Stockholm ska garantera cancervård i världsklass

I dag skriver blivande specialister i onkologi på Svenska Dagbladets debattsida om cancervården vid Karolinska Universitetssjukhuset. De oroas över förändringar som initierats av ledningen för sjukhuset. Detta kopplat till att Karolinska inte har en budget i balans. Men när det gäller de ekonomiska förutsättningarna som Alliansen har beslutat om syftar de till en cancervård i världsklass. Förändringar får aldrig äventyra patienternas hälsa.

Svensk cancervård står sig väl i internationell jämförelse. Chanserna att överleva flera vanliga cancerformer har ökat under de senaste 15 åren. I Sverige är överlevnaden efter till exempel bröst-, lung- och tarmcancer högre än i båda våra grannländer Norge och Danmark.

De läkare under specialistutbildning som har skrivit debattartikeln oroar sig över neddragningar och beskriver en situation där budgeten för onkologisk vård (cancervård) i Stockholm ökar med två procent per år. Så här avslutas artikeln:

”Det enda alternativet är att landstingets politiker är öppna mot invånarna i Stockholms län, och upplyser dem om att vi inte längre har råd med en skattefinansierad cancervård i världsklass.”

Landstingets politiker har i budgeten för 2015 fattat beslut för att Stockholms län ska ha en skattefinansierad vård i världsklass. Siffran på två procent som hänvisas till i artikeln är inte hämtad från politiska beslut. Alliansen satsade 2014 på att räkna upp pengarna till hälso- och sjukvården i Stockholms län med 3,7 procent. För 2015 är satsningen ännu större: 4,1 procent. I kronor handlar det om en ökning med över två miljarder kronor. Anledningen till de två procentens ökning för den onkologiska vården är att den fördelningen sker på Karolinska Universitetssjukhuset.

Alliansen satsar mer än någonsin på sjukvården och cancer är en av de folksjukdomar som ges stort fokus i landstingets budget. Vi följer utvecklingen när det gäller vårdens kvalitet, och kostnader, för att förbättra för patienter och personal. Stockholm har en god cancervård, till stor del tack vare personalen, med en hög överlevnadsgrad. Vi politiker detaljstyr inte vårdens organisation, många beslut kommer även i fortsättningen att fattas av ledningen för respektive sjukhus som är de medicinska experterna. Det en god ordning. Oavsett var fördelningen av resurser sker finns dock en genuin strävan att fortsätta att ge bästa möjliga vård till patienter i Stockholms län.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för cancervården


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer