Stockholm bäst på tillgänglighet i länet

Pris, Humana
Bild:

Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd, tar emot diplom för Stockholms stads insatser på tillgänglighetsområdet. Foto: Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.

I Humanas Tillgänglighetsbarometer fick Stockholms stad högst betyg i länet för sitt arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen genomfördes för fjärde året i rad och där två av tre kommuner deltagit. Idag har Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor, tagit emot diplom för insatserna.

– Staden har ett viktigt ansvar och också stora möjligheter att förbättra tillvaron för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att fortsätta vårt förbättringsarbete med målet att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad. Stockholms stads Program för delaktighet är ett bra redskap i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Ewa Samuelsson.

Tillgänglighetsbarometern bygger på en enkät där 188 kommuners arbete med tillgänglighet undersökts. Kommunerna har svarat på frågor om hur de arbetar med tillgänglighet i styrande dokument, men också om hur tillgängligheten ser ut på exempelvis idrottsanläggningar och uteserveringar.

Undersökningen har genomförts fyra år i rad. Osby kommun, med cirka 12 700 invånare, fick högst betyg i landet och Stockholms stad hamnade på plats 20 i landet och fick högst betyg av de 16 kommuner i Stockholms län som deltog. Stockholms stad får beröm för att de erbjuder sommarjobb till unga med funktionsnedsättning.

– Stockholms stad får höga betyg i undersökningen. Vi vill uppmuntra politikerna att samarbeta med lokala intresseorganisationer och fortsätta att satsa på tillgänglighet. Även små insatser kan göra stor skillnad för de människor som har någon form av funktionsnedsättning och deras anhöriga, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Tillgänglighetsbarometern har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från den ideella organisationen Hjärnkraft.Här kan du ta del av rapporten och enskilda kommuners svar: www.humana.se/tillganglighet

För mer information kontakta: 
Markus Nyman, pressekreterare för Ewa Samuelsson (KD)
Tel: 076-122 99 11
E-post: markus.nyman@stockholm.se

Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig Humana
Tel: 070-410 56 11
E-post: jonatan.arenius@humana.se


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer