Stigs reflexioner no. 11

Quality Improvement and Patient Safety
Under förra veckan hade jag förmånen att delta I BMJ/IHI-konferensen i Berlin om kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. De senaste åren har konferensen kunnat visa en egen kvalitetsutveckling som många fler svenska politiker kunde ha nytta av. I år deltog omkring 1.700 personer, varav ca 130 från Sverige. Inalles fem politiker och det är för lite. Den breda och djupa kunskap som erbjuds i seminarierna borde fler få del av. För den intresserade finns här länken till IHI, en av arrangörerna: http://www.ihi.org/ihi
Konferensen visar att patientsäkerhetsengagemanget mer och mer får formen av en social rörelse med ett ökande antal engagerade personer i allt flera länder. Jag drömmer om att vi ska få konferensen till Stockholm 2012. Då borde ett av argumenten för att lägga konferensen här vara att vi erbjuder Europas bästa patientsäkerhet. En av talarna tycker jag att Sir Liam Donaldson från WHO bör vara och så kunde han få dela ut patientsäkerhetspriset till Stockholm läns landsting…

Inga pengar till kommuner och landsting!?
Om några veckor får vi se om regeringen tänker satsa mer pengar på kommuner och landsting med anledning av den allmänna ekonomiska krisen eller inte. Besked har utlovats den 15 april i den s.k. vårpropositionen.
Om det inte skulle komma mer pengar, utöver de stöd som finns i gällande statliga budget, så får alla landsting, inklusive mitt eget, känna på hur det är att staten inte gör som vi hoppas. Det skulle påminna om den situation som rådde i fråga om utjämningssystemet under regeringen Persson från 2000 och framöver. Staten tog en ny miljard om året från stockholmslandstinget och delade ut till alla andra landsting. Vi tyckte att det kändes orättfärdigt och hade svårt att finansiera den kraftigt stigande avgiften (med 100 respektive 50 procent om året) med effektiviseringar i hälso- och sjukvården. De nu s-ledda landstingen borde inte kritisera alliansregeringen för ev. uteblivet utökat stöd i det här läget.

Vallöftet om ett nytt Södertälje Sjukhus
Åsiktsbyten kan komma snabbt. Socialdemokraternas förslag om att bygga ett nytt akutsjukhus i Södertälje överraskade mig, måste jag få erkänna. Jag erinrar mig lätt den motsatta s-ståndpunkten från året efter valet 2002. Då skulle Södertälje och Norrtälje sjukhus läggas ner som akutsjukhus. Min snälla recension blir att socialdemokraterna agerar lika kortsiktigt som de flesta andra politiker. Att utspelet är enbart taktiskt och populistiskt, är en annan recension. Och hur många gånger landstinget under s-ledning har skjutit upp renoveringar och förbättringar av nuvarande Södertälje sjukhus har jag inte hållit räkning på.
Jag kan inte hålla för uteslutet att det behövs nya akutsjukhus i vårt län inom några år. Befolkningsökningen är stor, vi växer med ett nytt Blekinge eller Jämtland vart 6-7 år. På 10-11 år växer vårt län med ett nytt Malmö etc.


För övrigt anser jag…
… att det behövs ett nytt lönsamhetsbegrepp i hälso- och sjukvården, nämligen värde och vinst för patienten, inte bara retoriskt, utan bokstavligt och beslutsamt. God kvalitet är inte dyrare än dålig kvalitet, snarare tvärtom. God kvalitet är mindre kostsam därför att diagnoserna blir säkrare, misstag i behandlingen färre, färre komplikationer, snabbare återhämtning och ”onödiga” ingrepp kan minimeras. Även för samhället blir det vinster: kvalitetsutveckling behöver inte leda till ständigt ökande kostnader. Vi behöver lyfta den politiska blicken. Vi behöver börja tänka långsiktigt. Risken för fragmentisering i stället för helhetssyn är överhängande och i väsentlig grad onödig. De senaste årens tämligen ensidiga fokusering på tillgänglighet kan motiveras och resultaten är vinst för patienterna, men ännu mycket viktigare är behandlingsresultat, vårdkvalitet och patientsäkerhet. Svensk hälso- och sjukvårdspolitik måste sikta på att komma ikapp och passera Västeuropa och USA.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin