Stockholm får Sveriges första specialistsjukhus för diabetes

Insulinspruta för person med diabetes. Foto: Charlie P Clark Photography (CC BY-SA)

Äntligen får personer med diabetes ett specialistsjukhus! Stockholms läns landsting har genom sin budget för 2014 bestämt att det ska ligga i Stockholm och sammanföra forskning, hjälpmedel och vård för de 97 000 personer i länet som lever med diabetes.

Behandlingen av diabetes har under årens lopp brottats med okunskap och en oförmåga att ge människor med diagnosen den hjälp de behöver. Tack och lov har forskningen gjort stora framsteg. Från att för några hundra år sedan ha uppmanat diabetiker att äta socker för att bli av med sina besvär har läkarvetenskapen tagit fram dieter och mer ändamålsenliga behandlingar. 1921 uppfanns insulinet, vilket har räddat livet på hundratusentals människor.

I Sverige har vi länge saknat ett specialiserat center för forskning, diagnos och behandling. Den ökade kunskapen om sjukdomen har också lärt oss att det sannolikt handlar om en hel grupp sjukdomar som samlats under diagnosen diabetes. Dessa yttrar sig olika mellan patienter och behandlingen måste därför individualiseras på ett helt annat sätt än vad som är fallet inom vården i dag.

Vi behöver öka förståelsen för orsakerna till diabetes och utveckla ännu bättre behandlingsmetoder. Vi vet också att informationen som personer med diabetes får kan variera väldigt mycket beroende på vilka läkare de möter. Det finns mer att göra för att förebygga, bota och lindra, så att människor med sjukdomen, inte minst barn och unga, kan leva ännu bättre liv.

Fem procent av männen och tre procent av kvinnorna i Stockholms län har diabetes. Varje år får 150 nya barn under 18 år diabetes typ 1. I dag finns ungefär 1 300 barn och unga med typ 1-diabetes i Stockholm, och förekomsten ökar med stigande ålder. Risken för barn att drabbas av diabetes har fördubblats sedan 1970-talet. De kommande åren förväntas antalet personer med diabetes öka, på grund av att både andelen äldre och andelen överviktiga ökar.

Det nya specialistsjukhuset med profilen internmedicin med diabetes finns med i landstingets budget för nästa år. Det knyter an till Stockholms tradition av framgångsrik medicinsk forskning och kommer att betyda oerhört mycket för diabetesforskningen i landet. De liknande sjukhus som redan finns i andra delar av världen har visat på goda resultat, och vår förhoppning är att vi ska nå nya kunskapsnivåer kring sjukdomen även här.

Redan för ett par år sedan var Kristdemokraterna överens med patientföreningen i Stockholm om tanken på att skapa ett diabetessjukhus i vår region. Det är glädjande att det nu blir verklighet. De första patienterna kan troligtvis tas emot om tre till fyra år. De lokaler som kommer att bli aktuella ligger i anslutning till antingen Sollentuna sjukhus, Enskede sjukhus eller Sabbatsbergs sjukhus.

Stockholms diabetesvård kan bli bättre. När behoven ökar av en sammanhållen vård är det viktigt att en storstad som Stockholm har ett centrum där forskare, vårdgivare och patienter kan mötas. Vi ser fram emot att inom kort kunna se det nya specialistsjukhuset ta emot sina första patienter.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer