Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm är först ut med specialmottagningar för denna grupp som ökar i antal. Upp emot 400 000 svenskar lider av syndromet. Att få andningsuppehåll är ett allvarligt tillstånd som leder till syrebrist och dagtrötthet med inskränkt livskvalitet.

Pressmeddelande
26 februari 2018

Det nya uppdraget innebär att patientens alla vårdkontakter, från utredning, till behandling och uppföljning samlas hos en och samma vårdgivare. Patienterna kommer få en patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt.

– Vården kommer bli mer enhetlig och väntetiderna minska. En stor fördel är att vi samlar kompetensen kring patienten och att mottagningarnas ansvar för patientens hela utredning och behandling blir tydligare. Patientsäkerheten kommer öka och det blir enklare att följa upp vården, säger Ella Bohlin (KD) barn- och äldrelandstingsråd.

I dag är vården för patienterna spridda på ett antal olika vårdområden och former. För att det ska bli mer sammanhållet kommer bland annat utredning och behandling som tidigare tagits om hand av mottagningar inom vårdvalet för klinisk fysiologi att flyttas över till de nya specialistmottagningarna.

– Allt fler patienter efterfrågar digitala lösningar. Därför ska mottagningarna ha övervakning via digital teknik. Patienterna kan också vara uppkopplade hemifrån för att registrera sömnmönster och andningsuppehåll. Vårdgivarna kan då följa patientens tillstånd i realtid. Där ett steg i arbetet med att göra vården mer patientnära säger Ella Bohlin (KD).

Patienterna behandlas med andningsmasker, så kallade CPAP eller Bi PAP som hjälper patienten andas lugnt hela natten. Vid lättare apné kan en antiapneskena användas, som är en sorts bettskena till natten.

Genom en ny ersättningsmodell, där verksamheten ersätts för en hel vårdepisod hoppas man att patientens väg genom vården ska bli smidigare och mer patientsäker, samt att incitamenten för innovationer inom verksamheten ska öka.

Avtalet med mottagningarna ska gälla från den 1 januari 2019.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer