Stigs reflektioner no. 10

Debatten om fallet med läkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus
Vi vet inte vad som döljer sig bakom åklagarens misstankar och läkaren är inte dömd. Jag vill gärna ansluta mig till de slutsatser som socialministern, Göran Hägglund, gav uttryck för i Svenska Dagbladets debattsida häromdagen. Man kan säga att det finns huvudsakligen tre tänkbara utfall på den nu uppkomna situationen.

För det första, om läkaren har följt de råd och den praxis som gäller och hon frias, då har gripandet varit ett beklagligt och tragiskt misstag.

För det andra, om läkaren uppsåtligt givit barnet en dödlig dos läkemedel och hon fälls, då är rättsläget klart. Det är ett agerande som uppenbart strider mot lagen.

Det är bara i det tredje utfallet, om läkaren har följt praxis och ändå fälls, som vi har ett problem som ställer krav på en ordentlig översyn av lagar och regler på området.

Ex-ministern Ylva Johansson attackerar i flera medier socialminister Göran Hägglund med anklagelser om hur dåliga riktlinjerna för läkarna är, riktlinjer som han ärvt efter henne och ett par av hennes företrädare. Göran Hägglund har sagt att sjukvården är ”i livets tjänst”. Han avser inte att ta ett enda steg mot att införa dödshjälp i Sverige. Klokt, insiktsfullt och hoppingivande. Den debatten kommer säkert att fortsätta. Mitt parti, kristdemokraterna, arbetar med ett nytt medicinsk etiskt program. Ett sådant arbete skulle alla partier ägna engagemang åt i stället för förhastade utspel.

Det finns starka skäl, som jag ser det, att hysa stor respekt för läkare och sjukvårdspersonal, som dagligen ställs inför svåra avgöranden. Det finns också skäl att med sans och måttfullhet ta det lugnt med snabba uttalanden. Jag uppskattar Socialstyrelsens initiativ till breda och djupa överläggningar i frågor som rests med anledning av den aktuella debatten.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin