Stigs Reflexioner

Lite sommarledigt, men först Almedalen

Fyra dagar, måndag-torsdag nästa vecka planerar jag att lyssna till nio seminarier och så medverkar jag i sju. I ett seminarium på torsdag vid lunchtid handlar det om benskörhet eller snarare om en spännande metod att undersöka risk för eller benägenhet att småningom drabbas av sjukdomen. Där kan det bli vad man ibland kallar ”utspel.” Välkommen till UllmansPR:s paviljong på hamnplan. Det börjar kl 11.30

Historisk vecka

ObamaCare förefaller ha kommit i hamn eller sjösatts med lots från Högsta Domstolen i USA. Det finns anledning för oss i Sverige, att gratulera presidenten, men framför allt alla de många miljoner amerikaner som står utanför försäkringssystemen. Och i Sverige har ”HägglundCare” för papperslösa äntligen fått sin start. Trägen vinner, säger ordstävet. Det är bra med uthållighet och beslutsamhet i politiken. Detta är ett lysande exempel.

Mayo i Stockholm

I måndags hade jag förmånen att lyssna till Professor John H Noseworthy, CEO och President för Mayo Clinics. Mycket spännande och mycket lärorikt att lyssna till hur denna sedan många år så framgångsrika kliniska verksamhet i symbios med forskning, utveckling och utbildning planerar att möta framtidens utmaningar. Sök gärna upp Mayo via internet för fördjupning. De har mycket att lära oss. En av läkarbröderna, som startade verksamheten efter några år i faderns läkarmottaning, William J Mayo har lämnat efter sig många tänkvärda tankar. Under tänkvärt citat i dessa mina sommarreflexioner delar jag ett av dem med er.

Trevlig sommar tillönskas!
Stig Nyman


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer