Stigs reflextioner

Våra gamla med stora vårdbehov
Ännu en gång visar alliansregeringen med Kristdemokraterna i spetsen på en av välfärdens viktigaste framtidsfrågor, våra gamla med stora vårdbehov. Nya och mera resurser föreslås för de närmaste åren. Frågan är hur vi som har det lokala och regionala ansvaret lever upp till våra förtroenden och åtaganden. Jag tycker inte att vi behöver resa högre anspråk på regeringen. Nu är det upp till oss. Vi brister i samverkan, vi brister i insikter och långsiktighet. Egentligen borde det inte vara så svårt att finna fram till rätt prioriteringar om vi väljer att utgår från Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Lagen om Valfrihetssystem, LOV, öppnar möjligheter som kommuner och landsting knappast haft tidigare. Rädslan för en lagstiftning som nödgar kommuner och landsting att nyttja möjligheterna med LOV avslöjar bristen på egna politiska idéer om nuvarande och framtida välfärdsfrågor med våra gamla med stora vårdbehov i fokus.

”Ädel 2.0”
Jag har tagit upp frågan tidigare och jag har inte ändrat mening. Det behövs en uppföljande parlamentarisk utredning som i sina direktiv dels bör få uppdrag att redovisa goda exempel, analysera bristerna hos landsting respektive kommuner som är hänförliga till en 20 år gammal reform, ÄDEL. Äldredelegationen, som förkortades ÄDEL, arbetade på 80-talet hade naturligtvis inte det perspektiv på dagens vårdbehov. Skillnaderna är markanta. Med hänvisning till dagens kunskap och det nödvändiga i reformer till gagn för våra gamla med stora vårdbehov borde regeringen hinna tillsätta en ”Ädel 2.0” innan sommaren 2012 och att betänkande redovisas innan valet 2014.

Valberedningens förslag presenterades idag
Efter många sammanträden med överväganden, lyssnande på nominerade kandidater till partiledningen, nya överväganden och nya intervjuer, så har valberedningen, där jag haft förmånen att få ingå, idag lämnat sitt förslag till rikstingsombuden. Se mer: http://www.kristdemokraterna.se/

Det helt nya den här gången har varit att Mats Odell utmanat den för ett halvår sedan enhälligt valde Göran Hägglund. Det har, som känt, gett en tidvis uppslitande debatt om ledarskapet. Några politiska skillnader har knappast gått att identifiera och det är inte konstigt eftersom Mats och Göran båda ingått i partiledningen de senaste åren, medverkat i formandet av politiken och helt överens stått bakom partistyrelsens beslut.

Jag noterar att flera massmedier uppger att den av oss föreslagne nye andre vice ordföranden, David Lega, varit med i partiet allt emellan ett halvt och ett år. Vi vet att han kandiderade i valet för mer än år sedan och att han nominerades till valet ungefär ett år dessförinnan. Nu är han ett uppskattat och aktivt kommunalråd i Göteborg. David har en lysande idrottskarriär, men också en mycket uppskattad föredragshållare och då inte minst inom kunskapsfältet ledarskap och att bygga lag för samverkan och framgång.

Det kan förtjäna att påminna om att valberedningens förslag till partistyrelse, som enhälligt och utan säryrkanden antogs av rikstinget för ett halvår sedan innehåll många nya personer till partiets ledning. Alla dessa är med i valberedningens förslag och nu föreslår valberedningen ytterligare två nya, Lennart Koskinen och Sakarias Winberg. Nu ser vi fram emot det extra rikstinget den 28 januari 2012 och jag räknar med stor uppslutning bakom valberedningens förslag.

Jag behöver be om ursäkt!
Så här skrev jag i mina reflexioner om valberedningsförslaget igår: ”Det kan förtjäna att påminna om att valberedningens förslag till partistyrelse, som enhälligt och utan säryrkanden antogs av rikstinget för ett halvår sedan innehåll många nya personer till partiets ledning.”
Jag har efter ett påpekande konstaterat att det faktiskt fanns två förslag till partistyrelsen i somras utöver valberedningens förslag, nämligen Malin Appelgren från Solna och Magnus Oscarsson från Ödeshög. Jag ber om ursäkt! Rätt ska vara rätt.
Till saken hör att valberedningens förslag antogs i sin helhet av rikstinget i slutet av juni i år.

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer