Stigs Reflektioner

Äntligen!!!

För första gången sedan valet 1979 har väljarna i Stockholms län givit sitt stöd för fortsatt alliansstyre av Stockholms läns landsting. Här kan befolkningen se fram emot en renodlad och fortsatt framgångsrik alliansregering. Nu är det 21 mandats övervikt för alliansen, att jämföra med 23 de senaste fyra åren. Valresultatet har givit tydligt besked och tydligt uppdrag.

Vi kristdemokrater hade gärna sett en ökning av våra nio mandat, men väljarna tycker att det kan räcka med sju de närmaste fyra åren. För egen del lovar jag att göra vad som kan förväntas.

Tack och god fortsättning!

Så många mail och sms med stöd och uppmuntran har jag fått den senaste tiden, att det känns både lätt och uppfordrande att ta itu med kommande arbetsuppgifter. Jag ser fram emot fortsatta utvecklande samtal med tips och idéer om vad som behöver göras.

Under valrörelsen har jag särskilt lyft fram några hjärtefrågor. Dit hör fortsatt beslutsamt arbete för förbättrad patientsäkerhet och ett nytt starkt fokus på rehabiliteringsvård.


Stig Nyman, kristdemokrat som satsar på en ny period

– Biträdande finanslandstingsråd, ordförande i FoUU-utskottet som fokuserar på forskning och utveckling, bereder byggandet av Nya Karolinska och arbetar med Patientsäkerhet vid Stockholms läns landsting. Ordförande i Nämnden för statligt tandvårdsstöd.


Tänkvärt citat:

“När någon suckar att livet är hårt, frestas jag att fråga: Jämfört med vad?.”

(Sydney Harris)

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:

stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.

http://www.kristdemokraterna.se/stignyman

och så en blogg:

http://stockholmslandsting.blogspot.com


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin