Stigs reflextioner

Våra gamla med stora vårdbehov
Ännu en gång visar alliansregeringen med Kristdemokraterna i spetsen på en av välfärdens viktigaste framtidsfrågor, våra gamla med stora vårdbehov. Nya och mera resurser föreslås för de närmaste åren. Frågan är hur vi som har det lokala och regionala ansvaret lever upp till våra förtroenden och åtaganden. Jag tycker inte att vi behöver resa högre anspråk på regeringen. Nu är det upp till oss. Vi brister i samverkan, vi brister i insikter och långsiktighet. Egentligen borde det inte vara så svårt att finna fram till rätt prioriteringar om vi väljer att utgår från Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Lagen om Valfrihetssystem, LOV, öppnar möjligheter som kommuner och landsting knappast haft tidigare. Rädslan för en lagstiftning som nödgar kommuner och landsting att nyttja möjligheterna med LOV avslöjar bristen på egna politiska idéer om nuvarande och framtida välfärdsfrågor med våra gamla med stora vårdbehov i fokus.

”Ädel 2.0”
Jag har tagit upp frågan tidigare och jag har inte ändrat mening. Det behövs en uppföljande parlamentarisk utredning som i sina direktiv dels bör få uppdrag att redovisa goda exempel, analysera bristerna hos landsting respektive kommuner som är hänförliga till en 20 år gammal reform, ÄDEL. Äldredelegationen, som förkortades ÄDEL, arbetade på 80-talet hade naturligtvis inte det perspektiv på dagens vårdbehov. Skillnaderna är markanta. Med hänvisning till dagens kunskap och det nödvändiga i reformer till gagn för våra gamla med stora vårdbehov borde regeringen hinna tillsätta en ”Ädel 2.0” innan sommaren 2012 och att betänkande redovisas innan valet 2014.

Valberedningens förslag presenterades idag
Efter många sammanträden med överväganden, lyssnande på nominerade kandidater till partiledningen, nya överväganden och nya intervjuer, så har valberedningen, där jag haft förmånen att få ingå, idag lämnat sitt förslag till rikstingsombuden. Se mer: http://www.kristdemokraterna.se/

Det helt nya den här gången har varit att Mats Odell utmanat den för ett halvår sedan enhälligt valde Göran Hägglund. Det har, som känt, gett en tidvis uppslitande debatt om ledarskapet. Några politiska skillnader har knappast gått att identifiera och det är inte konstigt eftersom Mats och Göran båda ingått i partiledningen de senaste åren, medverkat i formandet av politiken och helt överens stått bakom partistyrelsens beslut.

Jag noterar att flera massmedier uppger att den av oss föreslagne nye andre vice ordföranden, David Lega, varit med i partiet allt emellan ett halvt och ett år. Vi vet att han kandiderade i valet för mer än år sedan och att han nominerades till valet ungefär ett år dessförinnan. Nu är han ett uppskattat och aktivt kommunalråd i Göteborg. David har en lysande idrottskarriär, men också en mycket uppskattad föredragshållare och då inte minst inom kunskapsfältet ledarskap och att bygga lag för samverkan och framgång.

Det kan förtjäna att påminna om att valberedningens förslag till partistyrelse, som enhälligt och utan säryrkanden antogs av rikstinget för ett halvår sedan innehåll många nya personer till partiets ledning. Alla dessa är med i valberedningens förslag och nu föreslår valberedningen ytterligare två nya, Lennart Koskinen och Sakarias Winberg. Nu ser vi fram emot det extra rikstinget den 28 januari 2012 och jag räknar med stor uppslutning bakom valberedningens förslag.

Jag behöver be om ursäkt!
Så här skrev jag i mina reflexioner om valberedningsförslaget igår: ”Det kan förtjäna att påminna om att valberedningens förslag till partistyrelse, som enhälligt och utan säryrkanden antogs av rikstinget för ett halvår sedan innehåll många nya personer till partiets ledning.”
Jag har efter ett påpekande konstaterat att det faktiskt fanns två förslag till partistyrelsen i somras utöver valberedningens förslag, nämligen Malin Appelgren från Solna och Magnus Oscarsson från Ödeshög. Jag ber om ursäkt! Rätt ska vara rätt.
Till saken hör att valberedningens förslag antogs i sin helhet av rikstinget i slutet av juni i år.

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin