Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla vården och göra den mer likartad.

Pressmeddelande
13 december 2017

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare– Graviditetsdiabetes innebär en stor hälsorisk, både för kvinnan och för barnet. Den här satsningen är efterlängtad och innebär att hälso- och sjukvården i Stockholm kommer bli bättre på att ta hand om den här snabbt växande patientgruppen. Att samla professionen kommer att innebära ett stort kunskapslyft, säger Ella Bohlin (KD) landstingsråd med ansvar för förlossningsvården.

Landstinget lägger 1,9 miljoner på satsningen i år. Under 2018 förlänger Alliansen projektet och skjuter till 2,2 miljoner ytterligare.

– Vi vill ge barn de bästa förutsättningarna i livet. Det innebär att vården före, efter och under en graviditet ska hålla hög kvalitet. Med satsningarna minskar vi riskerna för mamman att insjukna i typ 2-diabetes, samtidigt som vi minskar risken för att barnet ska födas för tidigt och drabbas av fetma senare i livet, säger Ella Bohlin.

Kvinnor med okomplicerad kostbehandlad graviditetsdiabetes har tidigare tagits om hand av mödravården. För att förbättra omhändertagandet skapar landstinget en särskild enhet, dit barnmorskor inom mödrahälsovården kan remittera patienter. Den nya enheten kommer att bemannas av barnmorskor med särskild kunskap om diabetes, sjukgymnast och dietist.

Personal som har regelbunden kontakt med patientgruppen, som obstetriker och dialektologer, ska också ta fram en gemensam policy för Stockholms län. Satsningen innebär att behandlingen av kvinnor som drabbas av graviditetsdiabetes förbättras och bli mer likartad i Stockholms läns landsting. Övervakningen av kvinnor som riskerar att drabbas av eller har drabbats av graviditetsdiabetes kommer att förbättras.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

tai iwin