Stigs Reflektioner

Äntligen!!!

För första gången sedan valet 1979 har väljarna i Stockholms län givit sitt stöd för fortsatt alliansstyre av Stockholms läns landsting. Här kan befolkningen se fram emot en renodlad och fortsatt framgångsrik alliansregering. Nu är det 21 mandats övervikt för alliansen, att jämföra med 23 de senaste fyra åren. Valresultatet har givit tydligt besked och tydligt uppdrag.

Vi kristdemokrater hade gärna sett en ökning av våra nio mandat, men väljarna tycker att det kan räcka med sju de närmaste fyra åren. För egen del lovar jag att göra vad som kan förväntas.

Tack och god fortsättning!

Så många mail och sms med stöd och uppmuntran har jag fått den senaste tiden, att det känns både lätt och uppfordrande att ta itu med kommande arbetsuppgifter. Jag ser fram emot fortsatta utvecklande samtal med tips och idéer om vad som behöver göras.

Under valrörelsen har jag särskilt lyft fram några hjärtefrågor. Dit hör fortsatt beslutsamt arbete för förbättrad patientsäkerhet och ett nytt starkt fokus på rehabiliteringsvård.


Stig Nyman, kristdemokrat som satsar på en ny period

– Biträdande finanslandstingsråd, ordförande i FoUU-utskottet som fokuserar på forskning och utveckling, bereder byggandet av Nya Karolinska och arbetar med Patientsäkerhet vid Stockholms läns landsting. Ordförande i Nämnden för statligt tandvårdsstöd.


Tänkvärt citat:

“När någon suckar att livet är hårt, frestas jag att fråga: Jämfört med vad?.”

(Sydney Harris)

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:

stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.

http://www.kristdemokraterna.se/stignyman

och så en blogg:

http://stockholmslandsting.blogspot.com


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin