Stigs Reflektioner 2010:31

Spännande medicinsk riksstämma
Jag har förmånen att lyssna och lära och knyta och återknyta kontakter under årets Medicinska Riksstämma i Svenska Läkaresällskapets regi. Ett par seminarier i går och fyra idag, varav det senaste överraskade mig mest och det var också det mest välbesökta av de jag valde – omkring 200 deltagare. Det handlade om Sociala medier i vetenskapens tjänst. Flera mycket spännande resultat av kunskapsspridning och bättre vård med utgångspunkt i olika s.k. sociala medier redovisades. Det mest iögonfallande kom från Mayoklinikerna. Ett av inläggen gjordes av Lee Aase från Mayo. Titta in på den här länken: http://twitter.com/leeaase. Här finns exempel på en ny diagnos- och operationsmetod som det tog ungefär två år att lansera brett jämfört med den 15-17 år som är alltför vanligt. Två andra seminarier idag handlade om var sin ESO-rapport. Den första, som beskrivs på DN-debatt idag, ”Kåren och köerna”, samlade tyvärr färre än tio deltagare. Den handlade om den medicinska professionens roll i styrningen av svenska hälso- och sjukvård. Den andra ”Värden i vården” samlade drygt 20 deltagare och handlade om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården. Båda anser jag vara synnerligen angelägna och aktuella. Rapporterna kan rekvireras från http://www.fritzes.se/

Snart klart…
Nu återstår ett budgetbeslut, val av styrelser och nämnder, fastställande av arvoden och fördelning av tjänsterum – sedan kan vi börja jobba på riktigt allvar i den nya landstingsalliansen.

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat: ”Det är ingenting fel på förändring, bara den går i rätt riktning.” (Sir Winston Churchill)

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!
Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via
e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.www.kristdemokraterna.se/stignyman

och så en blogg:http://stockholmslandsting.blogspot.com/


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin