Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Stockholmsvården håller hög klass.

Pressmeddelande
9 november 2017

– Det är positiva siffror och visar att det arbete vi gör i Stockholm ger resultat. Men vi sänker inte ambitionsnivån och vill hela tiden utveckla vården. Tyvärr får många biverkningar av sin behandling såsom impotens och inkontinens. Vi arbetar för att den vård som ges ska hålla hög kvalitet och tillgänglighet för att möta behoven hos alla patienter, säger Maria Fälth (KD) ordförande för Programberedningen för stora folksjukdomar.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Förra året dog 2 347 män i sjukdomen. I Stockholm lever 22 000 män med prostatacancer. Varje år opereras nästan 1000 män för prostatacancer i Stockholms län. Statistiken visar stora variationer mellan landstingen. I Gävleborgs län avlider dubbelt så många till följd av prostatacancer jämfört med i Stockholm.

– Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till bra vård. Skillnaderna är oroande och det är viktigt att undersöka vad de beror på. Här måste regeringen ta ett större ansvar för organiseringen. Vi kristdemokrater ser det som ett tydligt tecken på att det är dags att föra över mer ansvar till staten, säger Maria Fälth.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin