Stopp för ny upphandling av geriatrisk vård

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 november 2011

– Alliansen i Stockholms länslandsting har de senaste åren på ett framgångsrikt sätt stärkt valfriheten och kvaliteten inom äldrevården. För att bibehålla en ledande äldresjukvård beslutar idag Programberedningen för äldre och multisjuka att återremittera ärendet om upphandling av geriatrisk vård och be förvaltningen återkomma med ett förnyat ställningstagande avseende förfrågningsunderlaget säger Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd.

– Landstingsalliansen har förstått att modellen med prisupphandlingar inom geriatriken generellt inte fungerade helt som vi ville, med en kvalitetssäkrad modell kan vi erbjuda de äldre en bättre vårdtillvaro.
– Stockholmare är vana att välja. Det är inget de kommer att sluta med bara för att de blir äldre. Alla människor har olika behov och prioriteringar och det ska vi ständigt arbeta med att kunna möta med bra och trygga vårdalternativ.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin