Stockholm får vårdval till sjukgymnastik

– Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har länge drivit frågan att landstinget ska erbjuda vårdvalet för specialiserad sjukgymnastik. I dag fattades beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden att så också blir fallet säger Stig Nyman (KD) äldre och rehabiliteringslandstingsråd.

– Från och med idag ställs tydliga krav på kompetens. I nuvarande vårdavtal saknas de kraven. Med en formaliserad och hög kompetens, där den specialiserade inriktningen tydligt framgår, blir vårdval specialiserad sjukgymnastik ett tydligare primärval med en högre kvalité för patienten jämfört med idag.

– Ett enhetligt system för beskrivning av besök och åtgärder införs, inkluderande krav på diagnosregistrering motsvarande de nationella föreskrifterna. Även en enhetlig ersättningsmodell införs. De nuvarande avtalen är bara besöks- och åtgärdsbeskrivningar och därmed mycket olika.

– Dessutom kommer kravet på att minst tre sjukgymnaster ska finnas på mottagningarna förtydligas gentemot nuvarande avtal.

För mer information
Stig Nyman
Landstingsråd
mobil. 070-372 34 05

Mats Reimbertsson
Pressekreterare
mobil. 070-737 45 52

Fakta:
Rehabilitering innebär insatser som bidrar till att en person med förvärvad funktionsnedsättning återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga. Rehabilitering står för tidiga, samordnade insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Öppenvårdsrehabilitering finns i närsjukvården inom primärvården som primärvårdsrehabilitering, stroketeam, kiropraktik samt som sjukgymnastik i vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL) och enligt Lag om ersättning för sjukgymnastik (LOS).


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin