Stigs reflektioner om att bli omvald

Omvald! Idag valdes landstingsråd för den nya mandatperioden. Några av oss är omvalda och några är nya. Nu ska jobbet utföras och det ska bli spännande att lära känna de nya kollegorna både i majoriteten och i oppositionen.
Uppdraget är delvis nyttMitt ansvarsområde förkortas till ”forsknings- och äldrefrågor.” Och titeln blir forsknings- och äldrelandstingsråd. Jag räknar med att ha fortsatt fokus på FoUU, ett engagemang i tillkomsten av Nya Karolinska och konsekvenserna av det nya universitetssjukhuset samt patientsäkerhetsfrågorna. Så tillkommer äldrefrågorna och hithörande angelägenheter, liksom frågorna om rehabilitering och habilitering. Också det är mycket angelägna och synnerligen viktiga ansvarsområden. Här finns de allra flesta personerna med stora vårdbehov. Och här finns en utvecklingspotential som nu ska hanteras på ett förnuftigt och framgångsrikt sätt.
SLL-alliansen fortsätter efter omvalSom framgått alltsedan valet, så har en sittande majoritet omvalts. Senast det hände var i valet 1979. Kristdemokraterna har varit med i Stockholms läns landsting sedan 1991 med undantag för perioden efter 1994 års val, då väljarna gav oss fyra år att förbereda oss på att komma tillbaka och då, 1998, med en dubbelt så stor landstingsgrupp. Nu ser jag fram emot den nyamandatperiodens alla spännande utmaningar och ett val 2014 där partiet fördubblar sitt mandatantal, men nu utan en period utanför landstinget.Grattis och god fortsättning vill jag säga till mina landstingsrådskolleger, inklusive oppositionens landstingsråd. Och framför allt till kristdemokraternas nya landstingsgrupp.
Ett tänkvärt citat:
”Förändring är en dörr som bara kan öppnas inifrån…” (Franskt ordspråk)
Stig Nyman, kristdemokrat som satsar på en ny period- Forsknings- och äldrelandstingsråd
Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!
Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se
Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.http://www.kristdemokraterna.se/stignyman

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin