Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära bättre möjligheter att följa vården och säkerställa att vårdgivarna använder de mest kostnadseffektiva läkemedlen.

Pressmeddelande
Moderaterna i Stockholms läns landsting
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting
Tisdagen den 31 januari 2017

– För oss är det självklart att kvalitet och tillgänglighet ska vara ledorden för hela sjukvården. Vårdvalen har både kortat väntetider och vårdköer. Framför allt har vi kunnat öka tillgängligheten för patienterna. Oavsett vem som bedriver vården i Stockholms län ska den vara effektiv och ske utifrån patientens behov. Valfrihet står alltid i fokus i ett Alliansstyrt landsting. En ökad geografisk spridning möjliggör också en mer jämlik vård, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kroniska sjukdomar.

Inom den specialiserade reumatologin pågår många utvecklingsarbeten. Landstingets nya centrum för reumatologi har i uppdrag att utveckla nya arbetsmetoder. Avtalet kan revideras varje år vilket är bra inom vårdområden med hög förändringstakt såsom reumatologi, där nya moderna läkemedel och arbetsmetoder utvecklas och introduceras. Att införa ”vårdval specialiserad reumatologi” är en del av planen för framtidens hälso- och sjukvård, där vård flyttas ut från akutsjukhusen och närmare invånarna.

– Jag är mycket glad att vi äntligen har kunnat landa i vårdval för den specialiserade reumatologin. Vi ser ett ökat behov av reumatologisk specialistvård i Stockholm och införandet av vårdval innebär förbättrad tillgänglighet för patienterna då fler aktörer ges möjlighet att etablera sig inom vårdområdet. Dessutom innebär vårdvalet att vi får en god kontinuitet, vilket särskilt gynnar patienter med kroniska sjukdomar, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin