Stigs reflexioner no. 11

Quality Improvement and Patient Safety
Under förra veckan hade jag förmånen att delta I BMJ/IHI-konferensen i Berlin om kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. De senaste åren har konferensen kunnat visa en egen kvalitetsutveckling som många fler svenska politiker kunde ha nytta av. I år deltog omkring 1.700 personer, varav ca 130 från Sverige. Inalles fem politiker och det är för lite. Den breda och djupa kunskap som erbjuds i seminarierna borde fler få del av. För den intresserade finns här länken till IHI, en av arrangörerna: http://www.ihi.org/ihi
Konferensen visar att patientsäkerhetsengagemanget mer och mer får formen av en social rörelse med ett ökande antal engagerade personer i allt flera länder. Jag drömmer om att vi ska få konferensen till Stockholm 2012. Då borde ett av argumenten för att lägga konferensen här vara att vi erbjuder Europas bästa patientsäkerhet. En av talarna tycker jag att Sir Liam Donaldson från WHO bör vara och så kunde han få dela ut patientsäkerhetspriset till Stockholm läns landsting…

Inga pengar till kommuner och landsting!?
Om några veckor får vi se om regeringen tänker satsa mer pengar på kommuner och landsting med anledning av den allmänna ekonomiska krisen eller inte. Besked har utlovats den 15 april i den s.k. vårpropositionen.
Om det inte skulle komma mer pengar, utöver de stöd som finns i gällande statliga budget, så får alla landsting, inklusive mitt eget, känna på hur det är att staten inte gör som vi hoppas. Det skulle påminna om den situation som rådde i fråga om utjämningssystemet under regeringen Persson från 2000 och framöver. Staten tog en ny miljard om året från stockholmslandstinget och delade ut till alla andra landsting. Vi tyckte att det kändes orättfärdigt och hade svårt att finansiera den kraftigt stigande avgiften (med 100 respektive 50 procent om året) med effektiviseringar i hälso- och sjukvården. De nu s-ledda landstingen borde inte kritisera alliansregeringen för ev. uteblivet utökat stöd i det här läget.

Vallöftet om ett nytt Södertälje Sjukhus
Åsiktsbyten kan komma snabbt. Socialdemokraternas förslag om att bygga ett nytt akutsjukhus i Södertälje överraskade mig, måste jag få erkänna. Jag erinrar mig lätt den motsatta s-ståndpunkten från året efter valet 2002. Då skulle Södertälje och Norrtälje sjukhus läggas ner som akutsjukhus. Min snälla recension blir att socialdemokraterna agerar lika kortsiktigt som de flesta andra politiker. Att utspelet är enbart taktiskt och populistiskt, är en annan recension. Och hur många gånger landstinget under s-ledning har skjutit upp renoveringar och förbättringar av nuvarande Södertälje sjukhus har jag inte hållit räkning på.
Jag kan inte hålla för uteslutet att det behövs nya akutsjukhus i vårt län inom några år. Befolkningsökningen är stor, vi växer med ett nytt Blekinge eller Jämtland vart 6-7 år. På 10-11 år växer vårt län med ett nytt Malmö etc.


För övrigt anser jag…
… att det behövs ett nytt lönsamhetsbegrepp i hälso- och sjukvården, nämligen värde och vinst för patienten, inte bara retoriskt, utan bokstavligt och beslutsamt. God kvalitet är inte dyrare än dålig kvalitet, snarare tvärtom. God kvalitet är mindre kostsam därför att diagnoserna blir säkrare, misstag i behandlingen färre, färre komplikationer, snabbare återhämtning och ”onödiga” ingrepp kan minimeras. Även för samhället blir det vinster: kvalitetsutveckling behöver inte leda till ständigt ökande kostnader. Vi behöver lyfta den politiska blicken. Vi behöver börja tänka långsiktigt. Risken för fragmentisering i stället för helhetssyn är överhängande och i väsentlig grad onödig. De senaste årens tämligen ensidiga fokusering på tillgänglighet kan motiveras och resultaten är vinst för patienterna, men ännu mycket viktigare är behandlingsresultat, vårdkvalitet och patientsäkerhet. Svensk hälso- och sjukvårdspolitik måste sikta på att komma ikapp och passera Västeuropa och USA.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer