Stigs reflexioner no:14

Tokigheter kan rättas till!
Häromdagen kunde vi läsa i DN att SL:s moderate ordförande Christer G. Wennerholm skulle ha sagt att ”det kommer inte att stå något sjukhus där 2015…” Anledningen till uttalandet såg ut att vara SL:s fortsatta planering av en T-banelinje mellan Odenplan och Nya Karolinska, som nu går in i en fas av ytterligare utredning om alternativ med bussar och spårväg. Min förhoppning och ambition är att det skall bli T-bana till Nya Karolinska och jag tror att utredningen som nu ska göras kommer att visa att T-banelösningen är den bästa ur flera aspekter, inte minst i fråga om tillgänglighet och säkerhet, hållbarhet och långsiktighet. Jag ser fram emot en rad positiva uttalanden i den riktningen från moderata avsändare.
När vi i FoUU-utskottet arbetar vidare med beredningen av Nya Karolinska så har vi ingen som helst anledning att ändra i tidplanen. Vi ligger definitivt inte efter eller är försenade, tvärtom, vi har ett mycket bra tempo på ett spännande och utmanande arbete, ett arbete som samtidigt är synnerligen uppmuntrande.

Vilka möjligheter erbjuder oss framtiden?
Ju mer konkret vårt arbete med Nya Karolinska blir i fråga om verksamhetsinnehåll och i beskrivningen av konsekvenser för övrig sjukvård i vårt landsting, så blir frågorna allt flera och allt mer påtagliga. Tänk om vi kunde föra ett sansat samtal, utan förutfattade meningar och bindningar, om en vision för vårt landsting med siktet på perioden 2015-2020. Samtalet skall helst föras i och mellan partierna i landstinget, bland och mellan medarbetare och chefer etc. De möjligheter vi står inför är fantastiska. De har knappast varit så tydliga som just nu. Låt Nya Karolinska få bli en inspirationskälla för samtalen kring framtidens hälso- och sjukvård. Jag uppskattar alla er som reagerar på mina reflexioner och när det gäller Nya Karolinska och framtidsfrågorna, så är jag särskilt tacksam för kommentarer.


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin