Stigs reflextioner

Våra gamla med stora vårdbehov
Ännu en gång visar alliansregeringen med Kristdemokraterna i spetsen på en av välfärdens viktigaste framtidsfrågor, våra gamla med stora vårdbehov. Nya och mera resurser föreslås för de närmaste åren. Frågan är hur vi som har det lokala och regionala ansvaret lever upp till våra förtroenden och åtaganden. Jag tycker inte att vi behöver resa högre anspråk på regeringen. Nu är det upp till oss. Vi brister i samverkan, vi brister i insikter och långsiktighet. Egentligen borde det inte vara så svårt att finna fram till rätt prioriteringar om vi väljer att utgår från Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Lagen om Valfrihetssystem, LOV, öppnar möjligheter som kommuner och landsting knappast haft tidigare. Rädslan för en lagstiftning som nödgar kommuner och landsting att nyttja möjligheterna med LOV avslöjar bristen på egna politiska idéer om nuvarande och framtida välfärdsfrågor med våra gamla med stora vårdbehov i fokus.

”Ädel 2.0”
Jag har tagit upp frågan tidigare och jag har inte ändrat mening. Det behövs en uppföljande parlamentarisk utredning som i sina direktiv dels bör få uppdrag att redovisa goda exempel, analysera bristerna hos landsting respektive kommuner som är hänförliga till en 20 år gammal reform, ÄDEL. Äldredelegationen, som förkortades ÄDEL, arbetade på 80-talet hade naturligtvis inte det perspektiv på dagens vårdbehov. Skillnaderna är markanta. Med hänvisning till dagens kunskap och det nödvändiga i reformer till gagn för våra gamla med stora vårdbehov borde regeringen hinna tillsätta en ”Ädel 2.0” innan sommaren 2012 och att betänkande redovisas innan valet 2014.

Valberedningens förslag presenterades idag
Efter många sammanträden med överväganden, lyssnande på nominerade kandidater till partiledningen, nya överväganden och nya intervjuer, så har valberedningen, där jag haft förmånen att få ingå, idag lämnat sitt förslag till rikstingsombuden. Se mer: http://www.kristdemokraterna.se/

Det helt nya den här gången har varit att Mats Odell utmanat den för ett halvår sedan enhälligt valde Göran Hägglund. Det har, som känt, gett en tidvis uppslitande debatt om ledarskapet. Några politiska skillnader har knappast gått att identifiera och det är inte konstigt eftersom Mats och Göran båda ingått i partiledningen de senaste åren, medverkat i formandet av politiken och helt överens stått bakom partistyrelsens beslut.

Jag noterar att flera massmedier uppger att den av oss föreslagne nye andre vice ordföranden, David Lega, varit med i partiet allt emellan ett halvt och ett år. Vi vet att han kandiderade i valet för mer än år sedan och att han nominerades till valet ungefär ett år dessförinnan. Nu är han ett uppskattat och aktivt kommunalråd i Göteborg. David har en lysande idrottskarriär, men också en mycket uppskattad föredragshållare och då inte minst inom kunskapsfältet ledarskap och att bygga lag för samverkan och framgång.

Det kan förtjäna att påminna om att valberedningens förslag till partistyrelse, som enhälligt och utan säryrkanden antogs av rikstinget för ett halvår sedan innehåll många nya personer till partiets ledning. Alla dessa är med i valberedningens förslag och nu föreslår valberedningen ytterligare två nya, Lennart Koskinen och Sakarias Winberg. Nu ser vi fram emot det extra rikstinget den 28 januari 2012 och jag räknar med stor uppslutning bakom valberedningens förslag.

Jag behöver be om ursäkt!
Så här skrev jag i mina reflexioner om valberedningsförslaget igår: ”Det kan förtjäna att påminna om att valberedningens förslag till partistyrelse, som enhälligt och utan säryrkanden antogs av rikstinget för ett halvår sedan innehåll många nya personer till partiets ledning.”
Jag har efter ett påpekande konstaterat att det faktiskt fanns två förslag till partistyrelsen i somras utöver valberedningens förslag, nämligen Malin Appelgren från Solna och Magnus Oscarsson från Ödeshög. Jag ber om ursäkt! Rätt ska vara rätt.
Till saken hör att valberedningens förslag antogs i sin helhet av rikstinget i slutet av juni i år.

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin