Stopp för ny upphandling av geriatrisk vård

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 november 2011

– Alliansen i Stockholms länslandsting har de senaste åren på ett framgångsrikt sätt stärkt valfriheten och kvaliteten inom äldrevården. För att bibehålla en ledande äldresjukvård beslutar idag Programberedningen för äldre och multisjuka att återremittera ärendet om upphandling av geriatrisk vård och be förvaltningen återkomma med ett förnyat ställningstagande avseende förfrågningsunderlaget säger Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd.

– Landstingsalliansen har förstått att modellen med prisupphandlingar inom geriatriken generellt inte fungerade helt som vi ville, med en kvalitetssäkrad modell kan vi erbjuda de äldre en bättre vårdtillvaro.
– Stockholmare är vana att välja. Det är inget de kommer att sluta med bara för att de blir äldre. Alla människor har olika behov och prioriteringar och det ska vi ständigt arbeta med att kunna möta med bra och trygga vårdalternativ.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin