Stigs Reflexioner: En helt ny syn!

I mer än femtio år har jag haft synhjälpmedel, glasögon, för att klara livet med närsynthet. Nu har jag opererats för grå starr på det ena ögat, som nu inte är närsynt längre. Och kommande vecka så görs motsvarande ingrepp i det andra ögat. Från grått suddigt dis till klarsynthet är en förändring, eller snarare förbättring, som jag bara kunnat ana. Enkelt och smärtfritt var det, så jag ser fram emot att möta min omvärld med en helt ny syn på livet.

Årets International Forum on Quality and Safety in Health Care
Glad och tacksam är jag för att ännu en gång haft möjlighet att delta i det gemensamma BMJ/IHI-arrangemanget om kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Konferensen växer för varje år. I år deltog ungefär 2700 personer från nära 80 nationer. Kvaliteten på seminarier och föredrag höjs på ett tillfredsställande sätt.

I många länder har hälso- och sjukvårdens villkor försämrats med anledning av finansiella kriser. Utmaningarna för hälso- och sjukvårdsledningarna i alla länder är stora nog och med nationella och internationellt verkande finanskriser blir uppgiften svår på många håll och förutsättningarna att lyckas med uppdragen näst intill ohållbara.

Vårdnätverk i stället för vårdkedjor!
I ett par av seminarierna framfördes spännande idéer om hur ett traditionellt tänkande kan hämma utvecklingen. I många år har vi vant oss vid att använda begreppet ”vårdkedja” och väljer att utgå från att vårdens struktur och sektorer är dom de är. Dagens och framtidens hälso- och sjukvårdsstruktur tvingar oss till nytänkande och vakenhet för innovationer.
Det är inget fel på begreppet vårdkedja och det kommer säkert att passa i vissa vårdrelationer även framöver. Men begreppet ”vårdnätverk”, tror jag, behöver användas i tänkande, planering samt i ersättnings- och finansieringshänseende.

Ett tänkvärt citat:
”Please, move from What is the Matter to What Matters You?”
Maureen Bisognano, president and CEO, Institute for Health Care Improvement

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer