Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en egen. I nästa års budget tillförs ytterligare en halv miljard kronor för att i snabbare takt korta vårdköerna i Stockholms län, både på husläkarmottagningarna och på akutsjukhusen. 

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
14 november 2017

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare– Sjukvården i Sverige i dag mår inte bra. Genom satsningen ger vi vårdgivarna en extra morot att leva upp till vårdgarantin vilket kommer korta köerna i Stockholm. Som ett led i detta får akutsjukhusen utökade resurser. Patienter inom cancervården och barnsjukvården är prioriterade. Patienter har rätt att få vård i tid, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd och gruppledare.

– Stockholm har kortare vårdköer än stora delar av landet, men för mig är varje patient som står i en vårdkö, en för mycket. Tack vare en stark ekonomi kan vi nu införa en egen kömiljard nästa år och korta köerna snabbare. Stockholmarna ska fortsätta ha Sveriges mest tillgängliga sjukvård, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och gruppledare.

– Stockholmarna ska ha tillgång till vård i tid och utifrån behov, oavsett om det är planerat eller akut. En viktig del av en trygg och modern vård är att bygga ut primärvården och med den här satsningen får husläkarna långsiktigt bättre förutsättningar att hjälpa patienterna i Stockholms län. Samtidigt gör vi en insats för att korta köer till akutsjukvård, så att de som behöver sjukhusbehandling kan få den i tid, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

– Tillgängligheten är den svenska vårdens sorgebarn, och att utvecklingen går åt fel håll i hela Sverige visar att det behövs nationella samordnande insatser för att stärka primärvården, personalförsörjningen och minska köerna. Det är därför anmärkningsvärt att den rödgröna regeringen i tre års tid reducerat hela sin sjukvårdspolitik till utredningar och att recensera vården i Stockholm. Vården behöver en alliansregering, säger Gustav Hemming (C) landstingsråd och gruppledare.

 

Fakta om satsningen:

Sammanlagt tillförs ytterligare en halv miljard kronor i 2018 års budget för att förkorta köerna både på husläkarmottagningarna och på akutsjukhusen.

· 160 miljoner tillförs husläkarmottagningarna för att stärka vårdgivarnas incitament att leva upp till vårdgarantin, och kan exempelvis handla om ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal eller webb-tidbokning. Detta ska bidra till en mer tillgänglig primärvård och på så sätt minska trycket på närakuter och akutmottagningar. Satsningen är långsiktig och sträcker sig över flera år.

· 340 miljoner tillförs akutsjukhusen för att åstadkomma en långsiktig nivåsänkning i köerna för besök och behandling. Ett arbete har påbörjats där sjukhusen aktivt samarbetar och hjälper varandra genom att erbjuda varandra avlastning där det för tillfället finns tillgänglig kapacitet. Det är dock inte tillräckligt för att korta köerna i så stor omfattning som Alliansen önskar. För att påskynda detta och korta köerna tillförs 340 miljoner som en engångsinsats. Prioriterade områden för att korta köerna är barnsjukvården och cancervård.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer