Stigs reflexioner no:14

Tokigheter kan rättas till!
Häromdagen kunde vi läsa i DN att SL:s moderate ordförande Christer G. Wennerholm skulle ha sagt att ”det kommer inte att stå något sjukhus där 2015…” Anledningen till uttalandet såg ut att vara SL:s fortsatta planering av en T-banelinje mellan Odenplan och Nya Karolinska, som nu går in i en fas av ytterligare utredning om alternativ med bussar och spårväg. Min förhoppning och ambition är att det skall bli T-bana till Nya Karolinska och jag tror att utredningen som nu ska göras kommer att visa att T-banelösningen är den bästa ur flera aspekter, inte minst i fråga om tillgänglighet och säkerhet, hållbarhet och långsiktighet. Jag ser fram emot en rad positiva uttalanden i den riktningen från moderata avsändare.
När vi i FoUU-utskottet arbetar vidare med beredningen av Nya Karolinska så har vi ingen som helst anledning att ändra i tidplanen. Vi ligger definitivt inte efter eller är försenade, tvärtom, vi har ett mycket bra tempo på ett spännande och utmanande arbete, ett arbete som samtidigt är synnerligen uppmuntrande.

Vilka möjligheter erbjuder oss framtiden?
Ju mer konkret vårt arbete med Nya Karolinska blir i fråga om verksamhetsinnehåll och i beskrivningen av konsekvenser för övrig sjukvård i vårt landsting, så blir frågorna allt flera och allt mer påtagliga. Tänk om vi kunde föra ett sansat samtal, utan förutfattade meningar och bindningar, om en vision för vårt landsting med siktet på perioden 2015-2020. Samtalet skall helst föras i och mellan partierna i landstinget, bland och mellan medarbetare och chefer etc. De möjligheter vi står inför är fantastiska. De har knappast varit så tydliga som just nu. Låt Nya Karolinska få bli en inspirationskälla för samtalen kring framtidens hälso- och sjukvård. Jag uppskattar alla er som reagerar på mina reflexioner och när det gäller Nya Karolinska och framtidsfrågorna, så är jag särskilt tacksam för kommentarer.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin