Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära bättre möjligheter att följa vården och säkerställa att vårdgivarna använder de mest kostnadseffektiva läkemedlen.

Pressmeddelande
Moderaterna i Stockholms läns landsting
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting
Tisdagen den 31 januari 2017

– För oss är det självklart att kvalitet och tillgänglighet ska vara ledorden för hela sjukvården. Vårdvalen har både kortat väntetider och vårdköer. Framför allt har vi kunnat öka tillgängligheten för patienterna. Oavsett vem som bedriver vården i Stockholms län ska den vara effektiv och ske utifrån patientens behov. Valfrihet står alltid i fokus i ett Alliansstyrt landsting. En ökad geografisk spridning möjliggör också en mer jämlik vård, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kroniska sjukdomar.

Inom den specialiserade reumatologin pågår många utvecklingsarbeten. Landstingets nya centrum för reumatologi har i uppdrag att utveckla nya arbetsmetoder. Avtalet kan revideras varje år vilket är bra inom vårdområden med hög förändringstakt såsom reumatologi, där nya moderna läkemedel och arbetsmetoder utvecklas och introduceras. Att införa ”vårdval specialiserad reumatologi” är en del av planen för framtidens hälso- och sjukvård, där vård flyttas ut från akutsjukhusen och närmare invånarna.

– Jag är mycket glad att vi äntligen har kunnat landa i vårdval för den specialiserade reumatologin. Vi ser ett ökat behov av reumatologisk specialistvård i Stockholm och införandet av vårdval innebär förbättrad tillgänglighet för patienterna då fler aktörer ges möjlighet att etablera sig inom vårdområdet. Dessutom innebär vårdvalet att vi får en god kontinuitet, vilket särskilt gynnar patienter med kroniska sjukdomar, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin