Stockholm får vårdval till sjukgymnastik

– Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har länge drivit frågan att landstinget ska erbjuda vårdvalet för specialiserad sjukgymnastik. I dag fattades beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden att så också blir fallet säger Stig Nyman (KD) äldre och rehabiliteringslandstingsråd.

– Från och med idag ställs tydliga krav på kompetens. I nuvarande vårdavtal saknas de kraven. Med en formaliserad och hög kompetens, där den specialiserade inriktningen tydligt framgår, blir vårdval specialiserad sjukgymnastik ett tydligare primärval med en högre kvalité för patienten jämfört med idag.

– Ett enhetligt system för beskrivning av besök och åtgärder införs, inkluderande krav på diagnosregistrering motsvarande de nationella föreskrifterna. Även en enhetlig ersättningsmodell införs. De nuvarande avtalen är bara besöks- och åtgärdsbeskrivningar och därmed mycket olika.

– Dessutom kommer kravet på att minst tre sjukgymnaster ska finnas på mottagningarna förtydligas gentemot nuvarande avtal.

För mer information
Stig Nyman
Landstingsråd
mobil. 070-372 34 05

Mats Reimbertsson
Pressekreterare
mobil. 070-737 45 52

Fakta:
Rehabilitering innebär insatser som bidrar till att en person med förvärvad funktionsnedsättning återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga. Rehabilitering står för tidiga, samordnade insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Öppenvårdsrehabilitering finns i närsjukvården inom primärvården som primärvårdsrehabilitering, stroketeam, kiropraktik samt som sjukgymnastik i vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL) och enligt Lag om ersättning för sjukgymnastik (LOS).


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin