Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län. Det beslutade landstinget under tisdagen.

Pressmeddelande
22 november 2017

Ella Bohlin (KD)– Vi vill förbättra omhändertagandet och kvaliteten i vården så att alla får hjälp på bästa möjliga sätt när de behöver det. Metoo-kampanjen har visat för alla hur vanligt det är att kvinnor utsätts för sexuella övergrepp, men alldeles för många går i dag utan att söka hjälp efter att de har blivit utsatta. Det ska vara tydligt var människor kan vända sig för att få hjälp, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

Sedan tidigare har Alliansen beslutat att upphandla mottagningarna för att följa lagen. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om formen, vilket betyder att mottagningarna blir föremål för vårdval inom landstinget.

– Vårdval är en bra upphandlingsform och bidrar till mångfald och valfrihet. De som uppfyller våra krav ska kunna starta en sex- och samlevnadsmottagning. Vi har sett att vårdval har gjort att fler har fått hjälp i tid och att stockholmarnas inflytande över sin egen vård har ökat. På det här sättet tar vi ännu ett steg för att öka kvaliteten och valfriheten i sjukvården, säger Ella Bohlin.

I dag finns två sex- och samlevnadsmottagningar i Stockholm: RFSU-kliniken vid Medborgarplatsen och kliniken vid Norra Bantorget som bedrivs av kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Nu ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta fram ett förfrågningsunderlag som politikerna senare fattar beslut om.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer