Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inriktat på diabetes hos barn. Centret kommer att öppna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i nära anslutning till sjukhusets barndiabetesmottagning.

– Centret kommer att stärka kunskapen och kompetensen om barndiabetes inom hälso- och sjukvården. Diabetes är en livslång sjukdom och barn är en särskilt skör grupp. Därför är den här satsningen som möjliggör ett mer kvalificerat omhändertagande och bättre vård för barn med diabetes väldigt efterlängtad, säger Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingsråd.

Varje år får ca 800 barn diabetes typ 1 i Sverige. I Stockholms läns landsting lever 1440 barn med diabetes. Ett team bestående av specialistläkare, diabetessjuksköterskor, dietister, kuratorer och fysioterapeuter som alla har djup kunskap om barndiabetes ska knytas till verksamheten. Särskilt fokus kommer att läggas på med diabetes som också har ADHD eller en autismspektrumdiagnos.

– Vi vet att det kan vara en stor utmaning för barn med ADHD att följa särskilda rutiner kring mat och behandling och därför är den här inriktningen väldigt viktig för att vården kring de här barnen ska fungera, säger Ella Bohlin (KD).

Kunskapscentret kommer att sammanställa och utvärdera aktuell kunskap och forskning om barndiabetes. För att öka kunskapen om sjukdomen kommer centret sprida informationen vidare genom bland annat undervisning och hemsidor. Visionen är även att centret ska bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Satsningen har sin grund i Alliansens budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden för 2018.


Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer