Stockholm behöver mer pengar

– Att Regeringen idag tillkännagav att trafikanslagen under de kommande åren ska öka med 106 miljarder är positivt. Både underhåll och nybyggnation av både spår och vägar i Stockholm har under flera decennier lämnats åt sina öden. Alliansregeringen har nu möjligheter att tillrättalägga tidigare socialdemokratiska försyndelser, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Det är nu viktigt att utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka kan komma igång så fort som möjligt. Det är även angeläget att utreda om utbyggnaden av tunnelbanan kan samplaneras med Östra länken, fortsätter Michael Stjernström.

– Om Regeringen ökar trafikanslagen till Stockholm den så kallade Norrortsbanan som är en ny pendeltågsgren mellan Täby – Kista – Sollentuna – Barkaby som SL utreder, kunna bli en ny tvärförbindelse i norrort samtidigt som restiderna förkortas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Regeringer har tidigare idag tillkännagivit att trafikanslagen i budgeten för år 2013 höjs med 106 miljarder under planeringsperioden 2014 – 2021

Norrortsbanan är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från Täby centrum till Kista, via Sollentuna där den ansluter till Ostkustbanan, vidare till Barkarby där den går ihop med Mälarbanan.

Norrortsbanan är en ny tvärförbindelse som förkortar restiderna i norrort. Dessutom sänks restiden till Uppsala och Västerås. Med Norrortsbanan förkortas restiden från Täby till Stockholm Central med 15 minuter.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin