Stigs Reflektioner 2010:31

Spännande medicinsk riksstämma
Jag har förmånen att lyssna och lära och knyta och återknyta kontakter under årets Medicinska Riksstämma i Svenska Läkaresällskapets regi. Ett par seminarier i går och fyra idag, varav det senaste överraskade mig mest och det var också det mest välbesökta av de jag valde – omkring 200 deltagare. Det handlade om Sociala medier i vetenskapens tjänst. Flera mycket spännande resultat av kunskapsspridning och bättre vård med utgångspunkt i olika s.k. sociala medier redovisades. Det mest iögonfallande kom från Mayoklinikerna. Ett av inläggen gjordes av Lee Aase från Mayo. Titta in på den här länken: http://twitter.com/leeaase. Här finns exempel på en ny diagnos- och operationsmetod som det tog ungefär två år att lansera brett jämfört med den 15-17 år som är alltför vanligt. Två andra seminarier idag handlade om var sin ESO-rapport. Den första, som beskrivs på DN-debatt idag, ”Kåren och köerna”, samlade tyvärr färre än tio deltagare. Den handlade om den medicinska professionens roll i styrningen av svenska hälso- och sjukvård. Den andra ”Värden i vården” samlade drygt 20 deltagare och handlade om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården. Båda anser jag vara synnerligen angelägna och aktuella. Rapporterna kan rekvireras från http://www.fritzes.se/

Snart klart…
Nu återstår ett budgetbeslut, val av styrelser och nämnder, fastställande av arvoden och fördelning av tjänsterum – sedan kan vi börja jobba på riktigt allvar i den nya landstingsalliansen.

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat: ”Det är ingenting fel på förändring, bara den går i rätt riktning.” (Sir Winston Churchill)

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!
Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via
e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.www.kristdemokraterna.se/stignyman

och så en blogg:http://stockholmslandsting.blogspot.com/


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin