Stockholm får Sveriges första specialistsjukhus för diabetes

Insulinspruta för person med diabetes. Foto: Charlie P Clark Photography (CC BY-SA)

Äntligen får personer med diabetes ett specialistsjukhus! Stockholms läns landsting har genom sin budget för 2014 bestämt att det ska ligga i Stockholm och sammanföra forskning, hjälpmedel och vård för de 97 000 personer i länet som lever med diabetes.

Behandlingen av diabetes har under årens lopp brottats med okunskap och en oförmåga att ge människor med diagnosen den hjälp de behöver. Tack och lov har forskningen gjort stora framsteg. Från att för några hundra år sedan ha uppmanat diabetiker att äta socker för att bli av med sina besvär har läkarvetenskapen tagit fram dieter och mer ändamålsenliga behandlingar. 1921 uppfanns insulinet, vilket har räddat livet på hundratusentals människor.

I Sverige har vi länge saknat ett specialiserat center för forskning, diagnos och behandling. Den ökade kunskapen om sjukdomen har också lärt oss att det sannolikt handlar om en hel grupp sjukdomar som samlats under diagnosen diabetes. Dessa yttrar sig olika mellan patienter och behandlingen måste därför individualiseras på ett helt annat sätt än vad som är fallet inom vården i dag.

Vi behöver öka förståelsen för orsakerna till diabetes och utveckla ännu bättre behandlingsmetoder. Vi vet också att informationen som personer med diabetes får kan variera väldigt mycket beroende på vilka läkare de möter. Det finns mer att göra för att förebygga, bota och lindra, så att människor med sjukdomen, inte minst barn och unga, kan leva ännu bättre liv.

Fem procent av männen och tre procent av kvinnorna i Stockholms län har diabetes. Varje år får 150 nya barn under 18 år diabetes typ 1. I dag finns ungefär 1 300 barn och unga med typ 1-diabetes i Stockholm, och förekomsten ökar med stigande ålder. Risken för barn att drabbas av diabetes har fördubblats sedan 1970-talet. De kommande åren förväntas antalet personer med diabetes öka, på grund av att både andelen äldre och andelen överviktiga ökar.

Det nya specialistsjukhuset med profilen internmedicin med diabetes finns med i landstingets budget för nästa år. Det knyter an till Stockholms tradition av framgångsrik medicinsk forskning och kommer att betyda oerhört mycket för diabetesforskningen i landet. De liknande sjukhus som redan finns i andra delar av världen har visat på goda resultat, och vår förhoppning är att vi ska nå nya kunskapsnivåer kring sjukdomen även här.

Redan för ett par år sedan var Kristdemokraterna överens med patientföreningen i Stockholm om tanken på att skapa ett diabetessjukhus i vår region. Det är glädjande att det nu blir verklighet. De första patienterna kan troligtvis tas emot om tre till fyra år. De lokaler som kommer att bli aktuella ligger i anslutning till antingen Sollentuna sjukhus, Enskede sjukhus eller Sabbatsbergs sjukhus.

Stockholms diabetesvård kan bli bättre. När behoven ökar av en sammanhållen vård är det viktigt att en storstad som Stockholm har ett centrum där forskare, vårdgivare och patienter kan mötas. Vi ser fram emot att inom kort kunna se det nya specialistsjukhuset ta emot sina första patienter.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin