Stockholm behöver mer pengar

– Att Regeringen idag tillkännagav att trafikanslagen under de kommande åren ska öka med 106 miljarder är positivt. Både underhåll och nybyggnation av både spår och vägar i Stockholm har under flera decennier lämnats åt sina öden. Alliansregeringen har nu möjligheter att tillrättalägga tidigare socialdemokratiska försyndelser, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Det är nu viktigt att utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka kan komma igång så fort som möjligt. Det är även angeläget att utreda om utbyggnaden av tunnelbanan kan samplaneras med Östra länken, fortsätter Michael Stjernström.

– Om Regeringen ökar trafikanslagen till Stockholm den så kallade Norrortsbanan som är en ny pendeltågsgren mellan Täby – Kista – Sollentuna – Barkaby som SL utreder, kunna bli en ny tvärförbindelse i norrort samtidigt som restiderna förkortas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Regeringer har tidigare idag tillkännagivit att trafikanslagen i budgeten för år 2013 höjs med 106 miljarder under planeringsperioden 2014 – 2021

Norrortsbanan är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från Täby centrum till Kista, via Sollentuna där den ansluter till Ostkustbanan, vidare till Barkarby där den går ihop med Mälarbanan.

Norrortsbanan är en ny tvärförbindelse som förkortar restiderna i norrort. Dessutom sänks restiden till Uppsala och Västerås. Med Norrortsbanan förkortas restiden från Täby till Stockholm Central med 15 minuter.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer