Stockholm behöver mer pengar

– Att Regeringen idag tillkännagav att trafikanslagen under de kommande åren ska öka med 106 miljarder är positivt. Både underhåll och nybyggnation av både spår och vägar i Stockholm har under flera decennier lämnats åt sina öden. Alliansregeringen har nu möjligheter att tillrättalägga tidigare socialdemokratiska försyndelser, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Det är nu viktigt att utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka kan komma igång så fort som möjligt. Det är även angeläget att utreda om utbyggnaden av tunnelbanan kan samplaneras med Östra länken, fortsätter Michael Stjernström.

– Om Regeringen ökar trafikanslagen till Stockholm den så kallade Norrortsbanan som är en ny pendeltågsgren mellan Täby – Kista – Sollentuna – Barkaby som SL utreder, kunna bli en ny tvärförbindelse i norrort samtidigt som restiderna förkortas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Regeringer har tidigare idag tillkännagivit att trafikanslagen i budgeten för år 2013 höjs med 106 miljarder under planeringsperioden 2014 – 2021

Norrortsbanan är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från Täby centrum till Kista, via Sollentuna där den ansluter till Ostkustbanan, vidare till Barkarby där den går ihop med Mälarbanan.

Norrortsbanan är en ny tvärförbindelse som förkortar restiderna i norrort. Dessutom sänks restiden till Uppsala och Västerås. Med Norrortsbanan förkortas restiden från Täby till Stockholm Central med 15 minuter.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin