Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla vården och göra den mer likartad.

Pressmeddelande
13 december 2017

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare– Graviditetsdiabetes innebär en stor hälsorisk, både för kvinnan och för barnet. Den här satsningen är efterlängtad och innebär att hälso- och sjukvården i Stockholm kommer bli bättre på att ta hand om den här snabbt växande patientgruppen. Att samla professionen kommer att innebära ett stort kunskapslyft, säger Ella Bohlin (KD) landstingsråd med ansvar för förlossningsvården.

Landstinget lägger 1,9 miljoner på satsningen i år. Under 2018 förlänger Alliansen projektet och skjuter till 2,2 miljoner ytterligare.

– Vi vill ge barn de bästa förutsättningarna i livet. Det innebär att vården före, efter och under en graviditet ska hålla hög kvalitet. Med satsningarna minskar vi riskerna för mamman att insjukna i typ 2-diabetes, samtidigt som vi minskar risken för att barnet ska födas för tidigt och drabbas av fetma senare i livet, säger Ella Bohlin.

Kvinnor med okomplicerad kostbehandlad graviditetsdiabetes har tidigare tagits om hand av mödravården. För att förbättra omhändertagandet skapar landstinget en särskild enhet, dit barnmorskor inom mödrahälsovården kan remittera patienter. Den nya enheten kommer att bemannas av barnmorskor med särskild kunskap om diabetes, sjukgymnast och dietist.

Personal som har regelbunden kontakt med patientgruppen, som obstetriker och dialektologer, ska också ta fram en gemensam policy för Stockholms län. Satsningen innebär att behandlingen av kvinnor som drabbas av graviditetsdiabetes förbättras och bli mer likartad i Stockholms läns landsting. Övervakningen av kvinnor som riskerar att drabbas av eller har drabbats av graviditetsdiabetes kommer att förbättras.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer