Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära bättre möjligheter att följa vården och säkerställa att vårdgivarna använder de mest kostnadseffektiva läkemedlen.

Pressmeddelande
Moderaterna i Stockholms läns landsting
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting
Tisdagen den 31 januari 2017

– För oss är det självklart att kvalitet och tillgänglighet ska vara ledorden för hela sjukvården. Vårdvalen har både kortat väntetider och vårdköer. Framför allt har vi kunnat öka tillgängligheten för patienterna. Oavsett vem som bedriver vården i Stockholms län ska den vara effektiv och ske utifrån patientens behov. Valfrihet står alltid i fokus i ett Alliansstyrt landsting. En ökad geografisk spridning möjliggör också en mer jämlik vård, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kroniska sjukdomar.

Inom den specialiserade reumatologin pågår många utvecklingsarbeten. Landstingets nya centrum för reumatologi har i uppdrag att utveckla nya arbetsmetoder. Avtalet kan revideras varje år vilket är bra inom vårdområden med hög förändringstakt såsom reumatologi, där nya moderna läkemedel och arbetsmetoder utvecklas och introduceras. Att införa ”vårdval specialiserad reumatologi” är en del av planen för framtidens hälso- och sjukvård, där vård flyttas ut från akutsjukhusen och närmare invånarna.

– Jag är mycket glad att vi äntligen har kunnat landa i vårdval för den specialiserade reumatologin. Vi ser ett ökat behov av reumatologisk specialistvård i Stockholm och införandet av vårdval innebär förbättrad tillgänglighet för patienterna då fler aktörer ges möjlighet att etablera sig inom vårdområdet. Dessutom innebär vårdvalet att vi får en god kontinuitet, vilket särskilt gynnar patienter med kroniska sjukdomar, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin