Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Stockholmsvården håller hög klass.

Pressmeddelande
9 november 2017

– Det är positiva siffror och visar att det arbete vi gör i Stockholm ger resultat. Men vi sänker inte ambitionsnivån och vill hela tiden utveckla vården. Tyvärr får många biverkningar av sin behandling såsom impotens och inkontinens. Vi arbetar för att den vård som ges ska hålla hög kvalitet och tillgänglighet för att möta behoven hos alla patienter, säger Maria Fälth (KD) ordförande för Programberedningen för stora folksjukdomar.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Förra året dog 2 347 män i sjukdomen. I Stockholm lever 22 000 män med prostatacancer. Varje år opereras nästan 1000 män för prostatacancer i Stockholms län. Statistiken visar stora variationer mellan landstingen. I Gävleborgs län avlider dubbelt så många till följd av prostatacancer jämfört med i Stockholm.

– Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till bra vård. Skillnaderna är oroande och det är viktigt att undersöka vad de beror på. Här måste regeringen ta ett större ansvar för organiseringen. Vi kristdemokrater ser det som ett tydligt tecken på att det är dags att föra över mer ansvar till staten, säger Maria Fälth.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer