Stockholm bäst på tillgänglighet i länet

Pris, Humana
Bild:

Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd, tar emot diplom för Stockholms stads insatser på tillgänglighetsområdet. Foto: Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.

I Humanas Tillgänglighetsbarometer fick Stockholms stad högst betyg i länet för sitt arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen genomfördes för fjärde året i rad och där två av tre kommuner deltagit. Idag har Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor, tagit emot diplom för insatserna.

– Staden har ett viktigt ansvar och också stora möjligheter att förbättra tillvaron för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att fortsätta vårt förbättringsarbete med målet att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad. Stockholms stads Program för delaktighet är ett bra redskap i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Ewa Samuelsson.

Tillgänglighetsbarometern bygger på en enkät där 188 kommuners arbete med tillgänglighet undersökts. Kommunerna har svarat på frågor om hur de arbetar med tillgänglighet i styrande dokument, men också om hur tillgängligheten ser ut på exempelvis idrottsanläggningar och uteserveringar.

Undersökningen har genomförts fyra år i rad. Osby kommun, med cirka 12 700 invånare, fick högst betyg i landet och Stockholms stad hamnade på plats 20 i landet och fick högst betyg av de 16 kommuner i Stockholms län som deltog. Stockholms stad får beröm för att de erbjuder sommarjobb till unga med funktionsnedsättning.

– Stockholms stad får höga betyg i undersökningen. Vi vill uppmuntra politikerna att samarbeta med lokala intresseorganisationer och fortsätta att satsa på tillgänglighet. Även små insatser kan göra stor skillnad för de människor som har någon form av funktionsnedsättning och deras anhöriga, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Tillgänglighetsbarometern har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från den ideella organisationen Hjärnkraft.Här kan du ta del av rapporten och enskilda kommuners svar: www.humana.se/tillganglighet

För mer information kontakta: 
Markus Nyman, pressekreterare för Ewa Samuelsson (KD)
Tel: 076-122 99 11
E-post: markus.nyman@stockholm.se

Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig Humana
Tel: 070-410 56 11
E-post: jonatan.arenius@humana.se


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin