Stigs reflexioner no:14

Tokigheter kan rättas till!
Häromdagen kunde vi läsa i DN att SL:s moderate ordförande Christer G. Wennerholm skulle ha sagt att ”det kommer inte att stå något sjukhus där 2015…” Anledningen till uttalandet såg ut att vara SL:s fortsatta planering av en T-banelinje mellan Odenplan och Nya Karolinska, som nu går in i en fas av ytterligare utredning om alternativ med bussar och spårväg. Min förhoppning och ambition är att det skall bli T-bana till Nya Karolinska och jag tror att utredningen som nu ska göras kommer att visa att T-banelösningen är den bästa ur flera aspekter, inte minst i fråga om tillgänglighet och säkerhet, hållbarhet och långsiktighet. Jag ser fram emot en rad positiva uttalanden i den riktningen från moderata avsändare.
När vi i FoUU-utskottet arbetar vidare med beredningen av Nya Karolinska så har vi ingen som helst anledning att ändra i tidplanen. Vi ligger definitivt inte efter eller är försenade, tvärtom, vi har ett mycket bra tempo på ett spännande och utmanande arbete, ett arbete som samtidigt är synnerligen uppmuntrande.

Vilka möjligheter erbjuder oss framtiden?
Ju mer konkret vårt arbete med Nya Karolinska blir i fråga om verksamhetsinnehåll och i beskrivningen av konsekvenser för övrig sjukvård i vårt landsting, så blir frågorna allt flera och allt mer påtagliga. Tänk om vi kunde föra ett sansat samtal, utan förutfattade meningar och bindningar, om en vision för vårt landsting med siktet på perioden 2015-2020. Samtalet skall helst föras i och mellan partierna i landstinget, bland och mellan medarbetare och chefer etc. De möjligheter vi står inför är fantastiska. De har knappast varit så tydliga som just nu. Låt Nya Karolinska få bli en inspirationskälla för samtalen kring framtidens hälso- och sjukvård. Jag uppskattar alla er som reagerar på mina reflexioner och när det gäller Nya Karolinska och framtidsfrågorna, så är jag särskilt tacksam för kommentarer.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin