Stigs Reflexioner: En helt ny syn!

I mer än femtio år har jag haft synhjälpmedel, glasögon, för att klara livet med närsynthet. Nu har jag opererats för grå starr på det ena ögat, som nu inte är närsynt längre. Och kommande vecka så görs motsvarande ingrepp i det andra ögat. Från grått suddigt dis till klarsynthet är en förändring, eller snarare förbättring, som jag bara kunnat ana. Enkelt och smärtfritt var det, så jag ser fram emot att möta min omvärld med en helt ny syn på livet.

Årets International Forum on Quality and Safety in Health Care
Glad och tacksam är jag för att ännu en gång haft möjlighet att delta i det gemensamma BMJ/IHI-arrangemanget om kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Konferensen växer för varje år. I år deltog ungefär 2700 personer från nära 80 nationer. Kvaliteten på seminarier och föredrag höjs på ett tillfredsställande sätt.

I många länder har hälso- och sjukvårdens villkor försämrats med anledning av finansiella kriser. Utmaningarna för hälso- och sjukvårdsledningarna i alla länder är stora nog och med nationella och internationellt verkande finanskriser blir uppgiften svår på många håll och förutsättningarna att lyckas med uppdragen näst intill ohållbara.

Vårdnätverk i stället för vårdkedjor!
I ett par av seminarierna framfördes spännande idéer om hur ett traditionellt tänkande kan hämma utvecklingen. I många år har vi vant oss vid att använda begreppet ”vårdkedja” och väljer att utgå från att vårdens struktur och sektorer är dom de är. Dagens och framtidens hälso- och sjukvårdsstruktur tvingar oss till nytänkande och vakenhet för innovationer.
Det är inget fel på begreppet vårdkedja och det kommer säkert att passa i vissa vårdrelationer även framöver. Men begreppet ”vårdnätverk”, tror jag, behöver användas i tänkande, planering samt i ersättnings- och finansieringshänseende.

Ett tänkvärt citat:
”Please, move from What is the Matter to What Matters You?”
Maureen Bisognano, president and CEO, Institute for Health Care Improvement

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin