Stockholm ska garantera cancervård i världsklass

I dag skriver blivande specialister i onkologi på Svenska Dagbladets debattsida om cancervården vid Karolinska Universitetssjukhuset. De oroas över förändringar som initierats av ledningen för sjukhuset. Detta kopplat till att Karolinska inte har en budget i balans. Men när det gäller de ekonomiska förutsättningarna som Alliansen har beslutat om syftar de till en cancervård i världsklass. Förändringar får aldrig äventyra patienternas hälsa.

Svensk cancervård står sig väl i internationell jämförelse. Chanserna att överleva flera vanliga cancerformer har ökat under de senaste 15 åren. I Sverige är överlevnaden efter till exempel bröst-, lung- och tarmcancer högre än i båda våra grannländer Norge och Danmark.

De läkare under specialistutbildning som har skrivit debattartikeln oroar sig över neddragningar och beskriver en situation där budgeten för onkologisk vård (cancervård) i Stockholm ökar med två procent per år. Så här avslutas artikeln:

”Det enda alternativet är att landstingets politiker är öppna mot invånarna i Stockholms län, och upplyser dem om att vi inte längre har råd med en skattefinansierad cancervård i världsklass.”

Landstingets politiker har i budgeten för 2015 fattat beslut för att Stockholms län ska ha en skattefinansierad vård i världsklass. Siffran på två procent som hänvisas till i artikeln är inte hämtad från politiska beslut. Alliansen satsade 2014 på att räkna upp pengarna till hälso- och sjukvården i Stockholms län med 3,7 procent. För 2015 är satsningen ännu större: 4,1 procent. I kronor handlar det om en ökning med över två miljarder kronor. Anledningen till de två procentens ökning för den onkologiska vården är att den fördelningen sker på Karolinska Universitetssjukhuset.

Alliansen satsar mer än någonsin på sjukvården och cancer är en av de folksjukdomar som ges stort fokus i landstingets budget. Vi följer utvecklingen när det gäller vårdens kvalitet, och kostnader, för att förbättra för patienter och personal. Stockholm har en god cancervård, till stor del tack vare personalen, med en hög överlevnadsgrad. Vi politiker detaljstyr inte vårdens organisation, många beslut kommer även i fortsättningen att fattas av ledningen för respektive sjukhus som är de medicinska experterna. Det en god ordning. Oavsett var fördelningen av resurser sker finns dock en genuin strävan att fortsätta att ge bästa möjliga vård till patienter i Stockholms län.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för cancervården


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin