Stor satsning på vården av barn med cancer

Vården av barn med cancer förstärks vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, vilket var ett viktigt vallöfte från Kristdemokraterna. Med 32 miljoner kronor mer ska antalet vårdplatser öka med 57 procent och vården ske mer integrerat.

Pressmeddelande
9 december 2015

Ella Bohlin (KD)– Vi har gett Karolinska Universitetssjukhuset uppdraget att förstärka vården av cancersjuka barn så att alla vårdas på specialiserade avdelningar för barnonkologi. Vi tar ansvar för att vård av svårt sjuka barn i Stockholms län sker på bästa sätt. Detta är högst prioriterat för såväl politiken som Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Jag är jätteglad att vi kan satsa på barnen och underlätta för familjer i en mycket utsatt situation, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för cancervården i Stockholms län.

Åtta nya vårdplatser kommer att öppna då barnsjukvården flyttar in i Nya Karolinska Solna nästa höst. Rekryteringen pågår just nu. Finansieringen av den här kapacitetsökningen sker genom en omfördelning av resurser inom Karolinska och inom ramen för sjukhusets omställningsavtal för åren 2016–2018.

– Barncancervården ska vara trygg. Det är viktigt att barnet och föräldrarna får vara delaktiga i vården och väl informerade om verksamhetsplanering som påverkar vården, säger Ella Bohlin.

Då de nya platserna öppnas kommer det att finnas 22 platser. Vård av 22 barn med cancer kräver nyanställning inom alla personalkategorier, framför allt av specialistsjuksköterskor.

– Omkring 100 barn diagnostiseras med cancer i vårt län varje år, men glädjande nog blir cancervården allt bättre och fler barn överlever. Vårt mål är att barnen ska få vård av högsta kvalitet, bästa möjliga bemötande och kunna känna så mycket trygghet som möjligt, säger Ella Bohlin.

 

Vallöfte från Ella Bohlin från 8 september 2014: Ge vården av cancersjuka barn de resurser som behövs >> 

Dagens Nyheter 12 november 2014: Platsgaranti för barn med cancer >>

SVT Nyheter Stockholm 8 december: Stor satsning på barnonkologin >>


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin