i Stockholms läns landsting. Av dessa fem mandatperioder blir det den fjärde i majoritet för mig och mitt parti. På tisdag, den 9 november, sker valen av landstingsråd i landstingsfullmäktige och då med beskrivning av våra respektive ansvarsområden. På måndag möter vi pressen för information. Lite senare presenteras landstingsalliansens politiska plattform och om ett par veckor är det tid för presentation av landstingets budget. Av nomineringarna att döma kombineras erfarenhet och förnyelse. Det är bra och så bör det vara.

Nu tar jag nya tag med ”Stigs reflexioner”Jag har valt att göra ett långt uppehåll i publiceringen av mina reflexioner. Senast jag skrev var dagen efter valet. Om jag skulle ange något motiv för uppehållet, så handlar det främst om att ge tid för deltagande i de överläggningar som lett fram till att vi inom kort kan presentera landstingets politiska organisation, respektive partis och förtroendevalds ansvarsområden etc.

Ett tänkvärt citat:“What if people in your organization had the courage to act, modify, adjust, adapt – and then act again? More mistakes are made and opportunities are missed through no action, than wrong action. Take initiative, stay focused and be action oriented.”Og Mandino

Stig Nyman, kristdemokrat som satsar på en ny period- Hittills: Biträdande finanslandstingsråd, ordförande i FoUU-utskottet som fokuserar på forskning och utveckling, bereder byggandet av Nya Karolinska och arbetar med Patientsäkerhet vid Stockholms läns landsting.
Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin