Stockholm ska garantera cancervård i världsklass

I dag skriver blivande specialister i onkologi på Svenska Dagbladets debattsida om cancervården vid Karolinska Universitetssjukhuset. De oroas över förändringar som initierats av ledningen för sjukhuset. Detta kopplat till att Karolinska inte har en budget i balans. Men när det gäller de ekonomiska förutsättningarna som Alliansen har beslutat om syftar de till en cancervård i världsklass. Förändringar får aldrig äventyra patienternas hälsa.

Svensk cancervård står sig väl i internationell jämförelse. Chanserna att överleva flera vanliga cancerformer har ökat under de senaste 15 åren. I Sverige är överlevnaden efter till exempel bröst-, lung- och tarmcancer högre än i båda våra grannländer Norge och Danmark.

De läkare under specialistutbildning som har skrivit debattartikeln oroar sig över neddragningar och beskriver en situation där budgeten för onkologisk vård (cancervård) i Stockholm ökar med två procent per år. Så här avslutas artikeln:

”Det enda alternativet är att landstingets politiker är öppna mot invånarna i Stockholms län, och upplyser dem om att vi inte längre har råd med en skattefinansierad cancervård i världsklass.”

Landstingets politiker har i budgeten för 2015 fattat beslut för att Stockholms län ska ha en skattefinansierad vård i världsklass. Siffran på två procent som hänvisas till i artikeln är inte hämtad från politiska beslut. Alliansen satsade 2014 på att räkna upp pengarna till hälso- och sjukvården i Stockholms län med 3,7 procent. För 2015 är satsningen ännu större: 4,1 procent. I kronor handlar det om en ökning med över två miljarder kronor. Anledningen till de två procentens ökning för den onkologiska vården är att den fördelningen sker på Karolinska Universitetssjukhuset.

Alliansen satsar mer än någonsin på sjukvården och cancer är en av de folksjukdomar som ges stort fokus i landstingets budget. Vi följer utvecklingen när det gäller vårdens kvalitet, och kostnader, för att förbättra för patienter och personal. Stockholm har en god cancervård, till stor del tack vare personalen, med en hög överlevnadsgrad. Vi politiker detaljstyr inte vårdens organisation, många beslut kommer även i fortsättningen att fattas av ledningen för respektive sjukhus som är de medicinska experterna. Det en god ordning. Oavsett var fördelningen av resurser sker finns dock en genuin strävan att fortsätta att ge bästa möjliga vård till patienter i Stockholms län.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för cancervården


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin