Stockholm får Sveriges första specialistsjukhus för diabetes

Insulinspruta för person med diabetes. Foto: Charlie P Clark Photography (CC BY-SA)

Äntligen får personer med diabetes ett specialistsjukhus! Stockholms läns landsting har genom sin budget för 2014 bestämt att det ska ligga i Stockholm och sammanföra forskning, hjälpmedel och vård för de 97 000 personer i länet som lever med diabetes.

Behandlingen av diabetes har under årens lopp brottats med okunskap och en oförmåga att ge människor med diagnosen den hjälp de behöver. Tack och lov har forskningen gjort stora framsteg. Från att för några hundra år sedan ha uppmanat diabetiker att äta socker för att bli av med sina besvär har läkarvetenskapen tagit fram dieter och mer ändamålsenliga behandlingar. 1921 uppfanns insulinet, vilket har räddat livet på hundratusentals människor.

I Sverige har vi länge saknat ett specialiserat center för forskning, diagnos och behandling. Den ökade kunskapen om sjukdomen har också lärt oss att det sannolikt handlar om en hel grupp sjukdomar som samlats under diagnosen diabetes. Dessa yttrar sig olika mellan patienter och behandlingen måste därför individualiseras på ett helt annat sätt än vad som är fallet inom vården i dag.

Vi behöver öka förståelsen för orsakerna till diabetes och utveckla ännu bättre behandlingsmetoder. Vi vet också att informationen som personer med diabetes får kan variera väldigt mycket beroende på vilka läkare de möter. Det finns mer att göra för att förebygga, bota och lindra, så att människor med sjukdomen, inte minst barn och unga, kan leva ännu bättre liv.

Fem procent av männen och tre procent av kvinnorna i Stockholms län har diabetes. Varje år får 150 nya barn under 18 år diabetes typ 1. I dag finns ungefär 1 300 barn och unga med typ 1-diabetes i Stockholm, och förekomsten ökar med stigande ålder. Risken för barn att drabbas av diabetes har fördubblats sedan 1970-talet. De kommande åren förväntas antalet personer med diabetes öka, på grund av att både andelen äldre och andelen överviktiga ökar.

Det nya specialistsjukhuset med profilen internmedicin med diabetes finns med i landstingets budget för nästa år. Det knyter an till Stockholms tradition av framgångsrik medicinsk forskning och kommer att betyda oerhört mycket för diabetesforskningen i landet. De liknande sjukhus som redan finns i andra delar av världen har visat på goda resultat, och vår förhoppning är att vi ska nå nya kunskapsnivåer kring sjukdomen även här.

Redan för ett par år sedan var Kristdemokraterna överens med patientföreningen i Stockholm om tanken på att skapa ett diabetessjukhus i vår region. Det är glädjande att det nu blir verklighet. De första patienterna kan troligtvis tas emot om tre till fyra år. De lokaler som kommer att bli aktuella ligger i anslutning till antingen Sollentuna sjukhus, Enskede sjukhus eller Sabbatsbergs sjukhus.

Stockholms diabetesvård kan bli bättre. När behoven ökar av en sammanhållen vård är det viktigt att en storstad som Stockholm har ett centrum där forskare, vårdgivare och patienter kan mötas. Vi ser fram emot att inom kort kunna se det nya specialistsjukhuset ta emot sina första patienter.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin