Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län. Det beslutade landstinget under tisdagen.

Pressmeddelande
22 november 2017

Ella Bohlin (KD)– Vi vill förbättra omhändertagandet och kvaliteten i vården så att alla får hjälp på bästa möjliga sätt när de behöver det. Metoo-kampanjen har visat för alla hur vanligt det är att kvinnor utsätts för sexuella övergrepp, men alldeles för många går i dag utan att söka hjälp efter att de har blivit utsatta. Det ska vara tydligt var människor kan vända sig för att få hjälp, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

Sedan tidigare har Alliansen beslutat att upphandla mottagningarna för att följa lagen. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om formen, vilket betyder att mottagningarna blir föremål för vårdval inom landstinget.

– Vårdval är en bra upphandlingsform och bidrar till mångfald och valfrihet. De som uppfyller våra krav ska kunna starta en sex- och samlevnadsmottagning. Vi har sett att vårdval har gjort att fler har fått hjälp i tid och att stockholmarnas inflytande över sin egen vård har ökat. På det här sättet tar vi ännu ett steg för att öka kvaliteten och valfriheten i sjukvården, säger Ella Bohlin.

I dag finns två sex- och samlevnadsmottagningar i Stockholm: RFSU-kliniken vid Medborgarplatsen och kliniken vid Norra Bantorget som bedrivs av kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Nu ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta fram ett förfrågningsunderlag som politikerna senare fattar beslut om.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

tai iwin