Stigs Reflexioner

Lite sommarledigt, men först Almedalen

Fyra dagar, måndag-torsdag nästa vecka planerar jag att lyssna till nio seminarier och så medverkar jag i sju. I ett seminarium på torsdag vid lunchtid handlar det om benskörhet eller snarare om en spännande metod att undersöka risk för eller benägenhet att småningom drabbas av sjukdomen. Där kan det bli vad man ibland kallar ”utspel.” Välkommen till UllmansPR:s paviljong på hamnplan. Det börjar kl 11.30

Historisk vecka

ObamaCare förefaller ha kommit i hamn eller sjösatts med lots från Högsta Domstolen i USA. Det finns anledning för oss i Sverige, att gratulera presidenten, men framför allt alla de många miljoner amerikaner som står utanför försäkringssystemen. Och i Sverige har ”HägglundCare” för papperslösa äntligen fått sin start. Trägen vinner, säger ordstävet. Det är bra med uthållighet och beslutsamhet i politiken. Detta är ett lysande exempel.

Mayo i Stockholm

I måndags hade jag förmånen att lyssna till Professor John H Noseworthy, CEO och President för Mayo Clinics. Mycket spännande och mycket lärorikt att lyssna till hur denna sedan många år så framgångsrika kliniska verksamhet i symbios med forskning, utveckling och utbildning planerar att möta framtidens utmaningar. Sök gärna upp Mayo via internet för fördjupning. De har mycket att lära oss. En av läkarbröderna, som startade verksamheten efter några år i faderns läkarmottaning, William J Mayo har lämnat efter sig många tänkvärda tankar. Under tänkvärt citat i dessa mina sommarreflexioner delar jag ett av dem med er.

Trevlig sommar tillönskas!
Stig Nyman


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin