Stockholm bygger ut strålning mot cancer

Stockholms läns landsting växlar upp i kampen mot cancer. Alliansen i landstinget ökar nu kapaciteten för strålbehandlingen med 25 till 33 procent och organiserar om cancervården.

Pressmeddelande
10 mars 2017

– Vi vill göra vården för cancerpatienter tryggare och mer sammanhållen. Nu ska vi ha tre vårdgivare som var och en har ansvar för hela patientens väg genom behandlingen. Samtidigt ökar vi antalet strålacceleratorer. I dag är de tolv men vi planerar att ha 16 i länet, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Strålbehandlingen ska utföras av Södersjukhuset, Nya Karolinska Solna och Capio S:t Görans sjukhus, som kommer att använda de strålbunkrar som Radiumhemmet i Solna har använt. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om Alliansens förslag den 21 mars. Förslaget bygger på en utredning om vilket behov som cancervården har i framtiden.

– Vi räknar med att öka kapaciteten så att vi täcker behoven för de kommande 10–15 åren. Förändringarna utgår från den nationella cancerstrategin som säger att vården ska vara sammanhållen runt varje patient så långt det går. Patientsäkerheten ökar när den som har cancer inte behöver byta vårdgivare för att få strålbehandling, säger Ella Bohlin.

 

Utredningen och förslaget till beslut: Förändrad organisation för strålbehandling i Stockholms läns landsting (PDF) >>


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin