Stockholm får Sveriges första specialistsjukhus för diabetes

Insulinspruta för person med diabetes. Foto: Charlie P Clark Photography (CC BY-SA)

Äntligen får personer med diabetes ett specialistsjukhus! Stockholms läns landsting har genom sin budget för 2014 bestämt att det ska ligga i Stockholm och sammanföra forskning, hjälpmedel och vård för de 97 000 personer i länet som lever med diabetes.

Behandlingen av diabetes har under årens lopp brottats med okunskap och en oförmåga att ge människor med diagnosen den hjälp de behöver. Tack och lov har forskningen gjort stora framsteg. Från att för några hundra år sedan ha uppmanat diabetiker att äta socker för att bli av med sina besvär har läkarvetenskapen tagit fram dieter och mer ändamålsenliga behandlingar. 1921 uppfanns insulinet, vilket har räddat livet på hundratusentals människor.

I Sverige har vi länge saknat ett specialiserat center för forskning, diagnos och behandling. Den ökade kunskapen om sjukdomen har också lärt oss att det sannolikt handlar om en hel grupp sjukdomar som samlats under diagnosen diabetes. Dessa yttrar sig olika mellan patienter och behandlingen måste därför individualiseras på ett helt annat sätt än vad som är fallet inom vården i dag.

Vi behöver öka förståelsen för orsakerna till diabetes och utveckla ännu bättre behandlingsmetoder. Vi vet också att informationen som personer med diabetes får kan variera väldigt mycket beroende på vilka läkare de möter. Det finns mer att göra för att förebygga, bota och lindra, så att människor med sjukdomen, inte minst barn och unga, kan leva ännu bättre liv.

Fem procent av männen och tre procent av kvinnorna i Stockholms län har diabetes. Varje år får 150 nya barn under 18 år diabetes typ 1. I dag finns ungefär 1 300 barn och unga med typ 1-diabetes i Stockholm, och förekomsten ökar med stigande ålder. Risken för barn att drabbas av diabetes har fördubblats sedan 1970-talet. De kommande åren förväntas antalet personer med diabetes öka, på grund av att både andelen äldre och andelen överviktiga ökar.

Det nya specialistsjukhuset med profilen internmedicin med diabetes finns med i landstingets budget för nästa år. Det knyter an till Stockholms tradition av framgångsrik medicinsk forskning och kommer att betyda oerhört mycket för diabetesforskningen i landet. De liknande sjukhus som redan finns i andra delar av världen har visat på goda resultat, och vår förhoppning är att vi ska nå nya kunskapsnivåer kring sjukdomen även här.

Redan för ett par år sedan var Kristdemokraterna överens med patientföreningen i Stockholm om tanken på att skapa ett diabetessjukhus i vår region. Det är glädjande att det nu blir verklighet. De första patienterna kan troligtvis tas emot om tre till fyra år. De lokaler som kommer att bli aktuella ligger i anslutning till antingen Sollentuna sjukhus, Enskede sjukhus eller Sabbatsbergs sjukhus.

Stockholms diabetesvård kan bli bättre. När behoven ökar av en sammanhållen vård är det viktigt att en storstad som Stockholm har ett centrum där forskare, vårdgivare och patienter kan mötas. Vi ser fram emot att inom kort kunna se det nya specialistsjukhuset ta emot sina första patienter.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin