Stigs Reflexioner

Lite sommarledigt, men först Almedalen

Fyra dagar, måndag-torsdag nästa vecka planerar jag att lyssna till nio seminarier och så medverkar jag i sju. I ett seminarium på torsdag vid lunchtid handlar det om benskörhet eller snarare om en spännande metod att undersöka risk för eller benägenhet att småningom drabbas av sjukdomen. Där kan det bli vad man ibland kallar ”utspel.” Välkommen till UllmansPR:s paviljong på hamnplan. Det börjar kl 11.30

Historisk vecka

ObamaCare förefaller ha kommit i hamn eller sjösatts med lots från Högsta Domstolen i USA. Det finns anledning för oss i Sverige, att gratulera presidenten, men framför allt alla de många miljoner amerikaner som står utanför försäkringssystemen. Och i Sverige har ”HägglundCare” för papperslösa äntligen fått sin start. Trägen vinner, säger ordstävet. Det är bra med uthållighet och beslutsamhet i politiken. Detta är ett lysande exempel.

Mayo i Stockholm

I måndags hade jag förmånen att lyssna till Professor John H Noseworthy, CEO och President för Mayo Clinics. Mycket spännande och mycket lärorikt att lyssna till hur denna sedan många år så framgångsrika kliniska verksamhet i symbios med forskning, utveckling och utbildning planerar att möta framtidens utmaningar. Sök gärna upp Mayo via internet för fördjupning. De har mycket att lära oss. En av läkarbröderna, som startade verksamheten efter några år i faderns läkarmottaning, William J Mayo har lämnat efter sig många tänkvärda tankar. Under tänkvärt citat i dessa mina sommarreflexioner delar jag ett av dem med er.

Trevlig sommar tillönskas!
Stig Nyman


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin