Stockholm bygger ut strålning mot cancer

Stockholms läns landsting växlar upp i kampen mot cancer. Alliansen i landstinget ökar nu kapaciteten för strålbehandlingen med 25 till 33 procent och organiserar om cancervården.

Pressmeddelande
10 mars 2017

– Vi vill göra vården för cancerpatienter tryggare och mer sammanhållen. Nu ska vi ha tre vårdgivare som var och en har ansvar för hela patientens väg genom behandlingen. Samtidigt ökar vi antalet strålacceleratorer. I dag är de tolv men vi planerar att ha 16 i länet, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Strålbehandlingen ska utföras av Södersjukhuset, Nya Karolinska Solna och Capio S:t Görans sjukhus, som kommer att använda de strålbunkrar som Radiumhemmet i Solna har använt. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om Alliansens förslag den 21 mars. Förslaget bygger på en utredning om vilket behov som cancervården har i framtiden.

– Vi räknar med att öka kapaciteten så att vi täcker behoven för de kommande 10–15 åren. Förändringarna utgår från den nationella cancerstrategin som säger att vården ska vara sammanhållen runt varje patient så långt det går. Patientsäkerheten ökar när den som har cancer inte behöver byta vårdgivare för att få strålbehandling, säger Ella Bohlin.

 

Utredningen och förslaget till beslut: Förändrad organisation för strålbehandling i Stockholms läns landsting (PDF) >>


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin