Stockholm bygger ut strålning mot cancer

Stockholms läns landsting växlar upp i kampen mot cancer. Alliansen i landstinget ökar nu kapaciteten för strålbehandlingen med 25 till 33 procent och organiserar om cancervården.

Pressmeddelande
10 mars 2017

– Vi vill göra vården för cancerpatienter tryggare och mer sammanhållen. Nu ska vi ha tre vårdgivare som var och en har ansvar för hela patientens väg genom behandlingen. Samtidigt ökar vi antalet strålacceleratorer. I dag är de tolv men vi planerar att ha 16 i länet, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Strålbehandlingen ska utföras av Södersjukhuset, Nya Karolinska Solna och Capio S:t Görans sjukhus, som kommer att använda de strålbunkrar som Radiumhemmet i Solna har använt. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om Alliansens förslag den 21 mars. Förslaget bygger på en utredning om vilket behov som cancervården har i framtiden.

– Vi räknar med att öka kapaciteten så att vi täcker behoven för de kommande 10–15 åren. Förändringarna utgår från den nationella cancerstrategin som säger att vården ska vara sammanhållen runt varje patient så långt det går. Patientsäkerheten ökar när den som har cancer inte behöver byta vårdgivare för att få strålbehandling, säger Ella Bohlin.

 

Utredningen och förslaget till beslut: Förändrad organisation för strålbehandling i Stockholms läns landsting (PDF) >>


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin