Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län. Det beslutade landstinget under tisdagen.

Pressmeddelande
22 november 2017

Ella Bohlin (KD)– Vi vill förbättra omhändertagandet och kvaliteten i vården så att alla får hjälp på bästa möjliga sätt när de behöver det. Metoo-kampanjen har visat för alla hur vanligt det är att kvinnor utsätts för sexuella övergrepp, men alldeles för många går i dag utan att söka hjälp efter att de har blivit utsatta. Det ska vara tydligt var människor kan vända sig för att få hjälp, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

Sedan tidigare har Alliansen beslutat att upphandla mottagningarna för att följa lagen. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om formen, vilket betyder att mottagningarna blir föremål för vårdval inom landstinget.

– Vårdval är en bra upphandlingsform och bidrar till mångfald och valfrihet. De som uppfyller våra krav ska kunna starta en sex- och samlevnadsmottagning. Vi har sett att vårdval har gjort att fler har fått hjälp i tid och att stockholmarnas inflytande över sin egen vård har ökat. På det här sättet tar vi ännu ett steg för att öka kvaliteten och valfriheten i sjukvården, säger Ella Bohlin.

I dag finns två sex- och samlevnadsmottagningar i Stockholm: RFSU-kliniken vid Medborgarplatsen och kliniken vid Norra Bantorget som bedrivs av kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Nu ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta fram ett förfrågningsunderlag som politikerna senare fattar beslut om.


”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer

19 miljoner ska ge fler avancerad vård i hemmet

50 nya vårdplatser ska öppna för patienter som är svårt sjuka och vårdas i hemmet. Under tisdagen beslutade Alliansen om 18,9 miljoner kronor f

Läs mer

Fetma, övervikt och droger bland gravida oroar

Ella Bohlin (KD) har ansvar för förlossningsvården i Stockholms län, och hon är orolig. Antalet som är gravida och överviktiga när de är gra

Läs mer

Alliansen stärker vården för unga demenssjuka

En ny högspecialiserad mottagning inriktad på demenssjukdomar öppnar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Nu stärks den specialiserade v

Läs mer

KD vill ha wi-fi i kollektivtrafiken

Foto: Ulo Maasing Olika operatörer ska få möjlighet att erbjuda wi-fi i SL-trafiken. Det föreslår Kristdemokraterna för att göra vardagen l

Läs mer

Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

tai iwin