Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära bättre möjligheter att följa vården och säkerställa att vårdgivarna använder de mest kostnadseffektiva läkemedlen.

Pressmeddelande
Moderaterna i Stockholms läns landsting
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting
Tisdagen den 31 januari 2017

– För oss är det självklart att kvalitet och tillgänglighet ska vara ledorden för hela sjukvården. Vårdvalen har både kortat väntetider och vårdköer. Framför allt har vi kunnat öka tillgängligheten för patienterna. Oavsett vem som bedriver vården i Stockholms län ska den vara effektiv och ske utifrån patientens behov. Valfrihet står alltid i fokus i ett Alliansstyrt landsting. En ökad geografisk spridning möjliggör också en mer jämlik vård, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kroniska sjukdomar.

Inom den specialiserade reumatologin pågår många utvecklingsarbeten. Landstingets nya centrum för reumatologi har i uppdrag att utveckla nya arbetsmetoder. Avtalet kan revideras varje år vilket är bra inom vårdområden med hög förändringstakt såsom reumatologi, där nya moderna läkemedel och arbetsmetoder utvecklas och introduceras. Att införa ”vårdval specialiserad reumatologi” är en del av planen för framtidens hälso- och sjukvård, där vård flyttas ut från akutsjukhusen och närmare invånarna.

– Jag är mycket glad att vi äntligen har kunnat landa i vårdval för den specialiserade reumatologin. Vi ser ett ökat behov av reumatologisk specialistvård i Stockholm och införandet av vårdval innebär förbättrad tillgänglighet för patienterna då fler aktörer ges möjlighet att etablera sig inom vårdområdet. Dessutom innebär vårdvalet att vi får en god kontinuitet, vilket särskilt gynnar patienter med kroniska sjukdomar, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin