Stockholm får ett nät av pendelbåtar

Snabbgående pendelbåt. Foto: SSPA

Pressmeddelande
Stockholm den 23 maj 2014

Nu kommer beslutet om en ny båtlinje mellan Ekerö och Stockholms city. Dessutom kommer pendelbåtar att gå mellan Solna strand och Årstadal samt mellan Kungsholmstorg, Söder mälarstrand och Klara mälarstrand. Ett nät av pendelbåtar på Stockholms vattenvägar kommer att växa fram under de närmaste åren.

Karl Henriksson (KD). Foto: Scharlotte Peppare– Jag är jätteglad över att Kristdemokraternas pendelbåtspolitik för Mälaren och Saltsjön nu omfattas av hela Alliansen. När nu trafiknämnden beslutar enligt vårt förslag kan vi gå vidare och upphandla båttrafiken, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Trafiknämnden fattar beslut om trafikplikt på pendelbåtslinjerna den 3 juni. Tidigare i vår kom beslut om Ulvsunda-Södersjukhuset och Norr mälarstrand-Söder mälarstrand. Sedan tidigare har SL pendelbåtslinjen Sjövägen mellan Frihamnen och Nybroplan. Dessutom har Djurgårdsfärjan blivit en del av SL:s taxesystem.

– Nästa naturliga steg är att pröva eldrivna, snabbgående båtar mellan Ekerö och Stockholm city. Eftersom det här främst handlar om arbetspendling är det viktigt att restiderna är korta och att framdrivningen är miljövänlig, säger Karl Henriksson.

Alliansens pendelbåtsnät beräknas kunna avlasta trafiken till lands när bland annat Slussen byggs om.

– Vi ser början på ett nytt tänk för kollektivtrafiken i Stockholm, där vi med modern teknik kan utnyttja stadens naturliga vattenvägar för att få ett effektivt resande i Stockholms län, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin