Stor satsning på vården av barn med cancer

Vården av barn med cancer förstärks vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, vilket var ett viktigt vallöfte från Kristdemokraterna. Med 32 miljoner kronor mer ska antalet vårdplatser öka med 57 procent och vården ske mer integrerat.

Pressmeddelande
9 december 2015

Ella Bohlin (KD)– Vi har gett Karolinska Universitetssjukhuset uppdraget att förstärka vården av cancersjuka barn så att alla vårdas på specialiserade avdelningar för barnonkologi. Vi tar ansvar för att vård av svårt sjuka barn i Stockholms län sker på bästa sätt. Detta är högst prioriterat för såväl politiken som Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Jag är jätteglad att vi kan satsa på barnen och underlätta för familjer i en mycket utsatt situation, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för cancervården i Stockholms län.

Åtta nya vårdplatser kommer att öppna då barnsjukvården flyttar in i Nya Karolinska Solna nästa höst. Rekryteringen pågår just nu. Finansieringen av den här kapacitetsökningen sker genom en omfördelning av resurser inom Karolinska och inom ramen för sjukhusets omställningsavtal för åren 2016–2018.

– Barncancervården ska vara trygg. Det är viktigt att barnet och föräldrarna får vara delaktiga i vården och väl informerade om verksamhetsplanering som påverkar vården, säger Ella Bohlin.

Då de nya platserna öppnas kommer det att finnas 22 platser. Vård av 22 barn med cancer kräver nyanställning inom alla personalkategorier, framför allt av specialistsjuksköterskor.

– Omkring 100 barn diagnostiseras med cancer i vårt län varje år, men glädjande nog blir cancervården allt bättre och fler barn överlever. Vårt mål är att barnen ska få vård av högsta kvalitet, bästa möjliga bemötande och kunna känna så mycket trygghet som möjligt, säger Ella Bohlin.

 

Vallöfte från Ella Bohlin från 8 september 2014: Ge vården av cancersjuka barn de resurser som behövs >> 

Dagens Nyheter 12 november 2014: Platsgaranti för barn med cancer >>

SVT Nyheter Stockholm 8 december: Stor satsning på barnonkologin >>


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer