Stockholm bäst på tillgänglighet i länet

Pris, Humana
Bild:

Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd, tar emot diplom för Stockholms stads insatser på tillgänglighetsområdet. Foto: Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.

I Humanas Tillgänglighetsbarometer fick Stockholms stad högst betyg i länet för sitt arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen genomfördes för fjärde året i rad och där två av tre kommuner deltagit. Idag har Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor, tagit emot diplom för insatserna.

– Staden har ett viktigt ansvar och också stora möjligheter att förbättra tillvaron för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att fortsätta vårt förbättringsarbete med målet att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad. Stockholms stads Program för delaktighet är ett bra redskap i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Ewa Samuelsson.

Tillgänglighetsbarometern bygger på en enkät där 188 kommuners arbete med tillgänglighet undersökts. Kommunerna har svarat på frågor om hur de arbetar med tillgänglighet i styrande dokument, men också om hur tillgängligheten ser ut på exempelvis idrottsanläggningar och uteserveringar.

Undersökningen har genomförts fyra år i rad. Osby kommun, med cirka 12 700 invånare, fick högst betyg i landet och Stockholms stad hamnade på plats 20 i landet och fick högst betyg av de 16 kommuner i Stockholms län som deltog. Stockholms stad får beröm för att de erbjuder sommarjobb till unga med funktionsnedsättning.

– Stockholms stad får höga betyg i undersökningen. Vi vill uppmuntra politikerna att samarbeta med lokala intresseorganisationer och fortsätta att satsa på tillgänglighet. Även små insatser kan göra stor skillnad för de människor som har någon form av funktionsnedsättning och deras anhöriga, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Tillgänglighetsbarometern har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från den ideella organisationen Hjärnkraft.Här kan du ta del av rapporten och enskilda kommuners svar: www.humana.se/tillganglighet

För mer information kontakta: 
Markus Nyman, pressekreterare för Ewa Samuelsson (KD)
Tel: 076-122 99 11
E-post: markus.nyman@stockholm.se

Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig Humana
Tel: 070-410 56 11
E-post: jonatan.arenius@humana.se


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin