Stigs Reflexioner: En helt ny syn!

I mer än femtio år har jag haft synhjälpmedel, glasögon, för att klara livet med närsynthet. Nu har jag opererats för grå starr på det ena ögat, som nu inte är närsynt längre. Och kommande vecka så görs motsvarande ingrepp i det andra ögat. Från grått suddigt dis till klarsynthet är en förändring, eller snarare förbättring, som jag bara kunnat ana. Enkelt och smärtfritt var det, så jag ser fram emot att möta min omvärld med en helt ny syn på livet.

Årets International Forum on Quality and Safety in Health Care
Glad och tacksam är jag för att ännu en gång haft möjlighet att delta i det gemensamma BMJ/IHI-arrangemanget om kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Konferensen växer för varje år. I år deltog ungefär 2700 personer från nära 80 nationer. Kvaliteten på seminarier och föredrag höjs på ett tillfredsställande sätt.

I många länder har hälso- och sjukvårdens villkor försämrats med anledning av finansiella kriser. Utmaningarna för hälso- och sjukvårdsledningarna i alla länder är stora nog och med nationella och internationellt verkande finanskriser blir uppgiften svår på många håll och förutsättningarna att lyckas med uppdragen näst intill ohållbara.

Vårdnätverk i stället för vårdkedjor!
I ett par av seminarierna framfördes spännande idéer om hur ett traditionellt tänkande kan hämma utvecklingen. I många år har vi vant oss vid att använda begreppet ”vårdkedja” och väljer att utgå från att vårdens struktur och sektorer är dom de är. Dagens och framtidens hälso- och sjukvårdsstruktur tvingar oss till nytänkande och vakenhet för innovationer.
Det är inget fel på begreppet vårdkedja och det kommer säkert att passa i vissa vårdrelationer även framöver. Men begreppet ”vårdnätverk”, tror jag, behöver användas i tänkande, planering samt i ersättnings- och finansieringshänseende.

Ett tänkvärt citat:
”Please, move from What is the Matter to What Matters You?”
Maureen Bisognano, president and CEO, Institute for Health Care Improvement

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin