Stor satsning på vården av barn med cancer

Vården av barn med cancer förstärks vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, vilket var ett viktigt vallöfte från Kristdemokraterna. Med 32 miljoner kronor mer ska antalet vårdplatser öka med 57 procent och vården ske mer integrerat.

Pressmeddelande
9 december 2015

Ella Bohlin (KD)– Vi har gett Karolinska Universitetssjukhuset uppdraget att förstärka vården av cancersjuka barn så att alla vårdas på specialiserade avdelningar för barnonkologi. Vi tar ansvar för att vård av svårt sjuka barn i Stockholms län sker på bästa sätt. Detta är högst prioriterat för såväl politiken som Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Jag är jätteglad att vi kan satsa på barnen och underlätta för familjer i en mycket utsatt situation, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för cancervården i Stockholms län.

Åtta nya vårdplatser kommer att öppna då barnsjukvården flyttar in i Nya Karolinska Solna nästa höst. Rekryteringen pågår just nu. Finansieringen av den här kapacitetsökningen sker genom en omfördelning av resurser inom Karolinska och inom ramen för sjukhusets omställningsavtal för åren 2016–2018.

– Barncancervården ska vara trygg. Det är viktigt att barnet och föräldrarna får vara delaktiga i vården och väl informerade om verksamhetsplanering som påverkar vården, säger Ella Bohlin.

Då de nya platserna öppnas kommer det att finnas 22 platser. Vård av 22 barn med cancer kräver nyanställning inom alla personalkategorier, framför allt av specialistsjuksköterskor.

– Omkring 100 barn diagnostiseras med cancer i vårt län varje år, men glädjande nog blir cancervården allt bättre och fler barn överlever. Vårt mål är att barnen ska få vård av högsta kvalitet, bästa möjliga bemötande och kunna känna så mycket trygghet som möjligt, säger Ella Bohlin.

 

Vallöfte från Ella Bohlin från 8 september 2014: Ge vården av cancersjuka barn de resurser som behövs >> 

Dagens Nyheter 12 november 2014: Platsgaranti för barn med cancer >>

SVT Nyheter Stockholm 8 december: Stor satsning på barnonkologin >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin