Stockholm behöver mer pengar

– Att Regeringen idag tillkännagav att trafikanslagen under de kommande åren ska öka med 106 miljarder är positivt. Både underhåll och nybyggnation av både spår och vägar i Stockholm har under flera decennier lämnats åt sina öden. Alliansregeringen har nu möjligheter att tillrättalägga tidigare socialdemokratiska försyndelser, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Det är nu viktigt att utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka kan komma igång så fort som möjligt. Det är även angeläget att utreda om utbyggnaden av tunnelbanan kan samplaneras med Östra länken, fortsätter Michael Stjernström.

– Om Regeringen ökar trafikanslagen till Stockholm den så kallade Norrortsbanan som är en ny pendeltågsgren mellan Täby – Kista – Sollentuna – Barkaby som SL utreder, kunna bli en ny tvärförbindelse i norrort samtidigt som restiderna förkortas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Regeringer har tidigare idag tillkännagivit att trafikanslagen i budgeten för år 2013 höjs med 106 miljarder under planeringsperioden 2014 – 2021

Norrortsbanan är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från Täby centrum till Kista, via Sollentuna där den ansluter till Ostkustbanan, vidare till Barkarby där den går ihop med Mälarbanan.

Norrortsbanan är en ny tvärförbindelse som förkortar restiderna i norrort. Dessutom sänks restiden till Uppsala och Västerås. Med Norrortsbanan förkortas restiden från Täby till Stockholm Central med 15 minuter.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin