Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära bättre möjligheter att följa vården och säkerställa att vårdgivarna använder de mest kostnadseffektiva läkemedlen.

Pressmeddelande
Moderaterna i Stockholms läns landsting
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting
Tisdagen den 31 januari 2017

– För oss är det självklart att kvalitet och tillgänglighet ska vara ledorden för hela sjukvården. Vårdvalen har både kortat väntetider och vårdköer. Framför allt har vi kunnat öka tillgängligheten för patienterna. Oavsett vem som bedriver vården i Stockholms län ska den vara effektiv och ske utifrån patientens behov. Valfrihet står alltid i fokus i ett Alliansstyrt landsting. En ökad geografisk spridning möjliggör också en mer jämlik vård, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kroniska sjukdomar.

Inom den specialiserade reumatologin pågår många utvecklingsarbeten. Landstingets nya centrum för reumatologi har i uppdrag att utveckla nya arbetsmetoder. Avtalet kan revideras varje år vilket är bra inom vårdområden med hög förändringstakt såsom reumatologi, där nya moderna läkemedel och arbetsmetoder utvecklas och introduceras. Att införa ”vårdval specialiserad reumatologi” är en del av planen för framtidens hälso- och sjukvård, där vård flyttas ut från akutsjukhusen och närmare invånarna.

– Jag är mycket glad att vi äntligen har kunnat landa i vårdval för den specialiserade reumatologin. Vi ser ett ökat behov av reumatologisk specialistvård i Stockholm och införandet av vårdval innebär förbättrad tillgänglighet för patienterna då fler aktörer ges möjlighet att etablera sig inom vårdområdet. Dessutom innebär vårdvalet att vi får en god kontinuitet, vilket särskilt gynnar patienter med kroniska sjukdomar, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer