Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en egen. I nästa års budget tillförs ytterligare en halv miljard kronor för att i snabbare takt korta vårdköerna i Stockholms län, både på husläkarmottagningarna och på akutsjukhusen. 

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
14 november 2017

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare– Sjukvården i Sverige i dag mår inte bra. Genom satsningen ger vi vårdgivarna en extra morot att leva upp till vårdgarantin vilket kommer korta köerna i Stockholm. Som ett led i detta får akutsjukhusen utökade resurser. Patienter inom cancervården och barnsjukvården är prioriterade. Patienter har rätt att få vård i tid, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd och gruppledare.

– Stockholm har kortare vårdköer än stora delar av landet, men för mig är varje patient som står i en vårdkö, en för mycket. Tack vare en stark ekonomi kan vi nu införa en egen kömiljard nästa år och korta köerna snabbare. Stockholmarna ska fortsätta ha Sveriges mest tillgängliga sjukvård, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och gruppledare.

– Stockholmarna ska ha tillgång till vård i tid och utifrån behov, oavsett om det är planerat eller akut. En viktig del av en trygg och modern vård är att bygga ut primärvården och med den här satsningen får husläkarna långsiktigt bättre förutsättningar att hjälpa patienterna i Stockholms län. Samtidigt gör vi en insats för att korta köer till akutsjukvård, så att de som behöver sjukhusbehandling kan få den i tid, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

– Tillgängligheten är den svenska vårdens sorgebarn, och att utvecklingen går åt fel håll i hela Sverige visar att det behövs nationella samordnande insatser för att stärka primärvården, personalförsörjningen och minska köerna. Det är därför anmärkningsvärt att den rödgröna regeringen i tre års tid reducerat hela sin sjukvårdspolitik till utredningar och att recensera vården i Stockholm. Vården behöver en alliansregering, säger Gustav Hemming (C) landstingsråd och gruppledare.

 

Fakta om satsningen:

Sammanlagt tillförs ytterligare en halv miljard kronor i 2018 års budget för att förkorta köerna både på husläkarmottagningarna och på akutsjukhusen.

· 160 miljoner tillförs husläkarmottagningarna för att stärka vårdgivarnas incitament att leva upp till vårdgarantin, och kan exempelvis handla om ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal eller webb-tidbokning. Detta ska bidra till en mer tillgänglig primärvård och på så sätt minska trycket på närakuter och akutmottagningar. Satsningen är långsiktig och sträcker sig över flera år.

· 340 miljoner tillförs akutsjukhusen för att åstadkomma en långsiktig nivåsänkning i köerna för besök och behandling. Ett arbete har påbörjats där sjukhusen aktivt samarbetar och hjälper varandra genom att erbjuda varandra avlastning där det för tillfället finns tillgänglig kapacitet. Det är dock inte tillräckligt för att korta köerna i så stor omfattning som Alliansen önskar. För att påskynda detta och korta köerna tillförs 340 miljoner som en engångsinsats. Prioriterade områden för att korta köerna är barnsjukvården och cancervård.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin