Stigs reflektioner om att bli omvald

Omvald! Idag valdes landstingsråd för den nya mandatperioden. Några av oss är omvalda och några är nya. Nu ska jobbet utföras och det ska bli spännande att lära känna de nya kollegorna både i majoriteten och i oppositionen.
Uppdraget är delvis nyttMitt ansvarsområde förkortas till ”forsknings- och äldrefrågor.” Och titeln blir forsknings- och äldrelandstingsråd. Jag räknar med att ha fortsatt fokus på FoUU, ett engagemang i tillkomsten av Nya Karolinska och konsekvenserna av det nya universitetssjukhuset samt patientsäkerhetsfrågorna. Så tillkommer äldrefrågorna och hithörande angelägenheter, liksom frågorna om rehabilitering och habilitering. Också det är mycket angelägna och synnerligen viktiga ansvarsområden. Här finns de allra flesta personerna med stora vårdbehov. Och här finns en utvecklingspotential som nu ska hanteras på ett förnuftigt och framgångsrikt sätt.
SLL-alliansen fortsätter efter omvalSom framgått alltsedan valet, så har en sittande majoritet omvalts. Senast det hände var i valet 1979. Kristdemokraterna har varit med i Stockholms läns landsting sedan 1991 med undantag för perioden efter 1994 års val, då väljarna gav oss fyra år att förbereda oss på att komma tillbaka och då, 1998, med en dubbelt så stor landstingsgrupp. Nu ser jag fram emot den nyamandatperiodens alla spännande utmaningar och ett val 2014 där partiet fördubblar sitt mandatantal, men nu utan en period utanför landstinget.Grattis och god fortsättning vill jag säga till mina landstingsrådskolleger, inklusive oppositionens landstingsråd. Och framför allt till kristdemokraternas nya landstingsgrupp.
Ett tänkvärt citat:
”Förändring är en dörr som bara kan öppnas inifrån…” (Franskt ordspråk)
Stig Nyman, kristdemokrat som satsar på en ny period- Forsknings- och äldrelandstingsråd
Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!
Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se
Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.http://www.kristdemokraterna.se/stignyman

Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin