Stoppa den osunda konkurrensen inom båttrafiken!

– Landstingets skattesubvention av Waxholmsbolagets bidrar till en osund konkurrens mot privata rederier säger Stig Nyman, bitr. finanslandstingsråd.

– Kristdemokraterna vill ersätta dagens långsamma båtlinjer med expressbussar till och från knutpunkter i skärgården, tillexempel Stavsnäs och Vaxholm, Hummelmora och Sollenkroka. Därifrån ska sen små och effektiva pendelbåtar med hög turtäthet avgå. Detta kommer att minska den totala restiden och öka turtätheten i skärgården. Förändringen kommer att öppna marknaden för privata rederier och ge en levande skärgård till glädje för boende och besökande.

– Waxholmsbolaget ska så fort som möjligt uppgå i SL och därmed även SL Access. Istället ska landstingets kollektivtrafik till skärgården vara snabb, smidig och pålitlig. Skattesubventionen av Waxholmsbolagets turistkampanjer måste självfallet upphöra.

– Kristdemokraternas förslag är att snarast tillsätta en utredning för att genomföra vår vision om snabba och konkurrensneutrala förbindelser för skärgårdsborna under nästa mandatperiod.

För mer information:

Stig Nyman
Landstingsråd
mobil. 070-372 34 05

Mats Reimbertsson
Pressekreterare
mobil. 070-737 45 52


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin